การตั้งค่าห้องพักหรือยูนิตบน Channel manager

อัปเดตเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว | 2.5 นาที
บันทึก

หากท่านสร้างข้อมูลห้องพักหรือยูนิตใหม่ หรือเพิ่มราคาใหม่ในเอกซ์ทราเน็ต ท่านจะต้องจับคู่ห้องพัก ยูนิต หรือราคาใหม่เหล่านี้กับระบบ Channel manager ของท่าน การดำเนินการนี้จะเชื่อมต่อทั้งสองระบบเข้าด้วยกันเพื่อให้ข้อมูลที่พักท่านเหมือนกันบนทั้งสองระบบ


เนื้อหาในบทความนี้


การจับคู่ห้องพักหรือยูนิตและราคาจากเอกซ์ทราเน็ตกับระบบ Channel manager

การจับคู่ห้องพัก ยูนิต หรือราคาใหม่กับระบบ Channel manager ทำได้ 2 วิธีด้วยกัน:

  1. Channel manager ส่วนใหญ่จะจับคู่ห้องพักหรือยูนิตและราคาใหม่ที่ท่านเพิ่มในเอกซ์ทราเน็ตให้โดยอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการ Channel manager ของท่านเพื่อดูว่าระบบดำเนินการเช่นนั้นอยู่หรือไม่
  2. Channel manager บางระบบจะเปิดให้ท่านจับคู่ห้องพักหรือยูนิตและราคาใหม่ด้วยตนเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการ Channel manager ของท่านและทำตามคำแนะนำจากผู้ให้บริการ

หลังจากที่ท่านหรือ Channel manager ของท่านจับคู่ห้องพักหรือยูนิตและราคาเรียบร้อยแล้ว ให้เพิ่มจำนวนที่เปิดให้จองสำหรับห้องพักหรือยูนิตเหล่านี้โดยใช้ Channel manager จากนั้นช่วงวันที่ใหม่นี้จะปรากฏให้ผู้เดินทางจองได้บนแพลตฟอร์มของเรา


การค้นหาหมายเลข ID เพื่อจับคู่ห้องพักหรือยูนิตกับระบบ Channel manager

หากท่านทำการจับคู่ห้องพักหรือยูนิตกับระบบ Channel Manager ด้วยตนเอง ท่านอาจต้องใช้หมายเลข ID ของห้องพักหรือยูนิตดังกล่าว โดยท่านสามารถค้นหาหมายเลข ID นี้ได้ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
  2. คลิก “ที่พัก”
  3. คลิก “ข้อมูลห้องพัก” หรือ “ข้อมูลห้องพัก/ยูนิต” (ขึ้นอยู่กับประเภทที่พักของท่าน)
  4. ค้นหาห้องพักหรือยูนิตที่ท่านต้องการหาหมายเลข ID

ใต้ชื่อแต่ละห้องพักหรือยูนิต ท่านจะเห็นหมายเลข ID เฉพาะที่สามารถนำไปใช้จับคู่บนระบบ Channel manager

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?