สร้างการตั้งค่าห้องบน Booking.com ให้เป็นแบบเดียวกับ Channel manager ได้อย่างไร?

Updated 6 เดือน ที่แล้ว
บันทึก

ขั้นแรก โปรดสร้างห้องใหม่หรือตั้งราคาใหม่ในเอกซ์ทราเน็ต Booking.com โดยทำตามขั้นตอนในบทความด้านล่างนี้:

จะเพิ่มห้องพักหรือยูนิตใหม่ไปยังหน้าที่พักได้อย่างไร? จะเพิ่มราคาให้ห้องพักตั้งแต่ 1 ห้องหรือมากกว่าได้อย่างไร?

เมื่อท่านสร้างการตั้งค่าใหม่เรียบร้อยแล้ว ท่านต้อง "จับคู่" (map) ห้องหรือราคาใหม่กับระบบ Channel manager วิธีนี้จะเชื่อมให้ข้อมูลทั้งหมดในทั้ง 2 ระบบตรงกัน*

ขั้นสุดท้าย เพิ่มจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองสำหรับห้องหรือราคาใหม่โดยใช้ Channel manager โดยข้อมูลในวันที่เดียวกันจะเปิดให้จองบน Booking.com เช่นกัน

*ส่วนใหญ่แล้วระบบ Channel manager จะจับคู่ห้องทั้งหมดที่เพิ่มใหม่ในเอกซ์ทราเน็ต Booking.com โดยอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการของท่านว่าระบบ Channel manager ที่ท่านใช้งานก็เป็นแบบนี้ใช่หรือไม่

หากผู้ให้บริการระบบ Channel manager ของท่านรองรับตัวเลือกการจับคู่ห้องด้วยตนเอง โปรดทำตามขั้นตอนที่ผู้ให้บริการระบุ

Is this article helpful?