หากใช้ Channel manager แล้วจะปิดห้องที่ขายบน Booking.com อย่างไร?

Updated 9 months ที่แล้ว
บันทึก

หากท่านใช้ระบบ Channel manager สำหรับโหลดราคาและจำนวนห้องที่เปิดให้จอง ท่านจะต้องปิดห้องโดยใช้ระบบดังกล่าวเช่นกัน หรือปิดผ่านระบบจัดการที่พัก (PMS) ของท่านเอง

โปรดทำตามขั้นตอนที่ผู้ให้บริการระบบแจ้งเกี่ยวกับวิธีปิดห้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงเดียวกันนี้จะแสดงในเอกซ์ทราเน็ต Booking.com เช่นกัน

Is this article helpful?