ตั้งค่า Channel manager บน Booking.com ได้อย่างไร?

หากต้องการตั้งค่า Channel manager ของท่าน โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต Booking.com
  2. คลิกสัญลักษณ์ "บัญชี"ซึ่งอยู่บริเวณมุมขวาบน
  3. จากเมนูที่ปรากฏขึ้น โปรดเลือก "Channel manager"
  4. เลือกผู้ให้บริการระบบของท่าน และทำตามขั้นตอนเพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อของท่าน