ถึงแม้ว่าฉันจะใช้งาน Channel manager แต่ฉันกลับไม่ได้รับข้อมูลบัตรเครดิตสำหรับการจอง ในกรณีนี้ควรดำเนินการเช่นไร?

ในกรณีที่ท่านเข้าร่วมบริการ "การจองนาทีสุดท้ายซึ่งไม่ต้องแจ้งข้อมูลบัตรเครดิต"

ท่านสามารถตรวจสอบว่าที่พักของท่านได้เข้าร่วมบริการนี้หรือไม่ โดยเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกที่แท็บ "ที่พัก" จากนั้นเลือก "ตั้งค่า" และในหน้านี้ท่านจะสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้ตามต้องการ

อย่างไรก็ตาม การขอข้อมูลบัตรเครดิตอาจทำให้อัตราการจองของที่พักท่านลดลง เนื่องจากโดยปกติแล้วลูกค้ามักต้องการกรอกข้อมูลเพียงเล็กน้อย

ในกรณีที่ท่านไม่ได้เข้าร่วมบริการ "การจองนาทีสุดท้ายซึ่งไม่ต้องแจ้งข้อมูลบัตรเครดิต"

ท่านสามารถดูข้อมูลบัตรเครดิตได้จากแท็บ "การจอง" ในเอกซ์ทราเน็ต แต่ถ้าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการระบบได้ส่งข้อมูลบัตรเครดิตถึงท่าน

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้