จะหยุดรับข้อมูลรหัส CVC ของบัตรเครดิตที่ส่งถึงฉันได้อย่างไร?

Updated 10 เดือน ที่แล้ว
บันทึก

หากท่านและระบบ Channel manager ที่ใช้อยู่ไม่ต้องการข้อมูลรหัส CVC ท่านก็สามารถเลือกหยุดรับข้อมูลดังกล่าวได้

เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อ Connectivity Provider ของท่าน

การที่ท่านเลือกไม่ขอข้อมูลดังกล่าวจะช่วยเพิ่มอัตราผู้ชมที่ตัดสินใจจองอีกด้วย

Is this article helpful?