จะเรียกชำระบัตรเครดิตเสมือนจริง (VCC) ผ่านระบบ PMS/Channel manager ได้อย่างไรและเมื่อใด?

Updated 1 ปี ที่แล้ว
บันทึก

เมื่อไม่นานมานี้เราได้พัฒนาขั้นตอนการชำระเงินออนไลน์เพื่อให้สามารถเห็นข้อมูลบัตรเครดิตเสมือนจริง (วันที่เปิดใช้งาน วันหมดอายุ และยอดเงินในบัตร) ได้บนระบบจัดการที่พัก (PMS) และระบบ Channel manager การที่สามารถดูข้อมูลนี้ได้จะช่วยลดเวลาและการลงแรงที่ใช้ดูแลจัดการการชำระเงินของลูกค้า อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงที่จะเรียกชำระล้มเหลว

หากต้องการดูข้อมูลบัตรเครดิตเสมือนจริงในระบบ PMS/Channel manager ของท่าน โปรดตรวจสอบหัวข้อเกี่ยวกับการชำระเงินของการจองเพื่อดูว่าการชำระเงินผ่านทางบัตรเสมือนจริง หากระบบ PMS/Channel Manager ของท่านผสานการทำงานกับ VCC Payment Clarity Package ลงในซอฟต์แวร์แล้ว ท่านก็จะสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้ได้อย่างชัดเจน: 

  • วันเปิดใช้งาน (Activation Date): วันที่ท่านสามารถเริ่มเรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริงได้

  • ยอดเงินปัจจุบันในบัตร (Current Balance): จำนวนเงินตามจริงที่ท่านต้องเรียกชำระ

  • วันหมดอายุ (Expiry Date): ข้อมูลนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เรียกชำระจากบัตรที่หมดอายุไปแล้ว

  • การแจกแจงด้านราคาอย่างละเอียดเกี่ยวกับค่าที่เรียกชำระ เช่น ภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (ค่าทำความสะอาด ภาษีรีสอร์ท เซอร์วิสชาร์จ เป็นต้น) และยอดที่ต้องเรียกเก็บเพิ่มเติมซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในบัตรเครดิตเสมือนจริง 

หากท่านไม่สามารถดูข้อมูลนี้ได้ในระบบ เราขอแนะนำให้ติดต่อผู้ให้บริการ PMS/Channel Manager เพื่อขอใช้ฟีเจอร์ดังกล่าว โปรดทราบว่าระบบ PMS/Channel Manager ของท่านจะต้องเปิดใช้ Booking.com Payments Clarity Package เพื่อให้สามารถดูข้อมูลเหล่านี้ได้

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถดูข้อมูลบัตรเครดิตเสมือนจริงผ่านเอกซ์ทราเน็ต Booking.com ได้เช่นกัน โดยดูขั้นตอนจากบทความ: จะเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริง (VCC) ได้อย่างไร?

Is this article helpful?