จะทำอย่างไรหากไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือนเกี่ยวกับ Genius

Updated 1 เดือน ที่แล้ว | 1 นาที
บันทึก

หากท่านเพิ่งตั้งราคา Genius เมื่อไม่นานมานี้แต่ไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือน สิ่งแรกที่ต้องตรวจสอบก็คือดูว่าการจองที่ได้รับนั้นเป็นราคา Genius ทั้งหมดหรือไม่ หากท่านใช้ Connectivity Provider ก็อาจเป็นไปได้ว่ายังไม่ได้รับข้อมูลการจองนั้น ๆ จากแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการดังกล่าว โดยหากท่านคิดว่าน่าจะเป็นเช่นนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการดังกล่าวโดยตรง

หากปัญหานี้เกิดขึ้นซ้ำ โปรดติดต่อทีม Connectivity ของเราเพื่อให้เราตรวจสอบการตั้งค่าของท่าน โดยวิธีติดต่อมีขั้นตอนดังนี้:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
  2. คลิกกล่องข้อความ จากนั้นเลือกข้อความที่ติดต่อกับ Booking.com
  3. คลิกที่ดูตัวเลือกสำหรับติดต่อ จากนั้นคลิกรายละเอียดที่พัก แล้วคลิกอื่น ๆ
  4. คลิกที่ดูช่องทางติดต่อทั้งหมด จากนั้นคลิกส่งข้อความ
  5. ในช่องข้อความให้อธิบายปัญหาที่ท่านพบโดยละเอียดที่สุด
  6. หากท่านมีเอกสารที่เกี่ยวข้องก็สามารถแนบเอกสารดังกล่าวไปกับข้อความได้
  7. คลิกส่งข้อความเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?