หากใช้ Channel manager จะเปลี่ยนราคาที่ขายบน Booking.com ได้อย่างไร?

Updated 10 เดือน ที่แล้ว
บันทึก

หากท่านใช้ระบบ Channel manager สำหรับโหลดราคาและจำนวนห้องที่เปิดให้จอง ท่านจะต้องเปลี่ยนราคาโดยใช้ระบบดังกล่าวเช่นกัน หรือเปลี่ยนผ่านระบบจัดการที่พัก (PMS) ของท่านเอง

โปรดทำตามขั้นตอนที่ผู้ให้บริการระบบแจ้งเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนราคา เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงเดียวกันนี้จะแสดงในเอกซ์ทราเน็ต Booking.com เช่นกัน หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอแนะนำให้ติดผู้ให้บริการระบบของท่าน

Is this article helpful?