หากปิดห้องแล้วโดยใช้ Channel manager แต่ห้องยังเปิดขายบน Booking.com ควรทำเช่นไรต่อ?

ขั้นแรก โปรดตรวจสอบอีกครั้งว่าการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นบนฝั่ง Channel manager บางครั้งระบบอาจใช้เวลาถึง 5 นาทีก่อนจะเห็นผลการดำเนินการ

หากห้องยังคงเปิดบน Booking.com โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบเพื่อตรวจสอบว่าคำสั่งขอปิดห้องได้ถูกส่งไปแล้วหรือไม่ หากระบบยังไม่ได้ส่งคำขอ ผู้บริการของท่านสามารถติดต่อ Booking.com เพื่อแจ้งให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้