หา ID ห้องสำหรับจับคู่ห้องประเภทใหม่ได้อย่างไร?

ส่วนใหญ่แล้วระบบ Channel manager จะจับคู่ห้องทั้งหมดที่เพิ่มใหม่ในเอกซ์ทราเน็ต Booking.com โดยอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการของท่านว่ามีการใช้ตัวเลือกนี้กับระบบ Channel manager ที่ท่านใช้งาน

หากท่านทำการจับคู่ห้องด้วยตนเอง ก็สามารถตรวจสอบ ID ห้องโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต Booking.com
  2. คลิกแท็บ "ที่พัก" จากนั้นเลือก "ข้อมูลห้องพัก" หรือ "ข้อมูลห้องพัก/ยูนิต" (ขึ้นอยู่กับประเภทที่พักของท่าน)
  3. ที่ใต้ข้อมูลแต่ละประเภทห้องพัก ท่านจะพบหมายเลข ID เฉพาะซึ่งสามารถใช้จับคู่ประเภทห้องได้จากทั้งบน Booking.com และในระบบ Channel manager

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้