การใช้งานระบบ Channel manager

ดูข้อมูลเกี่ยวกับ Booking.com ระบบ Channel manager และผู้ให้บริการ PMS หรือ XML: วิธีตั้งค่า เชื่อมต่อ จัดการราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองด้วย Channel manager