การทำงานร่วมกับ Connectivity Provider

เรียนรู้เกี่ยวกับ Booking.com ระบบ Channel manager และระบบจัดการที่พัก (PMS) หรือผู้ให้บริการ XML ไม่ว่าจะวิธีตั้งค่า เชื่อมต่อ และจัดการราคากับตัวเลือกว่างที่เปิดให้จองด้วย Channel manager

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?