โปรแกรม Connectivity Partner คืออะไร?

Updated 8 months ที่แล้ว
Save

Booking.com ได้ร่วมธุรกิจกับผู้ให้บริการ Connectivity Provider หลายราย (โดยรวมถึงระบบ Channel manager และระบบจัดการที่พักหรือ PMS) เพื่อให้มั่นใจว่าที่พักคู่ค้าของเราสามารถเข้าถึงและสามารถเลือกผลิตภัณฑ์กับบริการที่ดีที่สุดได้

เราต้องการทำให้มั่นใจว่าการร่วมธุรกิจกับผู้ให้บริการ Connectivity Provider นั้นจะช่วยที่พักคู่ค้าอย่างต่อเนื่องในการทำให้ธุรกิจเติบโต ดังนั้นเพื่อรักษาคุณภาพการร่วมธุรกิจให้อยู่ในระดับสูง เราจึงได้สร้างระบบที่เรียกว่า “โปรแกรม Connectivity Partner” ขึ้นมา

โดยโปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้ผู้ให้บริการ Connectivity Provider ดำเนินการบางอย่างซึ่งส่งผลดีต่อที่พักที่ร่วมงานด้วย และผู้ให้บริการเหล่านี้จะได้รับคะแนนจากโปรแกรมเป็นสิ่งตอบแทนเมื่อได้ดำเนินการแต่ละรายการเป็นที่เรียบร้อย

ผู้ให้บริการ Connectivity Provider จะได้รับคะแนนก็ต่อเมื่อให้การเชื่อมต่อที่มีคุณภาพ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการก็จะได้คะแนนด้วยเช่นกันหากช่วยเราทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือแบ่งปันความคิดเห็นบางอย่างกับเรา

โปรแกรมนี้แบ่งผู้ให้บริการออกเป็น 3 ระดับโดยขึ้นอยู่กับคะแนนที่ได้รับ แต่ละระดับสะท้อนถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของผู้ให้บริการ อีกทั้งช่วยให้ที่พักคู่ค้าทราบว่าผู้ให้บริการรายใดเหมาะสำหรับธุรกิจของตนเอง

ระดับต่าง ๆ ในโปรแกรม Connectivity Partner มีอะไรบ้าง?

ผู้ให้บริการ Connectivity Provider ที่เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับคะแนนซึ่งจะนำไปแปลงเป็นผลคะแนนโดยรวม โดยระดับจะขึ้นอยู่กับคะแนนที่ได้รับและแบ่งออกเป็นระดับมาตรฐาน ระดับสูง และระดับพรีเมียร์

เมื่อผู้ให้บริการเริ่มร่วมธุรกิจกับ Booking.com ก็จะเข้าร่วมโปรแกรม Connectivity Partner ในระดับมาตรฐาน โดยหากเลือกผู้ให้บริการในระดับนี้ก็จะสามารถอัปเดตราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองบน Bookng.com ได้อย่างปลอดภัย รวมถึงดึงข้อมูลการจองจากระบบของผู้ให้บริการได้เช่นกัน

ผู้ให้บริการที่อยู่ในระดับสูงจะช่วยให้ที่พักคู่ค้าสามารถอัปเดตราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองบน Booking.com ตลอดจนดึงข้อมูลการจองได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ข้อแตกต่างคือ ผู้ให้บริการระดับสูงมีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากกว่า ดังนั้นจึงมีฟังก์ชั่นหลากหลายกว่าให้เลือกใช้งานในระบบ ทั้งนี้ คุณลักษณะแท้จริงของฟังก์ชั่นต่าง ๆ นี้ จะขึ้นอยู่กับทางผู้ให้บริการเอง

ผู้ให้บริการระดับพรีเมียร์คือผู้ให้บริการ Connectivity Provider ระดับสูงสุดและมีมูลค่ามากที่สุดของเรา ผู้ให้บริการเหล่านี้มีระบบที่ล้ำหน้าที่สุดพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายที่สุด โดยปกติแล้วคุณภาพการเชื่อมต่อก็มักจะดีกว่าผู้ให้บริการระดับสูงเช่นกัน

จะดูอย่างไรว่าผู้ให้บริการ Connectivity Provider ของฉันอยู่ในระดับใด?

หากต้องการทราบว่าผู้ให้บริการ Connectivity Provider ของท่านอยู่ในระดับใดของโปรแกรม Connectivity Partner โปรดเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต Booking.com และคลิกที่ “แอคเคาท์” จากนั้นเลือก “Connectivity Provider”

เมื่อเข้าไปยังหน้าดังกล่าวแล้ว ท่านจะเห็นรายชื่อผู้ให้บริการ Connectivity Provider ที่เข้าร่วมโปรแกรม Connectivity Partner ตลอดจนระดับ คะแนนคุณภาพการเชื่อมต่อ และลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ รวมถึงโอกาสที่จะเชื่อมต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการจะรับคะแนนจากโปรแกรมได้อย่างไร?

ผู้ให้บริการด้านการเชื่อมต่อที่เข้าร่วมโปรแกรม Connectivity Partner สามารถรับคะแนนจากหัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้:

  • มูลค่าทางธุรกิจ คะแนนนี้สะท้อนว่าผู้ให้บริการด้านการเชื่อมต่อช่วยสร้างธุรกิจมากน้อยเพียงใด ตลอดจนมีขั้นตอนเริ่มต้นใช้งานที่มีคุณภาพให้กับที่พักเพียงใด

  • ผลการดำเนินงานของที่พัก คะแนนนี้สะท้อนว่าผู้ให้บริการมีส่วนช่วยพัฒนาผลการดำเนินงานของที่พักมากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ เพิ่มอัตราผู้เข้าชมที่ทำการจอง หรือตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่ข้องกับผลการดำเนินงาน โดยในที่นี้รวมถึงการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน

  • ผลิตภัณฑ์และคุณภาพ ผู้ให้บริการจะได้รับคะแนนเมื่อใช้ API บางอย่างของ Booking.com ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยดูแลจัดการที่พักทางออนไลน์

  • การมีปฏิสัมพันธ์ เมื่อผู้ให้บริการแบ่งปันความคิดเห็นกับเราก็จะได้รับคะแนน ซึ่งสามารถทำได้โดยเข้าร่วมการสัมภาษณ์เพื่อทำการวิจัย หรือร่วมทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

 

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้