โปรแกรม Connectivity Partner คืออะไร?

Booking.com ได้ร่วมธุรกิจกับผู้ให้บริการด้านการเชื่อมต่อ (Connectivity) ต่าง ๆ หลายราย (เช่น ระบบ Channel manager และระบบจัดการที่พัก) เพื่อให้มั่นใจว่าที่พักจะสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดได้ผ่านทางระบบที่ต้องการ

เราตั้งใจไว้ว่าการร่วมธุรกิจกับผู้ให้บริการด้านการเชื่อมต่อต่าง ๆ นั้นจะต้องช่วยให้ธุรกิจของที่พักเติบโตยิ่ง ๆ ขึ้นไป และเพื่อรักษาคุณภาพการร่วมธุรกิจกันให้อยู่ในระดับสูง เราจึงได้สร้างระบบที่เรียกว่า "โปรแกรม Connectivity Partner" ขึ้น โดยโปรแกรมนี้ได้ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้ผู้ให้บริการด้านการเชื่อมต่อดำเนินการบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อที่พักที่ได้ร่วมธุรกิจกัน และผู้ให้บริการจะได้รับคะแนนจากโปรแกรมนี้สำหรับการดำเนินการแต่ละรายการเป็นสิ่งตอบแทน

ผู้ให้บริการด้านการเชื่อมต่อจะได้รับคะแนนเมื่อเสนอบริการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ นอกจากนี้ก็ยังสามารถรับคะแนนเมื่อช่วยเราทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือส่งคำติชมถึงเรา

โปรแกรมนี้แบ่งออกเป็น 3 ระดับโดยขึ้นอยู่กับคะแนนที่ได้รับ ซึ่งเป็นเครื่องสะท้อนผลการดำเนินงานในภาพรวมของผู้ให้บริการ และช่วยให้ท่านทราบว่าผู้ให้บริการรายใดเป็นรายที่ใช่และเหมาะสำหรับธุรกิจของท่าน

ไปที่:

โปรแกรม Connectivity Partner แบ่งเป็นระดับอะไรบ้าง?

ผู้ให้บริการด้านการเชื่อมต่อที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้จะได้รับคะแนนซึ่งจะนำไปแปรเป็นผลคะแนนโดยรวม โดยคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 1,800 คะแนน พันธมิตรทางธุรกิจจะแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ตามคะแนน ได้แก่ ระดับมาตรฐาน ระดับสูง และระดับพรีเมียร์

เมื่อผู้ให้บริการเริ่มร่วมธุรกิจกับ Booking.com ก็จะเข้าสู่ระดับมาตรฐานของโปรแกรม Connectivity Partner โดยพันธมิตรในกลุ่มนี้คือผู้ที่มีคะแนนรวมน้อยกว่า 850 คะแนน และเมื่อท่านใช้บริการพันธมิตรในกลุ่มนี้ ก็จะสามารถอัปเดตราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองบน Booking.com ได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งยังดึงข้อมูลการจองของท่านจากระบบของพันธมิตรได้เช่นกัน

พันธมิตรที่อยู่ในกลุ่มระดับสูงคือผู้ให้บริการที่ได้ 850 - 1,199 คะแนน พันธมิตรระดับสูงก็เป็นเช่นเดียวกันกับระดับมาตรฐานนั่นคือช่วยให้ท่านสามารถอัปเดตราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองบน Booking.com รวมถึงดึงข้อมูลการจองได้ แต่สิ่งที่ทำได้มากกว่าก็คือ พันธมิตรระดับสูงเสนอผลิตภัณฑ์ให้มากกว่า ดังนั้นจึงมีฟังก์ชั่นหลากหลายกว่าให้เลือกใช้งานในระบบ ทั้งนี้คุณลักษณะของฟังก์ชั่นต่าง ๆ นี้จะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเอง

พันธมิตรระดับพรีเมียร์คือกลุ่มผู้ให้บริการด้านการเชื่อมต่อที่อยู่ระดับสูงสุดและมีมูลค่ามากที่สุด โดยกลุ่มนี้มีคะแนนตั้งแต่ 1,200 คะแนนขึ้นไป ผู้ให้บริการกลุ่มนี้เสนอระบบที่พัฒนามากที่สุด รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์และบริการให้เลือกมากมายที่สุด และการเชื่อมต่อก็มักจะมีประสิทธิภาพสูงกว่ากลุ่มระดับสูงด้วยเช่นกัน

จะดูอย่างไรว่าผู้ให้บริการด้านการเชื่อมต่อของฉันอยู่ในระดับใด?

หากต้องการทราบว่าผู้ให้บริการด้านการเชื่อมต่อของท่านอยู่ในระดับใดในโปรแกรม Connectivity Partner โปรดเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต Booking.com ของท่าน และคลิกที่ "แอคเคาท์" จากนั้นคลิกที่ "Channel manager"

เมื่อเข้าไปยังหน้าดังกล่าวแล้ว ท่านจะเห็นรายชื่อผู้ให้บริการด้านการเชื่อมต่อที่เข้าร่วมโปรแกรม Connectivity Partner รวมถึงระดับที่อยู่ คะแนนด้านประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อ ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ และโอกาสในการเชื่อมต่อกันได้โดยตรง

ผู้ให้บริการจะรับคะแนนจากโปรแกรม Connectivity Partner ได้อย่างไร?

ผู้ให้บริการจะได้รับคะแนนจากโปรแกรมจาก 4 หัวข้อนี้:

  1. มูลค่าทางธุรกิจ คะแนนนี้บ่งชี้ว่าผู้ให้บริการด้านการเชื่อมต่อมีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจของท่านมากน้อยเพียงใด
  2. ผลการดำเนินงานของที่พัก คะแนนนี้บ่งชี้ว่าผู้ให้บริการด้านการเชื่อมต่อมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ที่พักพัฒนาผลการดำเนินงานมากน้อยเพียงใด เช่น เพิ่มรายได้ เพิ่มอัตราผู้เข้าชมที่จอง (Conversion) หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงาน โดยในที่นี้ได้รวมถึงการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้วย
  3. ผลิตภัณฑ์และคุณภาพ ผู้ให้บริการจะได้รับคะแนนเมื่อใช้ API ของ Booking.com โดยทุก API ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยท่านจัดการที่พักทางออนไลน์
  4. การมีปฏิสัมพันธ์ เมื่อผู้ให้บริการส่งคำติชมถึงเราก็จะได้รับคะแนน โดยสามารถแสดงความคิดเห็นด้วยการร่วมให้สัมภาษณ์เมื่อมีการศึกษาวิจัย หรือเมื่อมีการทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ใหม่

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้