ขอให้หาลูกค้าทดแทนให้

ขายห้องที่ถูกยกเลิกได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องดูแลจัดการเพิ่มเติม


แม้ว่าการยกเลิกฟรีจะช่วยให้ท่านดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นและเพิ่มคอนเวอร์ชั่นได้อย่างไม่ต้องสงสัย แต่เราเข้าใจดีว่าท้ายที่สุดแล้วการยกเลิกก็อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของท่าน ด้วยฟีเจอร์ “ขอให้หาลูกค้าทดแทนให้”* ท่านสามารถหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการดูแลจัดการเพิ่มเติมที่เกิดจากการนำห้องกลับมาขายใหม่ ทั้งยังได้รายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย 

 

แล้วฟีเจอร์นี้จะช่วยได้อย่างไร? เมื่อลูกค้ายกเลิกการจอง เราจะกันห้องดังกล่าวไว้ก่อนและโปรโมตห้องกับลูกค้ารายอื่นผ่านหน้าผลการค้นหาและอีเมลการตลาด เราจะใช้ราคาปัจจุบันของท่านเสมอ และท่านสามารถปรับเปลี่ยนราคาหรือยุติการค้นหาได้ทุกเมื่อ หากเราไม่สามารถหาลูกค้าทดแทนให้ท่านได้ภายใน 24 ชั่วโมง เราจะยกเลิกการจองอย่างเป็นทางการและปล่อยห้องดังกล่าว 

 

*ฟีเจอร์นี้ยังไม่สามารถให้บริการแก่ที่พักทุกแห่งได้ เนื่องจากเกณฑ์คุณสมบัติบางประการ

 

  • เพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะเห็นที่พักในผลการค้นหาสูงสุด 40%
  • มียอดเข้าชมหน้าที่พักเพิ่มขึ้นสูงสุด 9%
  • รับประโยชน์จากการทำการตลาดที่เพิ่มขึ้น

 

เปิดใช้งานทันที

 

หมายเหตุ: เมื่อคลิก “เปิดใช้งานทันที” ระบบจะนำท่านไปยังปฏิทิน หากท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ของฟีเจอร์ “ขอให้หาลูกค้าทดแทนให้” ระบบก็จะไม่แสดงตัวเลือกในการเปิดใช้งานให้ท่านเห็น

header teaser ask for a replacement guest

ธุรกิจของท่านจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการขอให้หาลูกค้าทดแทนให้?

ลดผลกระทบต่อธุรกิจของท่าน

เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

รายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้น

35% ของเคสที่เกิดขึ้นทั่วโลก เราหาลูกค้าทดแทนได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการยกเลิก โดยครึ่งหนึ่งเราหาลูกค้าได้ภายในเวลาเพียง 5 ชั่วโมง

บอกลาการดูแลจัดการเพิ่มเติมและความยุ่งยากทั้งหลาย โดยให้เราค้นหาลูกค้าสำหรับห้องที่ถูกยกเลิกไป ส่วนท่านก็สามารถหันไปให้ความสำคัญกับการต้อนรับลูกค้าแทน

ท่านจะยังคงดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นด้วยนโยบายยกเลิกที่ยืดหยุ่น แต่ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้ที่ควรได้รับนั้นจะต่ำลง

ลดผลกระทบต่อธุรกิจของท่าน

เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

35% ของเคสที่เกิดขึ้นทั่วโลก เราหาลูกค้าทดแทนได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการยกเลิก โดยครึ่งหนึ่งเราหาลูกค้าได้ภายในเวลาเพียง 5 ชั่วโมง

บอกลาการดูแลจัดการเพิ่มเติมและความยุ่งยากทั้งหลาย โดยให้เราค้นหาลูกค้าสำหรับห้องที่ถูกยกเลิกไป ส่วนท่านก็สามารถหันไปให้ความสำคัญกับการต้อนรับลูกค้าแทน

รายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้น

ท่านจะยังคงดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นด้วยนโยบายยกเลิกที่ยืดหยุ่น แต่ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้ที่ควรได้รับนั้นจะต่ำลง

ลดผลกระทบต่อธุรกิจของท่าน

35% ของเคสที่เกิดขึ้นทั่วโลก เราหาลูกค้าทดแทนได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการยกเลิก โดยครึ่งหนึ่งเราหาลูกค้าได้ภายในเวลาเพียง 5 ชั่วโมง

เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

บอกลาการดูแลจัดการเพิ่มเติมและความยุ่งยากทั้งหลาย โดยให้เราค้นหาลูกค้าสำหรับห้องที่ถูกยกเลิกไป ส่วนท่านก็สามารถหันไปให้ความสำคัญกับการต้อนรับลูกค้าแทน

รายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้น

ท่านจะยังคงดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นด้วยนโยบายยกเลิกที่ยืดหยุ่น แต่ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้ที่ควรได้รับนั้นจะต่ำลง

การทำงานของฟีเจอร์ “ขอให้หาลูกค้าทดแทนให้”

 

  • เราจะกันห้องที่ถูกยกเลิกไว้และทำการโปรโมตห้องดังกล่าวเพิ่มเติมในอีเมลการตลาดและหน้าผลการค้นหาเป็นเวลาสูงสุด 24 ชั่วโมง
  • หากมีลูกค้ารายใหม่จองเข้ามา เราก็จะยกเลิกการจองเดิมและทำการจองรายการใหม่
  • หากลูกค้าที่ได้ยกเลิกการจองไปจองเข้ามาอีกครั้ง เราก็จะเพียงแค่แก้ไขการจองเดิม
  • หากไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่ได้ เราก็จะยกเลิกการจองอย่างเป็นทางการและปล่อยห้องดังกล่าว
  • เราจะใช้ราคาปัจจุบันของท่าน แต่ท่านสามารถปรับเปลี่ยนราคาหรือยุติการค้นหาลูกค้าทดแทนได้ทุกเมื่อ
  • ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายบนเอกซ์ทราเน็ต

 

เปิดใช้งานทันที

หมายเหตุ: เมื่อคลิก “เปิดใช้งานทันที” ระบบจะนำท่านไปยังปฏิทิน หากท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ของฟีเจอร์ “ขอให้หาลูกค้าทดแทนให้” ระบบก็จะไม่แสดงตัวเลือกในการเปิดใช้งานให้ท่านเห็น

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้