นโยบายยกเลิกการจอง วางมัดจำ และชำระเงินล่วงหน้า

ลูกค้าได้ความชัดเจน ท่านได้รายได้แน่นอน


การยกเลิกการจองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติสำหรับแวดวงบริการ ไม่ว่าลูกค้าจะวางแผนไว้มากเพียงใดสำหรับการเดินทาง แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็สามารถส่งผลให้ลูกค้าต้องปรับเปลี่ยนการจอง และเมื่อลูกค้าต้องทำเช่นนี้ สิ่งที่สำคัญพอ ๆ กันก็คือ ลูกค้าควรได้ทราบถึงผลที่จะตามมา และท่านก็ไม่ควรพลาดรับรายได้ใด ๆ ไป

 

เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะทราบข้อมูลว่าท่านจะเรียกชำระเงินเมื่อไรและเท่าไร เราขอแนะนำให้ตั้งค่านโยบายยกเลิกการจอง วางมัดจำ และชำระเงินล่วงหน้าที่เหมาะกับธุรกิจของท่านมากที่สุด สิ่งนี้จะช่วยให้ลูกค้าทราบถึงผลที่จะตามมา รวมทั้งช่วยไม่ให้ท่านพลาดรับรายได้ใด ๆ ไป

 

ตอนนี้การตั้งค่านโยบายในเอกซ์ทราเน็ตทำได้ง่ายกว่าที่เคย โดยมีนโยบายที่ครอบคลุมสถานการณ์หลัก ๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับการยกเลิกและการชำระเงิน ดังนั้นสิ่งที่ท่านต้องทำก็มีเพียงตอบคำถามสำคัญ ๆ ไม่กี่ข้อเพื่อกำหนดนโยบายที่ท่านต้องการ

 

ตั้งค่านโยบาย  เรียนรู้วิธีอัปเดตนโยบาย

policies header teaser

มีนโยบายอะไรบ้าง?

มีนโยบายอะไรบ้าง?

  • นโยบายยกเลิกการจอง

แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสามารถยกเลิกการจองได้ฟรีหรือไม่ และหากทำได้ ลูกค้าจะยกเลิกได้ฟรีจนถึงเมื่อไร โดยทั่วไปแล้วเราขอแนะนำให้ท่านเปิดให้ลูกค้ายกเลิกได้ฟรีจนถึง 1-2 วันก่อนเช็คอิน ไม่เช่นนั้นท่านก็สามารถเลือกนโยบายแบบไม่สามารถรับเงินคืน ซึ่งลูกค้าจะไม่ได้รับเงินคืนหากยกเลิก

 

  • นโยบายการวางมัดจำและชำระเงินล่วงหน้า

แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าจะมีเรียกเก็บเงินใด ๆ ก่อนเข้าพักหรือไม่ และหากมี ยอดที่เรียกเก็บดังกล่าวเป็นยอดอะไรและจะเรียกเก็บเมื่อไร

นโยบายการวางมัดจำและชำระเงินล่วงหน้า

นอกจากนโยบายยกเลิกการจองแล้ว ท่านยังสามารถกำหนดสิ่งต่อไปนี้ได้:

 

benefits

ค่ามัดจำ

ลูกค้าจะชำระเงินล่วงหน้าจำนวนหนึ่ง ซึ่งโดยปกติแล้วจะโอนผ่านธนาคาร และจะได้รับคืนหากยกเลิกในช่วงที่ยกเลิกฟรี (ยืดหยุ่น) อย่างไรก็ตาม หากลูกค้ายกเลิกหลังช่วงดังกล่าว ก็จะไม่ได้รับค่ามัดจำนี้คืน วิธีนี้จะช่วยให้ท่านไม่พลาดรับรายได้หากลูกค้ายกเลิกการจอง

eee

การชำระเงินล่วงหน้า

ในระหว่างขั้นตอนการจอง ลูกค้าจะใช้บัตรเพื่อชำระเงินบางส่วนสำหรับการจอง โดยมักเป็นยอดสำหรับแค่คืนแรก โดยปกติแล้วการชำระเงินล่วงหน้ามักใช้กับการจองแบบรับเงินคืนได้บางส่วนหรือแบบไม่สามารถรับเงินคืน ดังนั้นหากลูกค้ายกเลิก ก็จะไม่ได้รับเงินจำนวนนั้นคืน

ffff

การกันวงเงิน (Pre-authorization)

ท่านจะกันเงินจำนวนหนึ่งเพื่อตรวจสอบว่าบัตรของลูกค้าใช้การได้หรือไม่ โดยมีแผนที่จะเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนในภายหลัง ท่านสามารถกันเงินจำนวนนี้ไว้เพื่อเป็นการประกันในกรณีที่ลูกค้าไม่มาเช็คอิน หรือจะคืนยอดนี้ให้ลูกค้าทันทีก็ได้เช่นกัน

ธุรกิจของท่านจะได้ประโยชน์อย่างไรจากนโยบายยกเลิกการจองและการชำระเงินล่วงหน้า?

ไม่พลาดรับรายได้

ลดอัตราการยกเลิก

ช่วยให้ลูกค้าทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ช่วยให้แน่ใจว่าท่านจะไม่พลาดรายได้ใด ๆ ไปในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการจอง

 เมื่อลูกค้ามีข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก็จะมีแนวโน้มน้อยลงที่จะยกเลิก

นโยบายที่ระบุไว้อย่างชัดเจนช่วยลดกรณีที่ลูกค้าต้องพบกับสิ่งที่ไม่ทราบข้อมูลมาก่อน ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับ

ไม่พลาดรับรายได้

ลดอัตราการยกเลิก

ช่วยให้แน่ใจว่าท่านจะไม่พลาดรายได้ใด ๆ ไปในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการจอง

 เมื่อลูกค้ามีข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก็จะมีแนวโน้มน้อยลงที่จะยกเลิก

ช่วยให้ลูกค้าทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

นโยบายที่ระบุไว้อย่างชัดเจนช่วยลดกรณีที่ลูกค้าต้องพบกับสิ่งที่ไม่ทราบข้อมูลมาก่อน ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับ

ไม่พลาดรับรายได้

ช่วยให้แน่ใจว่าท่านจะไม่พลาดรายได้ใด ๆ ไปในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการจอง

ลดอัตราการยกเลิก

 เมื่อลูกค้ามีข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก็จะมีแนวโน้มน้อยลงที่จะยกเลิก

ช่วยให้ลูกค้าทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

นโยบายที่ระบุไว้อย่างชัดเจนช่วยลดกรณีที่ลูกค้าต้องพบกับสิ่งที่ไม่ทราบข้อมูลมาก่อน ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับ

ข้อมูลโดยรวม: นโยบายทำงานอย่างไร

หากต้องการตรวจสอบนโยบายของท่านในเอกซ์ทราเน็ต ให้คลิกแท็บ “ที่พัก” และเลือก “นโยบาย”

 

  • ที่ “นโยบายยกเลิกการจอง” ท่านสามารถเลือกระหว่างนโยบายแบบยืดหยุ่นอย่างเต็มที่หรือนโยบายแบบกำหนดเอง หรือจะใช้นโยบายที่แตกต่างกันสำหรับห้องพักแต่ละประเภทก็ได้เช่นกัน  
  • หากเลือกนโยบายแบบยืดหยุ่นอย่างเต็มที่ ลูกค้าจะชำระเงินก็ต่อเมื่อไปถึงที่พักของท่าน และก่อนถึงกำหนดเช็คอินก็จะสามารถยกเลิกได้ฟรีภายในระยะเวลาที่ท่านกำหนด
  • หากเลือกนโยบายแบบกำหนดเอง ท่านจะสามารถเลือกได้ว่าจะให้ลูกค้ายกเลิกได้ฟรีจนถึงช่วงใดก่อนเช็คอิน และลูกค้าจะถูกเรียกชำระเงินเท่าไรหากยกเลิกหลังจากนั้น นอกจากนี้ ท่านยังสามารถตั้งให้ลูกค้าต้องชำระเงินล่วงหน้าก่อนเช็คอิน และกำหนดได้ว่าท่านต้องการรับยอดชำระดังกล่าวผ่านช่องทางใดและเมื่อไร ยิ่งไปกว่านั้น ท่านยังสามารถใช้นโยบายที่แตกต่างกันสำหรับห้องพักแต่ละประเภทได้เช่นกัน
  • หากตั้งค่าการกันวงเงิน ท่านจะสามารถแสดงข้อมูลให้ลูกค้าเห็นได้ว่าจะมีการกันวงเงินบัตรของลูกค้าหรือไม่ รวมทั้งจะกันวงเงินเท่าไรและเมื่อไร ท่านยังสามารถกำหนดได้เช่นกันว่าจะใช้การกันวงเงินเฉพาะกับนโยบายประเภทใดบ้าง
  • หากกำหนดให้มีค่ามัดจำ ท่านก็จะมั่นใจได้ว่าจะไม่พลาดรับรายได้ใด ๆ ไปในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการจอง หากลูกค้ามาเข้าพัก ท่านก็สามารถคืนเงินให้ลูกค้าหลังจากนั้น หรือเพียงนำไปหักลบกับราคารวมของการจองก็ได้เช่นกัน โดยปกติแล้วค่ามัดจำมักจะชำระกันโดยโอนผ่านธนาคาร ดังนั้นสิ่งนี้จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งหากท่านไม่สามารถเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตได้

 

ตั้งค่านโยบาย  เรียนรู้วิธีอัปเดตนโยบาย

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้