ศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจสำหรับแอคเคาท์ที่มีที่พักหลายแห่ง

ประเมินและเพิ่มประสิทธิภาพให้ผลการดำเนินงานของพอร์ตฟอลิโอได้อย่างง่ายดาย

เราเข้าใจว่าการจัดการพอร์ตฟอลิโอซึ่งมีที่พักหลายแห่งถือเป็นงานใหญ่ เพราะต้องใช้เวลาวิเคราะห์ข้อมูลของที่พักแต่ละแห่งและหาวิธีพัฒนาอันดับที่พัก อัตราผู้เข้าชมที่ตัดสินใจจอง หรือผลการดำเนินงานด้านการยกเลิก และยิ่งพอร์ตฟอลิโอของท่านเติบโตมากเท่าใด การจัดการก็ยิ่งเป็นเรื่องยากขึ้นเท่านั้น

เมื่อใช้ศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจสำหรับแอคเคาท์ที่มีที่พักหลายแห่ง* จะทำให้ตอนนี้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลในระดับพอร์ตโฟลิโอได้ ซึ่งช่วยให้การติดตามและพัฒนาผลการดำเนินงานโดยรวมง่ายยิ่งกว่าเดิม ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าพอร์ตโฟลิโอมีผลดำเนินงานอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับที่พักอื่นที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงสามารถระบุจุดที่ควรปรับปรุง และรับคำแนะนำเฉพาะว่าควรทำอย่างไรต่อ

ท่านจะสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าโอกาสทางธุรกิจใดที่จะส่งผลมากที่สุดต่อผลการดำเนินงาน ตลอดจนรู้ว่าที่พักของท่านกี่แห่งจะได้ประโยชน์จากโอกาสดังกล่าว

*ตอนนี้ให้บริการเฉพาะแอคเคาท์แบบกลุ่มซึ่งมีที่พักไม่เกิน 1,000 แห่ง
final final solutions - GOC

พฤติกรรมของลูกค้าส่งผลต่อโอกาสทางธุรกิจของพอร์ตฟอลิโอท่านอย่างไร

 

ไม่ว่าจะเป็นการค้นหา การเข้าชมหน้าข้อมูลที่พัก ไปจนถึงทำการจองจริง ๆ กล่าวได้ว่ากระบวนการจองของลูกค้านั้นประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนก็มีจุดที่อาจทำให้ลูกค้าหยุดจองได้

 

ศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจสำหรับแอคเคาท์ที่มีที่พักหลายแห่งจะช่วยบ่งชี้ว่าท่านสามารถพัฒนาผลการดำเนินงานได้ที่จุดใดบ้างในกระบวนการการจอง รวมถึงแสดงโอกาสเฉพาะที่สามารถช่วยให้พัฒนาได้จนบรรลุผล

 

ศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจจะจัดลำดับความสำคัญของขั้นตอนที่ท่านควรดำเนินการ โดยแสดงจุดที่ต้องพัฒนาที่สุดไว้เป็นอันดับต้น ๆ ด้วยวิธีนี้ท่านจึงสามารถประหยัดเวลาและรับคำแนะนำเฉพาะซึ่งช่วยให้ท่านสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่ธุรกิจได้

 

Group Opportunity Centre - Solutions teaser

สิ่งดี ๆ ที่ธุรกิจของท่านจะได้รับจากศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจสำหรับแอคเคาท์ที่มีที่พักหลายแห่ง

เพิ่มประสิทธิภาพให้ผลดำเนินงานของพอร์ตฟอลิโอด้วยข้อมูลเชิงลึกหลัก ๆ

คำแนะนำแต่ละรายการจะสรุปประโยชน์ทางธุรกิจซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น และแสดงจำนวนที่พักในพอร์ตโฟลิโอที่มีสามารถใช้โอกาสทางธุรกิจดังกล่าวได้

เปิดใช้โอกาสทางธุรกิจได้อย่างง่ายดาย

ท่านสามารถเปิดใช้โอกาสทางธุรกิจกับที่พักที่ต้องการ หรือในบางกรณีก็เปิดใช้กับที่พักทั้งหมดในครั้งเดียว โดยในอนาคตจะมีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการปรับเปลี่ยนพร้อมกันหลายรายการ

ลดภาระงาน

 ท่านสามารถประหยัดเวลาที่ใช้บริหารจัดการ และเน้นความสนใจไปที่การทำให้พอร์ตโฟลิโอของท่านเติบโตแทน

ศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจสำหรับแอคเคาท์ที่มีที่พักหลายแห่งทำงานอย่างไร

ท่านสามารถเข้าใช้ศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจสำหรับแอคเคาท์ที่มีที่พักหลายแห่งได้ทุกเมื่อผ่านเอกซ์ทราเน็ตสำหรับกลุ่มที่พัก

ดูได้ว่าจุดใดที่มีผลการดำเนินงานดี (สีเขียว) เมื่อเทียบกับกลุ่มที่พักคู่แข่งและจุดใดที่ต้องปรับปรุง (สีแดง)
มีการแสดงโอกาสทางธุรกิจซึ่งจัดเรียงตามจำนวนที่พักที่ใช้โอกาสทางธุรกิจนั้นได้ (โดยจะแสดงจำนวนสูงสุดก่อน)
เมื่อดูที่พักซึ่งสามารถใช้โอกาสทางธุรกิจที่มีให้ อันดับที่พักจะเรียงตามผลการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงานต่ำจะมาก่อน)
โอกาสทางธุรกิจบางอย่างยังไม่รองรับการแก้ไขพร้อมกันหลายรายการ (ซึ่งเรากำลังพัฒนาจุดนี้อยู่) ท่านจึงต้องเปิดใช้กับที่พักทีละแห่งก่อนในตอนนี้

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้