การลดขยะอาหาร

เขียนร่วมกับ KITRO และ EnviroRental

Sustainable Partner

ในทุก ๆ ปีอาหารทั้งหมดที่ผลิตมาให้มนุษย์บริโภคนั้นมีประมาณ 1 ใน 3 ที่สูญเปล่าหรือถูกทิ้งเป็นขยะไป ตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักรนั้นทุกปีมีการทิ้งอาหารไปประมาณ 1.3 พันล้านหรือ 1 ใน 6 ของอาหารที่เสิร์ฟออกมา โดยหากรวมถึงบรรจุภัณฑ์และขยะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารก็จะคิดเป็นขยะประมาณ 2.87 ล้านตัน ซึ่งส่งผลให้ภาคการให้บริการและบริการอาหารต้องเสียค่าใช้จ่าย 3.2 พันล้านปอนด์ทุกปี  

ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นมีมากกว่าอาหารที่ถูกทิ้งโดยไม่ได้กิน เพราะเบื้องหลังอาหารเมนูใดก็ตามล้วนเกี่ยวข้องกับน้ำ พลังงาน บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง และแรงงานซึ่งใช้ไปกับการเสิร์ฟอาหารดังกล่าวถึงโต๊ะ และเหนือสิ่งอื่นใดคือค่าใช้จ่ายในการกำจัดอาหาร อาหารที่ถูกทิ้งก็เป็นเช่นเดียวกับขยะมากมายเพราะไปกองอยู่ในหลุมฝังกลบซึ่งก่อให้เกิดมีเทนอันเป็นก๊าซเรือนกระจก (GHG) ซึ่งเป็นตัวการใหญ่ของภาวะโลกร้อน หากนำปริมาณขยะอาหารทั่วโลกมาเปรียบเป็นประเทศหนึ่ง ๆ ก็จะเท่ากับว่าเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับ 3 รองจากจีนและสหรัฐอเมริกา

วิธีจัดการกับปัญหานี้ในฐานะเจ้าของหรือผู้จัดการที่พักจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงประเภทของที่พักที่ท่านดำเนินธุรกิจ ที่ตั้งของที่พัก และลักษณะห่วงโซ่อุปทานของท่าน ทั้งนี้ มีขั้นตอนสำคัญหลายอย่างที่ท่านทำได้เพื่อเริ่มการลดขยะอาหารในที่พักของท่านทันที ซึ่งเราจะกล่าวถึงขั้นตอนดังกล่าวด้านล่าง ตลอดจนผลเชิงบวกจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจของท่านและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การดำเนินการเหล่านี้จะแตกต่างออกไปหากท่านให้บริการที่พักให้เช่าซึ่งผู้เข้าพักซื้อและเตรียมอาหารเอง

ข้อดี 4 ประการจากการลดขยะอาหาร

1. ลดค่าใช้จ่ายในหลาย ๆ ด้าน

อาหารเกี่ยวพันกับค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ด้านตั้งแต่การนำมาเสิร์ฟถึงลูกค้าไปจนถึงการกำจัดหลังจากนั้น ปกติแล้วครัวเชิงพาณิชย์มักทิ้งอาหารที่ซื้อมาไป 8%-20% แต่เมื่อใช้ระบบจัดการขยะอาหาร ครัวในโรงแรมที่มีค่าใช้จ่ายต่อปีอยู่ที่ 500,000 ปอนด์สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอาหารไปได้ 2% ถึง 8% เท่ากับว่ามีโอกาสประหยัดได้ตั้งแต่ 10,000 - 40,000 ปอนด์ โดยทั่วไปแล้วครัวที่มีประสิทธิภาพกว่าจะใช้ทรัพยากรน้อยกว่าครัวที่สิ้นเปลือง เท่ากับว่าท่านจะได้เริ่มประหยัดเงินในห่วงโซ่อุปทานได้ตั้งแต่ช่วงเนิ่น ๆ ยิ่งขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากสถานที่ฝังกลบถูกใช้ไปจนหมดแล้ว การกำจัดขยะอาหารในสวิตเซอร์แลนด์ทำให้ธุรกิจบริการด้านอาหารเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1 พันล้านฟรังก์สวิสต่อปี ทั้งที่จริงแล้วสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขยะส่วนนี้ได้ ส่วนในอังกฤษนั้นภาษีหลุมฝังกลบขยะที่ย่อยสลายได้ (ขยะที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซมีเทน) ก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทศวรรษที่ผ่านมา โดยในปี 2023 อยู่ที่ 102.10 ปอนด์ต่อตัน เมื่อเทียบกับปี 2018 ซึ่งอยู่ที่ 88.95 ปอนด์ จากมุมมองนี้เท่ากับว่าการลดขยะอาหารและขยะอื่น ๆ อย่างเป็นระบบถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการลดค่าใช้จ่ายสำหรับอนาคต

สำหรับที่พักให้เช่า ขยะอาหารส่วนใหญ่เกิดจากผู้เข้าพักที่ซื้ออาหารมากกว่าที่รับประทานจริง ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ตกเป็นหน้าที่ของเจ้าของหรือผู้จัดการที่พักที่ต้องจัดการกับขยะอาหารส่วนนั้น และต้องสละเวลาอันมีค่าในการเตรียมห้องพัก

2. ช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
 
เนื่องจากขยะอาหารส่วนใหญ่จะลงเอยที่การเน่าเสียในหลุมฝังกลบจึงเป็นแหล่งหลัก ๆ ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก๊าซมีเทนที่ปล่อยออกมาจากการย่อยสลายนั้นมีโอกาสทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่าถึง 21 เท่าเมื่อเทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากับว่าหลุมฝังกลบเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับในประเทศที่ไม่สามารถฝังกลบขยะได้อย่างปลอดภัย เช่น ธรณีวิทยาไม่เหมาะสม ก็มักเลือกใช้วิธีการเผาขยะแทน แม้ว่าการเผาขยะเพื่อผลิตพลังงานนั้นส่งผลเสียน้อยกว่าการฝังกลบ แต่ก็ยั่งยืนน้อยกว่าการรีไซเคิลอยู่มาก โดยการกำจัดขยะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเหมาะสมสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าสูงสุด 5 เท่าเมื่อเทียบกับพลังงานที่ได้จากการเผาขยะ เรียกได้ว่าการลดขยะโดยรวมมีความสำคัญยิ่งกว่านั่นเอง

3. ท่านจะเริ่มตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลประกอบ
 
วิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มจัดการกับปัญหาขยะอาหารคือการเริ่มวัดปริมาณเพื่อสร้างจุดอ้างอิง การทำเช่นนี้จะทำให้ท่านเห็นได้ทันทีว่าปัญหาหลักของท่านอยู่ที่จุดใด และเมื่อใช้เครื่องมือวัดที่ขับเคลื่อนด้วย AI รุ่นใหม่ในตลาดแล้ว ท่านก็ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเลย ข้อมูลที่ท่านได้จากขั้นตอนนี้จะช่วยท่านและทีมของท่านในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในครัวและ/หรือในธุรกิจ ตลอดจนผลการดำเนินงาน การติดตามผลการดำเนินงานจะทำให้ท่านกำหนดตัวชี้วัดใหม่ ๆ ด้านผลการดำเนินงานขึ้นมาได้สำหรับเป้าหมายด้านความยั่งยืนและด้านการเงิน และท่านสามารถใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้ในรายงานความยั่งยืนและจากการลงแรงทำการตลาดมาแสดงให้เห็นได้ว่าธุรกิจของท่านกำลังทำอะไรบ้างเพื่อให้เป็นไปอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น

4. ช่วยสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ให้แข็งแกร่งขึ้น

ผู้คนต่างคำนึงถึงความยั่งยืนกันมากขึ้นเมื่อวางแผนเดินทาง การสำรวจที่จัดทำสำหรับรายงานด้านการเดินทางอย่างยั่งยืนปี 2023 ของเราพบว่าผู้เดินทาง 80% เชื่อว่าการเดินทางอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นเป็นสิ่งสำคัญ และ 51% ยังคงเชื่อว่ามีตัวเลือกการเดินทางอย่างยั่งยืนไม่เพียงพอในปี 2023 การลดขยะอาหารจะทำให้แบรนด์ของท่านมีจุดยืนที่ดีขึ้นในตลาดที่ผู้บริโภคใส่ใจสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น

body_food.jpeg

วิธีลดขยะอาหาร

เริ่มด้วยการแยกและติดตาม

ขั้นแรกสำหรับครัวเชิงพาณิชย์คือการเลิกมองขยะทั้งหมดเป็นก้อนเดียวกัน และเริ่มจำแนกขยะออกเป็นประเภทต่าง ๆ วิธีเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือเก็บขยะอาหารแยกเป็น 3 ถัง ได้แก่ ขยะจากการเตรียมอาหาร ขยะที่เป็นอาหารเน่าเสีย ขยะที่เป็นอาหารเหลือทิ้งในจาน โดยสามารถเพิ่มถังขยะแบ่งประเภทอีกได้ตามความเหมาะสม หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันท่านก็จะทราบได้ว่าขยะอาหารส่วนใหญ่ของที่พักมาจากจุดใด จากนั้นท่านสามารถเริ่มพัฒนาแผนปฏิบัติการที่กำหนดเป้าหมายไว้

เมื่อแนวทางริเริ่มเพื่อความยั่งยืนของท่านเติบโตเต็มที่หรือเมื่อท่านต้องการแนวทางในการวัดปริมาณขยะอาหารที่ไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเองมากนัก ท่านก็อาจลองพิจารณาใช้ระบบวัดปริมาณขยะที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น วิธีเหล่านี้สามารถช่วยเปลี่ยนการวัดปริมาณขยะให้เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง ซึ่งช่วยลดขยะอาหารที่หลีกเลี่ยงได้สูสุด 60% ภายในปีแรก โดยเมื่อเทคโนโลยีด้านขยะอาหารมีความแม่นยำเพิ่มขึ้น ยอดทางการเงินที่ประหยัดไปจากการลดขยะก็จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ

ระบุที่มาของขยะในครัว

สัดส่วนใหญ่ ๆ ของขยะอาหารในแวดวงงานบริการนั้นมาจากการที่อาหารเน่าเสีย โดยในบางประเทศเป็นตัวเลขสูงถึง 20% ปัญหานี้อาจเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในอดีต เพราะท้ายที่สุดแล้วท่านทำได้เพียงประเมินว่าลูกค้าจะต้องการอาหารในปริมาณเท่าไร ไม่ใช่ปริมาณที่ลูกค้าบริโภคตามจริง อย่างไรก็ตาม การนำแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ มาใช้ เช่น การควบคุมปริมาณและการจัดตำแหน่งอาหารในบุฟเฟ่ต์ หรือแม้แต่การใช้เทคโนโลยีใหม่นั้นก็สามารถป้องกันการเน่าเสียของอาหารจำนวนมากได้ในปัจจุบัน “บรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟ” หรือนาโนเทคโนโลยีจะตรวจสอบความสดใหม่และยืดอายุการเก็บรักษาโดยชะลอการเติบโตของแบคทีเรีย โดยฟิล์มโพลีเมอร์ยับยั้งจุลินทรีย์ ตัวชี้วัดระดับความสุก และเซ็นเซอร์เวลา-อุณหภูมิก็เป็นตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้น อย่างไรก็ตามไม่มีการบังคับว่าต้องใช้เทคโนโลยีใหม่แต่อย่างใด

 • เพียงจัดเก็บอาหารอย่างเหมาะสมไว้ในสภาพแสงและอุณหภูมิตามสมควรก็จะสามารถช่วยป้องกันการเสื่อมเสียก่อนเวลาได้ นอกจากนี้การแยกอาหารที่ปล่อยก๊าซเอทิลีนออกมามากกว่าอาหารอื่นก็เป็นประโยชน์เช่นกัน เช่น กล้วย อโวคาโด และมะเขือเทศ เพราะก๊าซดังกล่าวกระตุ้นการสุกและเร่งการเน่าเสียได้
 • สำหรับอาหารที่ไม่สดแล้ว ให้ลองคิดนอกกรอบโดยนำมาดอง หมัก บ่ม ตากแห้ง และบรรจุกระป๋อง โดยที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างวิธีอื่น ๆ ที่สามารถยืดอายุอาหารในครัวของท่าน

กำจัดขยะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเหมาะสม

 • การรีไซเคิล
  บ่อยครั้งที่วงจรขยะมูลฝอยอย่างน้อย 30% ของที่พักแห่งหนึ่ง ๆ นั้นสามารถแยกเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และรีไซเคิลได้ การแยกขยะตามวัสดุจะช่วยให้สามารถกำจัดขยะแต่ละอย่างได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขั้นแรกคือท่านควรพิจารณาว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดปริมาณโดยรวมของบรรจุภัณฑ์ที่ที่พักของท่านใช้ และในขั้นถัดมา ท่านอาจพิจารณาบรรจุภัณฑ์ที่มากับอาหารและหาวิธีดีที่สุดในการกำจัดบรรจุภัณฑ์เหล่านั้น ทั้งนี้ การรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้นำกลับมาใช้ซ้ำได้จะช่วยพัฒนาด้านความยั่งยืนของธุรกิจท่านได้ 

  การที่ท่านจะรีไซเคิลได้มากเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานด้านรีไซเคิลในประเทศที่ที่พักท่านตั้งอยู่ โดยในบางประเทศการรีไซเคิลเป็นได้กระทั่งทางสร้างรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ อีกด้วย

  หากท่านให้บริการที่พักให้เช่า ท่านสามารถช่วยให้ผู้เข้าพักรีไซเคิลได้สะดวกขึ้นโดยจัดเตรียมถังขยะที่มีป้ายกำกับอย่างชัดเจนไว้ให้ผู้เข้าพักใช้งาน นอกจากนี้ ท่านยังสามารถแนะนำร้านขายอาหารในท้องถิ่นที่ผู้เข้าพักสามารถซื้อผักผลไม้สดแทนผลิตภัณฑ์บรรจุหีบห่อในซูเปอร์มาร์เก็ตได้
   

 • การหมักปุ๋ย
  การหมักปุ๋ยเป็นรูปแบบหนึ่งของการรีไซเคิลซึ่งอาศัยการย่อยสลายขยะอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ยที่มีคุณค่า กระบวนการนี้ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในถังขยะของท่านได้ โดยหากที่พักมีสวน ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาในท้ายสุดก็เป็นตัวเลือกทดแทนที่คุ้มค่ากว่าและมีธาตุอาหารมากกว่าปุ๋ยที่ซื้อจากห้างร้าน
   
 • การบริจาค
  องค์กรการกุศลและองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ต้องการอาหารที่ไม่เน่าเสียง่ายหรือผักผลไม้สดอยู่เสมอนั้นมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ลองบริจาคอาหารที่เหลือของท่านหรือผู้เข้าพักทุกครั้งที่ทำได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดขยะแล้ว ยังเป็นการตอบแทนชุมชนท้องถิ่นด้วย

พิจารณาห่วงโซ่อุปทาน

เมื่อได้เริ่มจัดระเบียบให้กับที่พักไปแล้ว ไม่ช้าก็เร็วก็จะถึงเวลาที่ท่านต้องมาพิจารณาว่าอาหารที่ท่านใช้นั้นมาจากไหน ลองพิจารณาหาวิธีลดความซับซ้อนของการสั่งซื้อให้มีขั้นตอนน้อยลงและคุ้มค่ายิ่งขึ้น ลองดูซัพพลายเออร์และผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้โดยมองผ่านแนวคิดด้านความยั่งยืน การจัดหาอาหารอย่างยั่งยืนไม่เพียงลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของท่านเท่านั้น แต่บ่อยครั้งยังเกี่ยวข้องกับการลดค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงขึ้น มีความสัมพันธ์ดีขึ้นกับชุมชน และมีภาพลักษณ์แบรนด์ที่ดีขึ้น

หากท่านให้บริการที่พักให้เช่า ลองดูคำแนะนำโดยละเอียดจาก EnviroRental เกี่ยวกับการลดขยะอาหาร

Food preparation

ขอความคิดเห็นจากพนักงาน

การให้พนักงานของท่านมีส่วนร่วมด้วยถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะพนักงานต่างมีข้อมูลเชิงลึกไม่เหมือนกันในด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ และอาจมีแนวคิดเกี่ยวกับวิธีลดขยะเป็นของตนเอง ตัวอย่างเช่น บริกรที่เสิร์ฟอาหารเช้าในทุก ๆ วันจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้เข้าพักในด้านขยะอาหารมากกว่า ลองนั่งดูเมนูกับพนักงานในครัวและพิจารณาว่าจะนำวัตถุดิบที่เน่าเสียง่ายหรือส่วนที่เหลือจากการตัดแต่งมาใช้หรือใช้ทำอย่างอื่นสำหรับอาหารหลาย ๆ จานได้อย่างไรบ้าง

หากท่านให้บริการที่พักให้เช่า ลองพิจารณาเกี่ยวกับชุดต้อนรับที่ท่านอาจจัดเตรียมไว้ให้ผู้เข้าพักได้ ซึ่งควรเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตในท้องถิ่นและไม่เน่าเสียง่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างขยะโดยไม่จำเป็น โดยพนักงานของท่านสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้เข้าพักไม่ได้ใช้ได้
 

ให้ผู้เข้าพักมีส่วนร่วม

 • มีทางเลือกให้ผู้เข้าพัก
  ปริมาณอาหารที่มากเกินไปคือสาเหตุหลักที่ผู้เข้าพักเหลืออาหารไว้ในจาน โดยสูงถึง 41% เมื่ออิงตามผลสำรวจ ในปี 2018 โรงแรม Alpina Gstaad ลดขยะอาหารได้ 29% ในเวลาเพียง 8 สัปดาห์ โดยการเปลี่ยนแปลงสำคัญอย่างหนึ่งที่นำมาใช้คือการจัดเตรียมขนมปังและมันฝรั่งใส่ตะกร้าที่เล็กลง แทนที่จะเสิร์ฟอาหารจานใหญ่ ลองพิจารณาเสนอปริมาณอาหารในขนาดต่าง ๆ หรือการรีฟิล หรือมีตัวเลือกสำหรับเครื่องเคียง วิธีนี้ทำให้ผู้เข้าพักสร้างมื้ออาหารในแบบของตนเองได้และมีแนวโน้มน้อยลงที่จะมีอาหารเหลือทิ้ง อย่าลืมแจ้งให้ลูกค้าทราบชัดเจนว่าสามารถเปลี่ยนองค์ประกอบในเมนูได้ เพื่อให้ลูกค้าสบายใจที่จะขอเปลี่ยนก่อนสั่งอาหาร

  นอกจากนี้ท่านก็สามารถให้บริการกล่องสำหรับบรรจุอาหารที่ทานไม่หมดเพื่อให้นำกลับบ้านได้เช่นกัน ทั้งนี้ อย่าลืมตรวจสอบข้อกำหนดในท้องถิ่นเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยก่อนดำเนินการดังกล่าว หากมีตัวเลือกให้ลูกค้าและเป็นตัวเลือกง่าย ๆ ก็มีแนวโน้มที่จะได้เห็นลูกค้าจำนวนมากขึ้นเลือกนำอาหารที่ทานไม่หมดกลับบ้าน

  สำหรับที่พักให้เช่า ท่านสามารถแนะนำให้ผู้เข้าพักซื้ออาหารในปริมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ผู้เข้าพักคิดว่าต้องการได้ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถให้สูตรอาหารกับผู้เข้าพักเพื่อให้พวกเขาใช้อาหารสดที่เหลือให้หมดได้ด้วย เช่น ซอสพาสต้าที่ทำจากผักที่เหลือ และสุดท้าย ท่านสามารถแจ้งให้ผู้เข้าพักทราบเกี่ยวกับอาหารที่สามารถเหลือทิ้งไว้เพื่อให้ท่านนำไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศลในท้องถิ่นได้ 

คำนึงถึงจุดอื่นนอกจากร้านอาหารด้วย

หากท่านให้บริการโรงแรม มินิบาร์ก็ถือเป็นแหล่งกำเนิดขยะอาหารด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานอย่างมหาศาล แทนที่จะมีมินิบาร์ในห้องพักทุกห้อง ท่านอาจลองจัดให้มีของว่างที่ผู้เข้าพักสามารถสั่งได้ (ของว่างที่หลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกให้มากที่สุด)

แสดงให้ผู้เดินทางเห็นว่าท่านทำสิ่งใดอยู่บ้าง

เมื่อท่านเริ่มใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อลดขยะอาหาร หรือหากใช้มาตรการบางอย่างอยู่แล้ว ท่านก็สามารถสื่อสารเรื่องนี้ให้ผู้เดินทางทราบผ่านแพลตฟอร์มของเรา

โปรดแจ้งให้เราทราบหากท่านได้ใช้แนวทางปฏิบัติต่อไปนี้ในการลดขยะแล้ว

มีถังขยะรีไซเคิลให้ผู้เข้าพักและมีการรีไซเคิลขยะ
ที่พักมีนโยบายด้านขยะอาหารไว้พร้อมโดยรวมถึงการให้ความรู้ การป้องกัน การลด การรีไซเคิล และการกำจัดขยะอาหาร
ที่พักจัดการและกำจัดขยะอันตรายอย่างปลอดภัย
ที่พักได้เลิกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากโฟมแล้ว

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

ก้าวไปอีกขั้นบนเส้นทางแห่งความยั่งยืนด้วยหลักสูตรออนไลน์ฟรีเกี่ยวกับการจัดการอาหาร หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นโดยร่วมมือกับ UN Tourism โดยในหลักสูตรเต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญและเคล็ดลับที่ใช้ได้จริง ซึ่งท่านสามารถนำไปใช้เพื่อรวมแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนเข้ากับธุรกิจของท่านได้ 

สมัครคอร์ส

ค้นพบคู่มือด้านความยั่งยืนอื่น ๆ:


 

A couple riding bikes

การลดการใช้พลังงานและใช้พลังงานสีเขียว

การลดการใช้พลังงานและปรับความต้องการใช้พลังงานที่ยังจำเป็นอยู่ของท่านไปพึ่งพาแหล่งพลังงานหมุนเวียนนั้นไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้ แต่ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานของท่านได้อีกด้วย

ดูวิธีเริ่มดำเนินการ

Meeting

ทำความเข้าใจประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของท่าน

ในเส้นทางสู่ความยั่งยืนนั้นจุดอ้างอิงที่ท่านกำหนดไว้สำหรับการพัฒนาเปรียบเสมือนเข็มทิศของท่าน เพราะท่านจะสามารถเริ่มกำหนดเป้าหมายและวางแผนวิธีการที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อท่านวัดประสิทธิภาพของตนเองแล้ว ยกตัวอย่างเช่น ในแง่การปล่อยคาร์บอนหรือการใช้น้ำ

แสดงวิธีการ

water

การลดการใช้น้ำ

น้ำจืดเริ่มเป็นสิ่งที่ขาดแคลนมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องเริ่มลดการใช้น้ำตั้งแต่วันนี้ และจะต้องทำมากกว่าแค่ขอให้ลูกค้าใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำ ทว่าผลดีที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและในด้านการเงินก็คุ้มค่าแก่การลงทุน

จะเริ่มได้อย่างไร?

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?