ข้อกำหนดของโปรแกรมคอมมิชชั่น 0%

อัปเดตเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว
บันทึก

ด้านล่างนี้เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมคอมมิชชั่น 0% ซึ่ง Booking.com ระบุไว้สำหรับและเพื่อประโยชน์ของที่พักที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และสนใจเข้าร่วมโปรแกรมคอมมิชชั่น 0% (สามารถเข้าร่วมได้ทุกเมื่อโดยขึ้นอยู่กับความสมัครใจผ่านการเลือกเข้าร่วม (หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์หรือมีความสนใจ) และเป็นไปตามดุลยพินิจของที่พัก) (“โปรแกรมคอมมิชชั่น 0%” หรือ “โปรแกรม”)

 

 1. คำนิยามและการตีความ

 

 1. คำเฉพาะที่เขียนด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจะมีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในข้อตกลงที่พักซึ่งที่พักและ Booking.com ได้ทำร่วมกัน (“ข้อตกลง”) เว้นแต่จะมีการนิยามไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดของโปรแกรมคอมมิชชั่น 0% (“ข้อกำหนดของโปรแกรม”) นี้
 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอื่นในที่นี้

 

 1. โปรแกรมคอมมิชชั่น 0%

 

 1. โปรแกรมคอมมิชชั่น 0% ของ Booking.com คือโปรแกรมสิทธิประโยชน์สำหรับที่พักใหม่ โดยโปรแกรมนี้จะสามารถเข้าร่วมได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2022
 2. ที่พักต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม:
 • ที่พัก (หมายถึงองคภาวะตามกฎหมาย) คือคู่ค้าทางธุรกิจรายใหม่ของ Booking.com และกำลังลงทะเบียนที่พักด้วยตนเอง (หมายถึงตัวที่พัก) บนแพลตฟอร์มเป็นครั้งแรก และได้รับเชิญให้เข้าร่วมโปรแกรมคอมมิชชั่น 0% และยอมรับข้อกำหนดในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน
 • ที่พักแต่ละแห่ง (หมายถึงตัวที่พัก) สามารถจำแนกเป็นที่พักประเภทใดประเภทหนึ่งในหมวดหมู่ต่อไปนี้ตามที่ใช้บนแพลตฟอร์ม:
  • อพาร์ตเมนต์
  • เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์
  • วิลลา 
  • บ้านพัก
  • ชาเลต์
  • ฌีต
  • คอนโด หรือ 
  • ค็อทเทจ
 • ที่พักแต่ละแห่ง (หมายถึงตัวที่พัก) จะต้องตั้งอยู่ในออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน สหราชอาณาจักร หรือสหรัฐอเมริกา ที่พักที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่น ๆ จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม
 • ที่พัก (หมายถึงองคภาวะตามกฎหมาย) สามารถลงทะเบียนที่พักได้สูงสุด 20 แห่งตามประเภทที่พักที่กล่าวไว้ข้างต้น 
 • ที่พักแต่ละแห่งที่มีสิทธิ์เข้าร่วมจะต้องลงทะเบียนและเปิดให้จอง (“เปิดรับจอง”) บนแพลตฟอร์มภายในวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2022
 1. Booking.com ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากที่พักเพื่อยืนยันว่าเป็นความจริงและถูกต้อง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้ยืนยันว่ามีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมหรือไม่

 

 1. สิทธิประโยชน์

 

 1. หากที่พักมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม อัตราคอมมิชชั่นของที่พักที่มีสิทธิ์เข้าร่วมจะอยู่ที่ 0% (“สิทธิประโยชน์”) สำหรับการจองที่จองเข้ามาในระหว่างวันที่สิทธิประโยชน์เริ่มต้นจนถึงวันที่สิทธิประโยชน์สิ้นสุด
 2. สิทธิประโยชน์นี้มีผลเฉพาะกับคอมมิชชั่นเท่านั้น และจะไม่มีผลกับค่าธรรมเนียมในการดำเนินการหรือจัดการด้านการชำระเงินสำหรับการชำระเงินของลูกค้า
 3. สิทธิประโยชน์มีผลนับจากวันที่ลงทะเบียนที่พัก (หมายถึงตัวที่พัก) เสร็จสมบูรณ์ไปจนถึงวันที่สิทธิประโยชน์สิ้นสุด วันที่สิทธิประโยชน์สิ้นสุดนั้นระบุอยู่ในอีเมลเกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรแกรม ซึ่งส่งให้กับที่พักในตอนที่ลงทะเบียน รวมทั้งระบุอยู่ในหน้าสัญญาของที่พักซึ่งอยู่ในเอกซ์ทราเน็ต Booking.com 
 4. เมื่อพ้นจากวันที่สิทธิประโยชน์สิ้นสุดแล้ว ที่พักจะต้องใช้อัตราคอมมิชชั่นมาตรฐานตามที่ Booking.com กำหนด โดยขึ้นอยู่กับที่ตั้งของที่พัก
 5. ใบแจ้งหนี้รายเดือนที่ Booking.com ออกให้ที่พักจะแสดงสิทธิประโยชน์เป็นยอดส่วนลดจากยอดรวมในใบแจ้งหนี้

 

 1. เบ็ดเตล็ด

 

 1. Booking.com อาจตัดสินใจหยุดเสนอโปรแกรมนี้ให้ที่พัก โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของ Booking.com แต่เพียงผู้เดียว
 2. ข้อกำหนดนี้ของโปรแกรม (i) อาจมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวโดย Booking.com เพียงฝ่ายเดียวตามแต่ดุลยพินิจของ Booking.com เองภายใต้ระยะเวลาบอกกล่าวที่เหมาะสมแก่ผู้เข้าร่วมที่เกี่ยวข้อง (ii) คือและเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง (ตามแต่ที่มี) (รวมถึงข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการซึ่งมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว) ดังนั้นจึงต้องอ่านร่วมกัน และ (iii) สามารถทำการยอมรับผ่านทางออนไลน์ได้ แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ข้อกำหนดจะมีผลเมื่อที่พักเข้าร่วมและใช้โปรแกรม ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดของข้อตกลงกับข้อกำหนดของโปรแกรมนี้ ให้ยึดข้อกำหนดของโปรแกรมเป็นหลัก

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?