Sustainability APAC

เปิดเผยมุมมองของผู้เดินทางเกี่ยวกับความยั่งยืนในเอเชียแปซิฟิก

 | บันทึก
รายงานล่าสุดของเราให้ความกระจ่างเกี่ยวกับทัศนคติที่แตกต่างกันต่อการเดินทางอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นทั่วเอเชียแปซิฟิก (APAC) แม้ว่าผู้เดินทางจะให้ความสนใจในประเด็นนี้กันมาก แต่ทางแวดวงเองก็สามารถเร่งการเติบโตได้

ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการเดินทางใน APAC* ประจำปี 2023 ของเราได้สำรวจข้อมูลจากตลาดต่าง ๆ ใน APAC เพื่อทำความเข้าใจแรงจูงใจและข้อกังวลของผู้เดินทาง ด้วยการมุ่งเน้นไปที่เรื่องความยั่งยืนสืบเนื่องจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น เราจึงได้สำรวจทัศนคติต่อการเดินทางอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น

การสำรวจนี้ครอบคลุม 11 ประเทศและดินแดน ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมากกว่า 8,000 คน ด้านล่างนี้คือสิ่งที่เราค้นพบเกี่ยวกับกรอบความคิดของผู้เดินทางในภูมิภาค และวิธีที่ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เดินทางกลุ่มนี้ไปพร้อม ๆ กับมีความยั่งยืนยิ่งยิ่งขึ้นได้

สิ่งสำคัญ ๆ ที่ค้นพบเกี่ยวกับความสนใจในเรื่องความยั่งยืนในตลาด APAC

รายงานของเราได้วิเคราะห์เกณฑ์ชี้วัดการสำรวจที่สำคัญ 4 ข้อซึ่งเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในตลาดต่าง ๆ ของ APAC แม้ว่าคำตอบในเรื่องค่าใช้จ่ายจะไม่ได้สอดคล้องเสมอไปกับมุมมองที่ตลาดต่าง ๆ มีต่อความสำคัญของการเดินทางอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น แต่เราก็ยังสามารถหาข้อสรุปที่น่าสังเกตบางอย่างได้

ผู้เดินทางจากจีน ฮ่องกง อินเดีย และเวียดนามแสดงความสนใจอย่างมากที่จะตัดสินใจเดินทางอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น อินเดียขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ในเรื่อง “ความสำคัญของการตัดสินใจเดินทางอย่างยั่งยืน” โดยอยู่ที่ 86% ตามมาด้วยเวียดนามที่ 80% นอกจากนี้ ทั้ง 2 ประเทศยังมีเปอร์เซ็นต์ผู้เดินทางที่ยินดีจ่ายแพงขึ้นเพื่อที่พักที่มีความยั่งยืนยิ่งขึ้นอยู่สูงที่สุด โดยเวียดนามอยู่ที่ 73% และอินเดียอยู่ที่ 69%

Importance of sustainable travel decisions


ในทางกลับกัน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์กลับแสดงความสนใจน้อยกว่าในเรื่องการเดินทางอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละประเทศให้คะแนนเกณฑ์ชี้วัดนี้ต่ำกว่า 50% โดยญี่ปุ่นต่ำสุดอยู่ที่ 29% ในทำนองเดียวกัน ไม่มีประเทศใดในกลุ่มนี้ที่ระบุว่า “ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากกว่าความหลากหลาย” เกินกว่า 31% โดยญี่ปุ่นมีเปอร์เซ็นต์ต่ำสุดอีกเช่นเดิมที่ 19%

Prioritising sustainability over variety


เพื่อการเจาะลึกยิ่งขึ้น รายงานของเรายังได้เจาะไปที่ตลาดแต่ละแห่ง โดยใช้คำถามสำรวจความคิดเห็นที่ปรับสำหรับแต่ละภูมิภาคโดยเฉพาะ และข้อมูลเชิงลึกสำคัญ ๆ ที่ได้จากแบบสอบถามส่วนนี้ก็มีดังต่อไปนี้:

 • อินเดียแสดงความสนใจมากที่สุดที่จะเดินทางอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยผู้เดินทาง 4 ใน 5 คนมีแนวโน้มที่จะจองที่พักที่ใช้มาตรการเพื่อให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น
 • จากเกณฑ์ชี้วัดทั้งหมด 9 ข้อ ผู้เดินทางจากฮ่องกงจัดให้ “มาตรการเพื่อความยั่งยืน” มีความสำคัญต่ำสุดเป็นอันดับ 2 เมื่อเลือกที่พัก
 • ผู้เดินทางจากนิวซีแลนด์เพียง 13% แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่การเดินทางมีต่อสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อแผนการเดินทางในอนาคตมากที่สุดอย่างหนึ่งของผู้เดินทางกลุ่มนี้
 • ผู้เดินทาง 3 ใน 5 คนจากไทยแสดงความสนใจที่จะไปเยือนจุดหมายในท้องถิ่นที่ใช้แนวทางปฏิบัติที่มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น

รายละเอียดเจาะลึกเกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัดหลักและความย้อนแย้ง

เกณฑ์ชี้วัดที่สำรวจทั้ง 4 ข้อได้แก่:

 • การใช้จ่ายสำหรับการเดินทางอย่างยั่งยืน
 • ความสำคัญของการตัดสินใจเดินทางอย่างยั่งยืน
 • การจ่ายแพงขึ้นเพื่อจองที่พักที่มีความยั่งยืน
 • การให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากกว่าความหลากหลาย

ความย้อนแย้งที่น่าสนใจจากผลสำรวจที่ได้ก็คือ แม้จะมีตลาดหลายแห่งที่ระบุว่าจะใช้จ่ายเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมเพื่อเดินทางอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นในปีนี้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ตลาดเหล่านี้กลับมีความเต็มใจน้อยที่สุดที่จะจ่ายแพงขึ้นเพื่อที่พักที่มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยตลาดเหล่านี้ ได้แก่ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์

ความย้อนแย้งนี้สอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลด้านความยั่งยืนในขอบเขตที่กว้างขึ้นของเรา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เดินทางมีปัญหาในการหาจุดสมดุลระหว่างความต้องการที่จะเดินทางอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น และความท้าทายทางเศรษฐกิจอย่างค่าครองชีพที่สูงขึ้น สำหรับธุรกิจต่าง ๆ ในแวดวง โดยเฉพาะธุรกิจที่รับผู้เดินทางจำนวนมากจากตลาดเหล่านี้ ผลสำรวจเหล่านี้อาจดูน่าสนใจที่จะนำไปเจาะลึกเพิ่มเติม

ลักษณะเฉพาะผู้เดินทางและทัศนคติต่อความยั่งยืน

แบบสำรวจของเราเผยให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะผู้เดินทางที่แตกต่างกัน 4 แบบ โดยแบ่งตามสิ่งที่ผู้เดินทางแต่ละลักษณะให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ซึ่งแตกต่างกันออกไป ข้อมูลนี้สามารถช่วยท่านปรับแนวคิดริเริ่มเพื่อความยั่งยืนให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของท่านได้ กราฟ 4 แกนนี้สำรวจลักษณะเฉพาะผู้เดินทางทั้ง 4 แบบดังรายละเอียดด้านล่างนี้

ผู้เอาใจใส่และรอบคอบ: ผู้เดินทางกลุ่มนี้มีความเอาใจใส่และรอบคอบ ทั้งยังต้องการที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางกลุ่มนี้อาจรู้สึกไม่มั่นใจและรับไม่ไหวเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย

ผู้มั่นใจและพร้อมทำเพื่อโลก: ความยั่งยืนถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้เดินทางกลุ่มนี้ ซึ่งมีความมั่นใจในการมีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และกับชุมชนท้องถิ่น 

ผู้ยึดหลักความเป็นจริงและเที่ยวใกล้ ๆ: ความสะดวกสบายเป็นกุญแจสำคัญสำหรับผู้เดินทางกลุ่มนี้ ซึ่งชื่นชอบประสบการณ์การเดินทางที่อยู่ใกล้ ๆ บ้าน มีการจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพเพื่อให้ตนเองใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

ผู้ใฝ่หาความสบาย: ความสะดวกสบายเป็นแรงจูงใจสำหรับผู้เดินทางกลุ่มนี้เช่นกัน แต่จะเป็นไปในแง่ของความหรูหราแทน โดยผู้เดินทางกลุ่มนี้แสวงหาการดูแลตัวเองและประสบการณ์แบบได้ตามใจตนเอง ทั้งยังเลือกความสะดวกสบายมากกว่าความยั่งยืน 

Travel Confidence Index 2023


กราฟนี้สอดคล้องกับข้อมูลทั่วไปที่เราพบ โดยแสดงให้เห็นว่าความสนใจด้านความยั่งยืนในตลาดต่าง ๆ มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความเชื่อมั่นด้านการเดินทาง ยกเว้นสิงคโปร์ ที่แม้ว่าผู้เดินทางจะมีความเชื่อมั่นสูง แต่ตัวเลือกที่มีความยั่งยืนยิ่งขึ้นกลับไม่ใช่ปัจจัยสำคัญอันดับต้น ๆ สำหรับตลาดแห่งนี้

การใช้ลักษณะเฉพาะผู้เดินทางเป็นตัวชี้วัดภูมิภาคต่าง ๆ อาจเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับองค์กรภาคการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น เจ้าของที่พักในศรีลังกา ซึ่งเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากอินเดียซึ่งคำนึงถึงความยั่งยืนและชุมชน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ด้วยการผสมผสานแนวคิดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้นเข้ากับโอกาสในการมีส่วนร่วมกับคนในท้องถิ่น

ความรู้สึกโดยรวมต่อการเดินทางที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

การสำรวจของเราชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ตัวเลือกที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นนั้นยังไม่ใช่ปัจจัยที่ต่อรองไม่ได้หรือมีความสำคัญสูงมากนักสำหรับผู้เดินทางบางกลุ่ม โดยเฉพาะในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และญี่ปุ่น แต่ข้อมูลจากตลาดอย่างอินเดีย เวียดนาม และจีนกลับมีแนวโน้มที่ดีและแสดงให้ธุรกิจต่าง ๆ เห็นอย่างชัดเจนถึงประโยชน์ในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น ผู้ให้บริการที่พักมีโอกาสที่จะเป็นผู้นำในการแสดงให้เห็นว่า มาตรการต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยความยั่งยืนนั้นส่งผลดีต่อชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาประสบการณ์การเดินทางโดยรวมได้อย่างไร ผู้เดินทางจำเป็นต้องได้รับความมั่นใจว่าตนเองจะไม่ต้องยอมลดความสะดวกสบายเพื่อแลกกับการมอบสิ่งดี ๆ ให้กับโลก และการใช้มาตรการเพื่อความยั่งยืนยิ่งขึ้นก็สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้

*การสำรวจข้อมูลนี้ดำเนินการโดย Booking.com และมี Milieu Insight เป็นผู้สอบถามด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่ โดยกลุ่มตัวอย่างนี้ประกอบด้วยผู้เข้าร่วม 8,800 คน จากตลาดและดินแดน 11 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผู้เข้าร่วมได้ทำแบบสอบถามทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 7 เมษายน 2023

 

APAC
ค้นพบข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

หากต้องการเห็นภาพที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับมุมมองต่อเรื่องความยั่งยืนในเอเชียแปซิฟิก และประเด็นนี้เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับสิ่งอื่น ๆ ที่มีความสำคัญอันดับต้น ๆ ในด้านการเดินทางของภูมิภาค โปรดอ่านรายงานฉบับเต็มของเรา

อ่านรายงาน

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้

ประเด็นสำคัญ
 • ความสนใจที่จะเดินทางอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นมีความแตกต่างกันอย่างมากในตลาดต่าง ๆ ของเอเชียแปซิฟิก
 • ประเทศและดินแดนที่กำลังพัฒนาดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากกว่าประเทศอุตสาหกรรม
 • ผู้ตอบแบบสอบถามจากอินเดียแสดงความใส่ใจต่อการเดินทางอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นมากที่สุด ในขณะที่ญี่ปุ่นแสดงความใส่ใจในเรื่องนี้น้อยที่สุด
 • ผู้ให้บริการที่พักมีโอกาสที่จะเป็นผู้นำในเรื่องมาตรการเพื่อความยั่งยืนยิ่งขึ้น