Trees

การสร้างกรอบแนวคิดด้านการเดินทางอย่างยั่งยืนสำหรับที่พัก

 | บันทึก
Booking.com กำลังผลักดันพันธกิจที่มีต่อการเดินทางอย่างยั่งยืนผ่านทางความร่วมมือกับบริษัททั่วโลก รวมถึงโครงการริเริ่มต่าง ๆ ในแวดวง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย Bea de Andres ตำแหน่ง Head of Sustainability - Core Business ได้แบ่งปันวิธีที่คู่ค้าได้รับการสนับสนุนบนเส้นทางนี้

แม้เราทราบดีว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นมีความท้าทายสำหรับแวดวงการเดินทาง ทว่าสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องคอยจับตาดูแนวโน้มระยะยาวในอนาคต การเดินทางมีบทบาทสำคัญต่อตัวตนของเราและถึงแม้อาจต้องใช้เวลาสักหน่อยกว่าที่เราจะกลับไปยืนในจุดเดิมก่อนเกิด COVID-19 แต่ในท้ายที่สุดวิกฤตนี้ก็จะผ่านพ้นไปและผู้คนก็จะกลับมาเดินทางกันอีกครั้ง และบางทีก็อาจเดินทางในแบบที่มีความหมายยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา 

การเดินทางสามารถขยายมุมมองของเรา ตลอดจนเก็บเกี่ยวความรู้ความเข้าใจเพอ่มมากขึ้น และเปิดโอกาสให้เราได้พบปะกับผู้คนได้อย่างลึกซึ้ง แต่ในขณะเดียวกันการเดินทางก็ส่งผลกระทบต่อจุดหมายที่เราไปเยือนด้วยเช่นกัน เราเชื่อว่าเรามีความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ รวมถึงต้องทำให้แน่ใจว่าผลที่เกิดขึ้นจะช่วยปกป้องจุดหมายดังกล่าวและช่วยอนุรักษ์ให้ที่นั่นยั่งยืนสืบต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน พูดง่าย ๆ ก็คือ เราอยากให้การเดินทางแบบยั่งยืนเป็นทางเลือกที่ทุกคนสามารถเลือกได้

มุ่งมั่นให้เกิดการเดินทางอย่างยั่งยืน

แนวทางสู่ความยั่งยืนของเรานั้นเป็นแบบองค์รวม กล่าวคือเราตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจที่พบตลอดประสบการณ์การเดินทาง และด้วยการเดินทางอย่างมีความรับผิดชอบ เราจะสามารถอนุรักษ์และชื่นชมสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ทำให้ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวนั้นจะกระจายให้ชุมชนต่าง ๆ ในจุดหมายอย่างยุติธรรม รวมถึงอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และชื่นชมกับความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเรา หลักแนวคิดเหล่านี้ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง แต่ก็สามารถนำไปใช้ในระดับท้องถิ่นเพื่อจัดการกับช่องว่างและความแตกต่างที่อาจส่งผลกระทบต่อความสมดุลของจุดหมายแต่ละแห่ง

จนถึงตอนนี้การเดินทางอย่างยั่งยืนถือเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ มาแล้วหลายปี โดยเราสร้างความยั่งยืนผ่านโครงการริเริ่มต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Booking Booster ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเราได้ให้การสนับสนุนองค์กรกว่า 450 แห่งที่มุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นผ่านการระดมทุน การให้คำปรึกษา ตลอดจนผ่านโปรแกรมอาสาสมัคร Booking Cares และการร่วมมือกับผู้ที่เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งที่เป็นบริษัทสตาร์ทอัพและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร นอกจากนี้ กรอบแนวคิดด้านสวัสดิภาพสัตว์และความร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นได้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการในเชิงบวก 

อย่างไรก็ตาม ในเวลานั้นเราก็ได้เรียนรู้ด้วยว่า “การเดินทางอย่างยั่งยืน” มีความหมายแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละคน และความหลากหลายในแง่ของคำนิยามและมาตรฐานนี้เองสามารถสร้างความสับสนสำหรับทั้งแวดวงและตัวลูกค้า ดังนั้น นี่จึงเป็นสิ่งที่เราพยายามให้ความช่วยเหลือในปี 2021 

วิธีหนึ่งซึ่งเราดำเนินการในฐานะผู้นำของโปรเจ็กต์นี้ก็คือผ่านความร่วมมือและโครงการริเริ่มใหม่ ๆ ในแวดวง เช่น โครงการ Travalyst ซึ่งเราก่อตั้งร่วมกับดยุกแห่งซัสเซกซ์ รวมถึง Trip.com, Skyscanner, TripAdvisor และ Visa โดยรวมแล้ว เป้าหมายของเราก็คือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการเดินทางให้กลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดสิ่งดี ๆ โดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของการเดินทางสำหรับทุกคน 

Sustainability
'หลังจากที่ได้ทำการสำรวจและทดลองมาหลายเดือน เราจึงได้เปิดตัวแนวทางเพื่อความยั่งยืนใหม่ 32 ข้อขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งที่พักคู่ค้าสามารถเพิ่มไปยังหน้าที่พักได้'

 

ความยั่งยืนในส่วนของที่พัก

จากข้อมูลพบว่าลูกค้าต่างต้องการข้อมูลและตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นสำหรับที่พักแบบยั่งยืน อันที่จริงแล้ว ผู้เดินทางทั่วโลกถึง 70% จะเลือกที่พักแห่งใดแห่งหนึ่งหากรู้ว่าที่พักดังกล่าวใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน ดังนั้นในปี 2020 เราจึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนท่านในฐานะที่พักคู่ค้าของเรา เพื่อให้การดำเนินงานของท่านสร้างผลเชิงบวกมากขึ้น และการดำเนินการเช่นนี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกตัวเลือกที่มีความยั่งยืนได้ง่ายดายยิ่งขึ้นกว่าเดิม นอกจากการจัดหาเครื่องมือที่จะช่วยให้ท่านก้าวไปสู่เส้นทางแห่งความยั่งยืนแล้ว เรายังต้องการช่วยให้ท่านสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับมาตรการที่ท่านใช้อยู่ได้ง่ายขึ้น 

หลังจากที่ได้ทำการสำรวจและทดลองมาหลายเดือน เราจึงได้เปิดตัวแนวทางเพื่อความยั่งยืนใหม่ 32 ข้อขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งท่านสามารถเพิ่มไปยังหน้าที่พักได้ แนวทางเหล่านี้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ขยะ พลังงานและก๊าซเรือนกระจก น้ำ การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น และการปกป้องธรรมชาติ ท่านสามารถสร้างรากฐานที่มั่นคงโดยเริ่มจากการมีส่วนร่วมกับแนวทางเพื่อความยั่งยืนไปพร้อม ๆ กับการแสดงมาตรการที่ท่านใช้อยู่ในตอนนี้อย่างโดดเด่นให้ลูกค้าเห็น ท่านสามารถระบุแนวทางทั้งที่ท่านได้ดำเนินการและไม่ได้ดำเนินการในส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการบนเอกซ์ทราเน็ต สำหรับแนวทางที่ท่านไม่ได้ใช้ เราก็จะไม่แสดงข้อมูลดังกล่าวให้ลูกค้าเห็น ดังนั้นท่านจึงไม่ได้รับผลกระทบจากการไม่ได้ดำเนินการตามแนวทางทั้งหมดแต่อย่างใด แต่การที่เราทราบข้อมูลในส่วนนี้ก็จะช่วยให้เราทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าที่พักคู่ค้าทั้งหมดของเรานั้นอยู่ตรงจุดใดบนเส้นทางแห่งความยั่งยืน 

สำหรับที่พักคู่ค้าซึ่งก้าวหน้าอย่างยิ่งจนถึงขั้นได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น ตอนนี้เราได้แสดงข้อมูลการรับรองด้านความยั่งยืนสำหรับที่พักที่ได้รับการรับรองหรือยอมรับจาก Green Tourism, EU Ecolabel และ GSTC เช่นเดียวกับ เครือที่พักที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก็สามารถแสดงข้อมูลโปรแกรมด้านความยั่งยืนของตนอย่างโดดเด่นได้เช่นกัน 

นอกเหนือจากการพัฒนาเหล่านี้แล้ว เมื่อไม่นานมานี้เราได้เปิดตัวความยั่งยืน - คู่มือด้านการให้บริการ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่เข้าใจง่าย โดยออกแบบมาเพื่อช่วยแนะนำท่านเกี่ยวกับการริเริ่มดำเนินการต่าง ๆ เช่น การลดการใช้น้ำหรือบริโภคพลังงาน คู่มือแนะนำนี้จะพัฒนาต่อไปเมื่อเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์บนเส้นทางสู่ความยั่งยืนไปเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ขั้นตอน เราจะร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับทั้งผู้เชี่ยวชาญในแวดวง ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน รวมถึงร่วมมือกับท่านซึ่งเป็นคู่ค้าของเราเพื่อช่วยมอบข้อมูลและโอกาสที่เหมาะสมในการเรียนรู้

ไม่ว่าที่พักของท่านจะวางแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญมาตั้งแต่แรก หรือกำลังเริ่มก้าวแรกที่จะดำเนินการอะไรใหม่ ๆ เราก็มีไอเดียและโครงการริเริ่มอีกมากมายที่จะช่วยทำให้วิสัยทัศน์ที่เรามีต่อการเดินทางอย่างยั่งยืนนั้นกลายเป็นจริง แม้แต่ก้าวที่เล็กที่สุดก็สามารถสร้างความแตกต่างในผลของการเดินทางที่มีต่อสภาพแวดล้อมกับสังคมได้ นี่ถือเป็นช่วงเวลาที่แท้จริงซึ่งทั้งแวดวงจะหันมาร่วมมือกันเพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ โดยสิ่งนี้จะช่วยให้การเดินทางอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้

 

the grand12
แสดงแนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนของท่านให้ลูกค้าได้เห็น

แสดงมาตรการด้านความยั่งยืนของท่านโดยระบุแนวทางที่ท่านดำเนินการเอาไว้ในส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการบนเอกซ์ทราเน็ต 

อัปเดตแนวทาง

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้

ประเด็นสำคัญ
  • การสำรวจของเราพบว่า ผู้เดินทางทั่วโลกถึง 70% จะเลือกที่พักแห่งใดแห่งหนึ่งหากรู้ว่าที่พักดัวกล่าวใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน
  • เรายังคงสนับสนุนการเดินทางอย่างยั่งยืนด้วยการเริ่มต้นความร่วมมือและโครงการริเริ่มใหม่ ๆ ในแวดวง เช่น โครงการ Travalyst
  • เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้เปิดตัวแนวทางด้านความยั่งยืนใหม่ 32 ข้อ ซึ่งที่พักคู่ค้าสามารถเพิ่มไปยังหน้าที่พักของตนได้
  • นอกจากนี้ เรายังได้จัดทำความยั่งยืน - คู่มือด้านการให้บริการ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่เข้าใจง่าย โดยออกแบบมาเพื่อช่วยแนะนำที่พักคู่ค้าเกี่ยวกับการริเริ่มดำเนินการต่าง ๆ ด้านความยั่งยืน