Woman planting tree

การสร้างแวดวงการเดินทางที่มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น

 | บันทึก
เราสำรวจวิธีการบางวิธีที่แวดวงกำลังร่วมมือกันเพื่อให้เกิดความยั่งยืนยิ่งขึ้น รวมทั้งมองย้อนกลับไปยังปีแรกของโปรแกรมการเดินทางอย่างยั่งยืนของเรา

ความยั่งยืนยังคงเป็นประเด็นพูดคุยสำคัญทั่วทั้งแวดวง รวมถึงในอีเวนท์ Elevate 2022 ของเราในสิงคโปร์ โดยในอีเวนท์นี้ มีเซสชั่นหนึ่งโดยเฉพาะที่ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ 3 คนมาร่วมแชร์ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งก็คือ “Together for Tomorrow - All About Sustainability"

กลุ่มวิทยากรประกอบด้วย Danielle D’Silva ผู้เป็น Head of Sustainability และ Matthias Schmid ซึ่งเป็น Senior VP of Trips ของ Booking.com รวมถึง Choe Peng Sum ผู้เป็น CEO ของ Pan Pacific Hotels Group โดยในระหว่างเซสชั่น เหล่าวิทยากรได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของความยั่งยืน และวิธีที่เราสามารถร่วมมือกันทั่วทั้งแวดวงเพื่อทำให้การเดินทางมีความยั่งยืนยิ่งขึ้น 

ประเด็นพูดคุยแรกดูจะเป็นเรื่องง่าย ๆ แต่คำตอบนั้นครอบคลุมเนื้อหาที่กว้างทีเดียว

“ความยั่งยืน” คืออะไร?

Danielle ตั้งข้อสังเกตว่าถึงแม้ผู้คนมากมายจะรีบโยงการเดินทางอย่างยั่งยืนเข้ากับ “การขึ้นเครื่องบินและการแขวนผ้าเช็ดตัวไว้ใช้ซ้ำ” แต่ในความเป็นจริงแล้วนี่เป็นหัวข้อที่ซับซ้อนและต้องมองแบบเป็นองค์รวม

ตัวอย่างเช่น ความยั่งยืนนั้นครอบคลุมมากกว่าแค่เรื่องสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ด้านสำคัญอื่น ๆ รวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม เช่น การปกป้องชุมชนท้องถิ่น และการทำให้แน่ใจว่าจุดหมายต่าง ๆ ไม่แออัด

การประเมินความยั่งยืนในแวดวงการเดินทางจะต้องพิจารณาถึงผลดีของการเดินทางเพื่อที่จะทำให้ผลดังกล่าวดียิ่งขึ้นไปอีก ในขณะเดียวกันก็ยอมรับอย่างซื่อสัตย์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและพยายามลดผลดังกล่าวให้เหลือน้อยลง เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ การวางแผนด้านความยั่งยืนจะต้องเป็นไปในแบบองค์รวม กล่าวคือคำนึงถึงปัจจัยในทุก ๆ ด้านร่วมกัน

เริ่มต้นสู่ความยั่งยืน

หนึ่งในประเด็นสำคัญจากเซสชั่นที่ช่วยสร้างความมั่นใจก็คือ มีตัวเลือกด้านความยั่งยืนสำหรับผู้ให้บริการที่พักไม่ว่าจะเป็นที่พักขนาดใดก็ตาม โดยกุญแจสำคัญก็คือ การดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมกับจุดที่ท่านอยู่ในตอนนี้

Choe Peng Sum แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการลงทุนบางส่วนที่ Pan Pacific Hotels Group ได้ทำในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ เช่น การลงทุนกับหน้าต่างที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดความจำเป็นในการใช้ระบบปรับอากาศ แม้ว่านี่จะเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ แต่คำแนะนำหลักที่เขามอบให้กับที่พักอื่น ๆ นั้นเรียบง่ายกว่ามาก นั่นคือให้เริ่มจากจุดเล็ก ๆ แล้วดูผลลัพธ์ จากนั้นจึงดำเนินการไปตามผลลัพธ์ที่ได้ 

นอกจากนี้ วิทยากรทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าหนึ่งในข้อพิจารณาหลักก็คือการที่สามารถวัดผลได้ ซึ่งอาจเป็นปริมาณพลังงานที่ลดไป ปริมาณน้ำที่ประหยัดไป จำนวนขวดพลาสติกที่งดใช้ จำนวนศิลปินท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุน หรือจำนวนของเมตริกอื่น ๆ แต่ไม่ว่าอย่างไรในการลงทุนแต่ละอย่างก็ควรมีตัวเลขที่ชัดเจน เพื่อให้ท่านเห็นได้ว่าสิ่งใดให้ผลดีที่สุด

บทบาทของการเดินทางขนส่งต่อความยั่งยืน

แน่นอนว่าการเดินทางขนส่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการปล่อยก๊าซโดยรวมของทริปหนึ่ง ๆ Danielle ชี้ให้เห็นว่าเราจำเป็นต้องระมัดระวังและไม่แยกประเด็นต่าง ๆ ออกจากกันจนเกินไป กล่าวคือมองว่าส่วนต่าง ๆ ของทริปนั้นแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง การมองแบบนั้นอาจทำให้ความพยายามที่ธุรกิจประเภทหนึ่งทุ่มเทลงไปมีประสิทธิภาพน้อยลงจากการที่ธุรกิจประเภทอื่นไม่ได้ทำด้วย

ถึงแม้ว่าการปล่อยคาร์บอนในส่วนอื่น ๆ ของทริปจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการที่พัก แต่สิ่งนี้สามารถส่งผลกระทบต่อลูกค้าและการตัดสินใจด้านการเดินทางของพวกเขา โดยลูกค้าประมาณ 30% เกิด “Flight Shaming" (ความรู้สึกผิดที่ต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน)

วิธีหนึ่งที่ Booking.com จะใช้เพื่อจัดการในเรื่องผลกระทบของคาร์บอนที่เกิดจากการเดินทางขนส่งก็คือ การแสดงข้อมูลคาร์บอนไดออกไซด์ที่เที่ยวบินปล่อยออกมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้เดินทางเข้าใจมากขึ้นถึงผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจด้านการเดินทางของตน เพื่อที่จะดำเนินการเช่นนี้ เราจะใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดย Chooose ร่วมกับวิธีการที่พัฒนาโดย Google ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบแนวคิดด้านการบินของกลุ่มพันธมิตร Travalyst 

แสดงที่พักสำหรับเดินทางอย่างยั่งยืนบนแพลตฟอร์มของเราอย่างโดดเด่น

หนึ่งในปัญหาเกี่ยวกับความยั่งยืนก็คือช่องว่างระหว่างความตั้งใจกับการลงมือทำจริง กล่าวคือลูกค้าบอกว่าตนต้องการตัวเลือกที่มีความยั่งยืน แต่เมื่อพบกับความยุ่งยากในการหาตัวเลือกเหล่านั้น ลูกค้าก็ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามที่ตั้งใจได้ 

แม้แต่ Danielle ซึ่งเป็น Head of Sustainability เองก็แชร์ว่าเมื่อเธอใช้บริการด้านอื่น ๆ บางครั้งการหาตัวเลือกที่มีความยั่งยืนมากที่สุดก็ทำได้ยาก โดย Danielle กล่าวว่าแม้กระทั่งเธอผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ก็ยังประสบกับความยุ่งยาก แล้วเราจะคาดหวังให้ลูกค้ารู้ว่าตัวเลือกใดเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดโดยไม่ช่วยอะไรเลยได้อย่างไร?

นี่เป็นอีกเหตุผลที่ทำให้เราสร้างโปรแกรมการเดินทางอย่างยั่งยืนขึ้นมา และเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งฉลองครบรอบ 1 ปีของโปรแกรมไป โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทุกคนเลือกตัวเลือกที่ยั่งยืนได้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยกย่องและสนับสนุนที่พักคู่ค้าของเราในการร่วมเดินทางสู่แวดวงการเดินทางมีความยั่งยืนยิ่งขึ้น

นับตั้งแต่ที่เราเปิดตัวโปรแกรมนี้ มีที่พักกว่า 400,000 แห่งได้รับป้ายสัญลักษณ์ “เดินทางอย่างยั่งยืน” ไปแล้ว และผู้คนจากทั่วโลกก็ได้รับรู้ถึงความทุ่มเทของที่พักที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น ด้วยการร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง เราสามารถสร้างแวดวงการเดินทางที่มีความยั่งยืนยิ่งขึ้นได้ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ทุกคนเดินทางอย่างยั่งยืนได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

 

Trees
ดูเพิ่มเติม

อยากรู้วิธีที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นหรือ? ไปที่คู่มือด้านการเดินทางอย่างยั่งยืนเพื่อดูคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ 

คู่มือด้านการเดินทางอย่างยั่งยืน

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้

ประเด็นสำคัญ
  • ความยั่งยืนเป็นหัวข้อที่ซับซ้อนซึ่งไม่ได้จำกัดแค่เรื่องสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงด้านที่สำคัญอื่น ๆ เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม
  • มีขั้นตอนที่เหมาะสมที่ผู้ให้บริการที่พักไม่ว่าจะขนาดใดก็ตามสามารถทำได้เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น และการดำเนินการบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนเป็นเงินจำนวนมาก 
  • Choe Peng Sum ซึ่งเป็น CEO ของ Pan Pacific Hotels Group แนะนำให้ที่พักคู่ค้าที่เพิ่งเริ่มเดินบนเส้นทางสู่ความยั่งยืนให้เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ แล้วดูว่ามีอะไรบ้างที่ได้ผล จากนั้นจึงดำเนินการไปตามผลลัพธ์ที่ได้
  • โปรแกรมการเดินทางอย่างยั่งยืนของเราเพิ่งฉลองครบรอบ 1 ปีไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีที่พักกว่า 400,000 แห่งซึ่งผู้คนจากทั่วโลกต่างรับรู้ถึงความทุ่มเทของที่พักที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นแล้ว