partner and account manager

ตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์ช่วยให้เข้าถึงลูกค้าทั่วโลกและสนับสนุนที่พักอิสระได้อย่างไร

 | บันทึก
การสำรวจข้อมูลทั่วโลกครั้งใหม่เผยให้เห็นว่า OTA ช่วยให้ที่พักคู่ค้า (โดยเฉพาะที่พักอิสระขนาดเล็ก) เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั่วโลกเป็นจำนวนมากขึ้นได้อย่างไร

ที่ Booking.com เราเชื่อว่าการเดินทางทำให้เกิดสิ่งดี ๆ ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องการช่วยวัดผลที่ตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์ (OTA) มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก

ในชุดบทความ 3 บทความนี้ เราจะถอดประเด็นสำคัญ ๆ จากการสำรวจข้อมูลของเรากับ Oxford Economics ในหัวข้อ “ผลที่ตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์มีต่อเศรษฐกิจ” ซึ่งครอบคลุมยุโรป เอเชียแปซิฟิก ตลอดจนสหรัฐอเมริกาและแคนาดา   

ในบทความสุดท้ายนี้ เราจะมาดูกันว่า OTA (1) ช่วยให้ที่พักคู่ค้าเข้าถึงลูกค้าทั่วโลกจำนวนมากขึ้นได้อย่างไร และ (2) ช่วยให้ที่พักอิสระขนาดเล็กสามารถแข่งขันกับแบรนด์ใหญ่ ๆ ได้อย่างไร

เข้าถึงลูกค้าทั่วโลก

เมื่อพูดถึงการเข้าถึงผู้เดินทาง โฆษณาทางทีวีและนิตยสาร ตัวแทนท่องเที่ยว และการบอกปากต่อปากเคยเป็นตัวอย่างของเพียงไม่กี่ตัวเลือกในการโฆษณา แต่ด้วยการเกิดขึ้นของ OTA ตอนนี้ที่พักคู่ค้าจึงสามารถเข้าถึงลูกค้ารายใหม่ ๆ ที่อาจมากถึงหลายล้านรายได้อย่างง่ายดาย 

quote


OTA ช่วยที่พักคู่ค้าดึงดูดลูกค้าจากที่ห่างไกลซึ่งคงเข้าถึงได้ยากหากไม่มี OTA เทคโนโลยีของ OTA ทำให้ทั้งที่พักและผู้เดินทางได้รับประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ทำให้การนำตัวเลือกว่างมาเปิดให้จองและการรับชำระเงินผ่านช่องทางที่หลากหลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น ส่วนในด้านการตลาดนั้น แพลตฟอร์มออนไลน์สามารถเจาะกลุ่มผู้บริโภคทั่วโลกได้ในหลายภาษา โดยอาศัยการโฆษณา การทำ Performance Marketing การเป็นสปอนเซอร์ เป็นต้น

“หากพรุ่งนี้ Booking.com หายไป มันจะส่งผลกระทบอย่างมาก” คุณ Lisa Fraser เจ้าของที่พักสไตล์คันทรีเฮาส์ที่ชื่อ Frasers ในสหราชอาณาจักรกล่าว “ธุรกิจขนาดเล็กอย่างเราคงไม่สามารถทำการตลาดในระดับเดียวกับที่ Booking.com ทำ คงจะเป็นเรื่องยากมากที่จะหาอะไรมาทดแทนสิ่งที่ Booking.com ทำในด้านการนำที่พักไปโฆษณากับลูกค้า ซึ่งก็จะส่งผลต่อยอดจองในอีกทอดหนึ่ง”

จากการสำรวจข้อมูลพบว่า OTA มีสัดส่วนการจองจากผู้เดินทางไปต่างประเทศสูงกว่าอย่างมากเมื่อเทียบกับตลาดการเดินทางส่วนที่เหลือ ในยุโรปจำนวนรูมไนท์ที่ได้เพิ่มเติมส่วนใหญ่มาจากการเดินทางไปต่างประเทศ โดยในปี 2019 จาก 134.1 ล้านคืนเข้าพักที่ได้เพิ่มเติมจากแพลตฟอร์มออนไลน์นั้น 111.2 ล้านคืนเข้าพักมาจากผู้เดินทางไปต่างประเทศ และในปีเดียวกันนี้การจองจากผู้เดินทางกลุ่มดังกล่าวก็คิดเป็น 60% ของการจองผ่าน OTA ในเอเชียแปซิฟิก ส่วนในสหรัฐอเมริกานั้นการเดินทางในประเทศมีจำนวนมากกว่าการเดินทางไปต่างประเทศมาเป็นเวลานาน (5 ต่อ 1) และถึงแม้ว่าเมื่อดูจากตลาดโดยรวมแล้วจะมีจำนวนรูมไนท์เพียง 15% ที่จองโดยผู้เดินทางไปต่างประเทศในปี 2019 แต่ตัวเลขนี้กลับสูงขึ้นถึง 3 เท่าบน OTA

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและการจำกัดการเดินทางที่เป็นผลสืบเนื่องกันได้ทำให้การเดินทางไปต่างประเทศเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยเสียด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางไปต่างประเทศยังคงคิดเป็นสัดส่วนที่มากของการจองบน OTA ทั้งในยุโรปและเอเชียแปซิฟิกในปี 2020 และ 2021 

เล็กแต่ทรงพลัง

การสำรวจข้อมูลแสดงให้เห็นว่าโรงแรมอิสระขนาดเล็กเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดจาก OTA แพลตฟอร์มออนไลน์เปิดโอกาสให้ที่พักขนาดเล็กได้โฆษณาตัวเองกับผู้เดินทางทั่วโลก ซึ่งช่วยให้มีโอกาสที่เท่าเทียมในการแข่งขันกับที่พักใหญ่ ๆ ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ OTA จึงช่วยรักษาให้แวดวงที่พักอิสระที่มีความหลากหลายเฉพาะตัวของโลกใบนี้ยังคงอยู่ต่อไปได้อีกด้วย

ในยุโรปและเอเชียแปซิฟิก การจองที่ได้เพิ่มเติมจากแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นส่วนใหญ่เป็นการจองกับที่พักอิสระ หากเรามองตลาดโดยรวมของยุโรป ยอดขายของเครือที่พักที่มีแบรนด์และโรงแรมอิสระมีสัดส่วนเกือบจะเท่า ๆ กัน แต่เมื่อเราดูเฉพาะ OTA อัตราส่วนคือ 2 ต่อ 1 โดยที่โรงแรมอิสระมีสัดส่วนมากกว่า ในตลาดโดยรวมของเอเชียแปซิฟิก เครือที่พักที่มีแบรนด์มียอดขายมากกว่าเมื่อเทียบกับโรงแรมอิสระ แต่เมื่อเราดูเจาะไปที่ตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์ อัตราส่วนดังกล่าวกลับตรงข้ามกันโดยที่โรงแรมอิสระมียอดมากกว่า

independent hotels stats


ในสหรัฐอเมริกา การจองที่จองกับที่พักอิสระผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นมีสัดส่วนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดอย่างชัดเจน เครือโรงแรมครองตลาดในขณะที่ที่พักอิสระมียอดขายคิดเป็นไม่ถึง 1/3 ของยอดขายทั้งหมด แต่เมื่อแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทำให้เกิดการจองเพิ่มเติม การจองเหล่านี้ส่วนใหญ่กลับเป็นการจองกับโรงแรมอิสระ

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับที่พักประเภททางเลือกอย่างวิลลา บ้านพัก และที่พักให้เช่านั้นไม่เหมือนกันเสียทีเดียว โดยในยุโรปนั้น โรงแรมและที่พักประเภททางเลือกมีสัดส่วนยอดขายที่เกือบจะเท่า ๆ กัน 

ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะหันไปหาที่พักประเภททางเลือกมากกว่าเล็กน้อยเมื่อจองผ่าน OTA โดยในปี 2019 โรงแรมและที่พักประเภททางเลือกมีสัดส่วนยอดขายเกือบจะเท่า ๆ กันในเอเชียแปซิฟิก เมื่อมองตลาดโดยรวมและมองเฉพาะการจองผ่าน OTA แต่ในปี 2020-2021 การจองผ่าน OTA 55%-58% กลับเป็นการจองกับโรงแรม ในขณะที่เมื่อมองตลาดโดยรวมตัวเลขนี้จะอยู่ที่ 43% ส่วนในสหรัฐอเมริกา ที่พักประเภททางเลือกคิดเป็นประมาณ 1 ใน 4 ของยอดขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ อันที่จริงแล้วจากยอดขายทั้งหมดนั้น ที่พักประเภททางเลือกมีสัดส่วนยอดขายที่ลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จาก 28% ในปี 2019 เหลือ 24% ในปี 2021 

ประเด็นสำคัญ

ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุด OTA สามารถขยายตลาด ทำให้ลูกค้าทั่วโลกมีโอกาสมองเห็นที่พักทันทีเมื่อนำมาลงทะเบียนเปิดให้จอง (สำคัญอย่างยิ่งสำหรับที่พักอิสระ) ส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และท้ายที่สุดก็นำไปสู่ความสำเร็จของที่พักคู่ค้า

หากท่านยังไม่ได้อ่านเนื้อหาก่อนหน้าของชุดบทความนี้ ก็สามารถดูบทความที่เหลือในชุดนี้ของเรา ได้แก่ ความเชื่อมั่นของลูกค้าและราคาที่แข่งขันได้ช่วยเพิ่มยอดจองได้อย่างไร และตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์ช่วยกระจายการท่องเที่ยวและกระตุ้นการเติบโตได้อย่างไร
 

Analytics on a laptop
ดูเพิ่มเติม

หากต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมดว่า OTA ช่วยให้เข้าถึงลูกค้าทั่วโลกและส่งผลดีต่อที่พักอิสระขนาดเล็กอย่างไร โปรดดูรายงานฉบับเต็ม

 

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้

ประเด็นสำคัญ
  • OTA มีสัดส่วนการจองจากผู้เดินทางไปต่างประเทศสูงกว่าอย่างมากเมื่อเทียบกับตลาดการเดินทางส่วนที่เหลือ
  • ในยุโรปปี 2019 จาก 134.1 ล้านคืนเข้าพักที่ได้เพิ่มเติมจากแพลตฟอร์มออนไลน์นั้น 83% มาจากผู้เดินทางไปต่างประเทศ
  • โรงแรมอิสระขนาดเล็กเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากเทคโนโลยีและการตลาดที่ OTA มีให้
  • ในยุโรปและเอเชียแปซิฟิก การจองที่ได้เพิ่มเติมจาก OTA นั้นส่วนใหญ่เป็นการจองกับที่พักอิสระ