Proud flag

ผู้เดินทาง LGBTQ+ เลือกแบรนด์ที่มุ่งมั่นเรื่องความเท่าเทียม

 | บันทึก
การสำรวจของเราพบว่าผู้เดินทาง LGBTQ+ มีแนวโน้มมากกว่าที่จะจองกับธุรกิจที่สนับสนุนชุมชน LGBTQ+
Booking.com B. logo

นักเขียน

เมื่อกล่าวถึงการเลือกจุดหมายแล้ว การหาข้อมูลถือเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจสำหรับผู้เดินทาง LGBTQ+ โดยการสำรวจข้อมูลเมื่อไม่นานมานี้ของเราเผยให้เห็นว่าเกินกว่าครึ่ง (56%) มีแนวโน้มที่จะเลือกจุดหมายที่ทำให้ตนเองได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับแง่มุมทางประวัติศาสตร์ของชุมชน LGBTQ+ 

นอกเหนือไปจากการหาความเชื่อมโยงและเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการเดินทางแล้ว ผู้เดินทาง LGBTQ+ ยังมองหาแบรนด์ที่สนับสนุนและเฉลิมฉลองความหลากหลายอีกด้วย นี่คือสิ่งอื่น ๆ ที่เราพบจากผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม:

Travel Proud infographic

 

Couple
การเดินทางที่มีความเท่าเทียมกันยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน

โปรดเข้าร่วมการฝึกอบรม Proud Hospitality ของเราให้เสร็จสิ้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านและพนักงานของท่านเข้าใจและเข้าถึงผู้เดินทาง LGBTQ+ ได้

ลงทะเบียนฝึกอบรม

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้

ประเด็นสำคัญ
  • เราได้สอบถามผู้เดินทาง LGBTQ+ 5,514 คนจาก 25 ประเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีต ความเป็นจริงในปัจจุบัน และความคาดหวังต่ออนาคตด้านการเดินทางที่มีความเท่าเทียมกันยิ่งขึ้น
  • ผลการสำรวจเผยให้เห็นว่าชุมชน LGBTQ+ ในจุดหมายที่เลือกไปนั้นเป็นหัวใจสำคัญในการตัดสินใจของผู้เดินทาง LGBTQ+ จำนวนมาก โดยผู้เดินทาง LGBTQ+ 64% มีแนวโน้มมากกว่าที่จะจองแบรนด์ที่สนับสนุนชุมชน LGBTQ+
  • นอกจากนี้ผู้เดินทางกลุ่มนี้ก็ยังมองหาแบรนด์ที่สนับสนุนและให้ความสำคัญกับชุมชน LGBTQ+ เช่นกัน โดยผู้เดินทาง LGBTQ+ เกินครึ่ง (55%) มีแนวโน้มมากกว่าที่จะมองหาสิ่งที่น่าสนใจหรือกิจกรรมที่ปรับให้เหมาะกับชุมชน LGBTQ+