carbon.jpeg

เจ้าของที่พักจะปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ได้อย่างไร

 | บันทึก
รายงานฉบับใหม่เน้นให้เห็นถึงมาตรการซึ่งที่พักคู่ค้าสามารถทำได้เพื่อช่วยให้ภาคการเดินทางก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 โดยมี 3 ด้าน (ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้พลังงานไปจนถึงการให้ความรู้) ที่จะช่วยให้ที่พักรับมือกับความท้าทายจากการลดคาร์บอน

เมื่อไม่นานมานี้ Booking.com ได้ร่วมมือกับองค์กรที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์อย่าง EY Parthenon และ OC&C เพื่อจัดทำรายงาน Global accommodation sector - The road to net zero emissions ขึ้นมา รายงานฉบับนี้เน้นให้เห็นถึงการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งเจ้าของที่พักสามารถทำได้เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนและช่วยให้แวดวงการเดินทางบรรลุเป้าหมายที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ที่พักทุกประเภท 6,500 แห่งจากทั่วโลกได้ร่วมทำแบบสอบถามที่เป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจข้อมูลครั้งนี้ 

ในปัจจุบัน ภาคส่วนที่พักปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2-eq) คิดเป็นประมาณ 10% ของภาคการท่องเที่ยว การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 17 เมกะตันต่อปี (เพียง 6-7% เท่านั้น) จะทำให้ภาคส่วนที่พักดำเนินตามเป้าที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในอีก 30 ปีข้างหน้า 

มาตรการการลดคาร์บอนจำแนกออกได้เป็น 3 ด้านคือ การประหยัดทรัพยากร การให้ความรู้แก่ผู้เข้าพักและพนักงาน และการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน โดยมาตรการเหล่านี้สามารถลดก๊าซเรือนกระจก (GHG) ได้ถึง 20% แม้ว่าจะต้องมีการลงทุนในเบื้องต้น แต่มาตรการส่วนใหญ่ก็สร้างผลตอบแทนเชิงบวกให้แก่ที่พักได้เช่นกัน เนื่องจากช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว นอกจากนี้ การที่ที่พักใช้แนวทางริเริ่มต่าง ๆ อย่างหลากหลายก็นับเป็นเรื่องสำคัญ แม้ว่าแนวทางเหล่านั้นจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม เพราะก้าวเล็ก ๆ ก็ยังดีกว่าการไม่ลงมือทำอะไรเลย

ลดการใช้พลังงาน

ขั้นแรกซึ่งที่พักทำได้ก็คือลดการใช้พลังงาน ลดการใช้น้ำ และลดขยะ ช่องทางในการลดการใช้พลังงานประมาณ 75% เกี่ยวข้องกับการใช้แนวทางริเริ่มเพียง 3 อย่างคือ ติดตั้งระบบทำความร้อนและทำความเย็นที่ประหยัดพลังงาน ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน และติดตั้งหน้าต่างที่ใช้กระจกสองชั้น

อย่างไรก็ตาม การมุ่งเน้นที่แนวทางริเริ่มเล็ก ๆ ก็มีความสำคัญด้วยเช่นกัน และบ่อยครั้งก็นำมาใช้ได้ง่ายกว่า ตัวอย่างเช่น การตัดไฟตู้เย็นมินิบาร์ตั้งแต่ต้นและการไม่ซักผ้าเช็ดตัวทุกวันช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2-eq) ได้ 2% สำหรับแต่ละแนวทาง โดยมาตรการเหล่านี้สามารถนำมาใช้ได้ทันทีและไม่ต้องลงทุนเพิ่ม

กระตุ้นให้ผู้อื่นตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

สำหรับขั้นที่สองของการปรับปรุงเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้น ที่พักสามารถคอยผลักดันผู้เข้าพักและพนักงานให้มีพฤติกรรมที่ยั่งยืนมากขึ้น แม้ว่าสิ่งที่ผู้เข้าพักเลือกทำนั้นจะอยู่เหนือการควบคุมของที่พัก แต่การกระตุ้นให้ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและชาญฉลาดยิ่งขึ้นจะส่งผลให้มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด และทำให้ผู้เข้าพักต้องการให้มีการใช้มาตรการเพื่อความยั่งยืนมากขึ้น  

บางวิธีที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าพักประพฤติตนอย่างยั่งยืนมากขึ้นก็คือใช้น้ำเสียงที่เป็นมิตรเพื่อขอให้ผู้เข้าพักปิดระบบควบคุมสภาพอากาศ หรือขอให้ใช้เวลาอาบน้ำน้อยลง การเสนอให้ผู้เข้าพักร่วมมือโดยสมัครใจถือเป็นวิธีที่ดึงดูดใจ แต่การโน้มน้าวเพิ่มขึ้นด้วยสมนาคุณต่าง ๆ ก็มีประสิทธิภาพเช่นกัน สำหรับในสหรัฐฯ ผู้เดินทาง 45% ที่ทำแบบสอบถามระบุว่าตนต่อต้านพฤติกรรมเพื่อความยั่งยืน ผู้เดินทางกลุ่มนี้จึงอาจโน้มน้าวใจได้ก็ต่อเมื่อมีการมอบสิ่งจูงใจให้เท่านั้น เมื่อเทียบกับ 40% ซึ่งเต็มใจที่จะประพฤติตนอย่างยั่งยืนมากขึ้นจากการกระตุ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

การคอยกระตุ้นให้พนักงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (เช่น ให้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดและร่วมเป็นคณะกรรมการ) จะช่วยให้ทุกคนรู้สึกว่าได้มีบทบาทในเรื่องนี้ เพราะมาตรการเล็ก ๆ อย่างเช่นการปิดไฟในห้องว่างก็ถือว่าช่วยได้ แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือหากทั้งทีมงานอยู่เบื้องหลังการดำเนินการเพื่อความยั่งยืน ก็จะสามารถคอยกระตุ้นผู้เข้าพักให้ทำแบบเดียวกันได้ 

renewable_energy.jpg

 

เปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน

อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนได้ก็คือการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและเลือกใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน ซึ่งสามารถทำได้ที่ที่พัก หรือโดยใช้พลังงานสีเขียวจากโครงข่ายพลังงานแห่งชาติ นอกจากนี้การปล่อยคาร์บอนก็ยังสามารถชดเชยได้เช่นกัน แต่วิธีนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนัก 

มีตัวเลือกอยู่มากมายสำหรับที่พักที่ต้องการสร้างพลังงานหมุนเวียนขึ้นมาเอง ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ กังหันลม และปั๊มความร้อนไว้ในที่พัก หรือการจัดหาพลังงานจากซัพพลายเออร์พลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้ เพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับการลงทุนในด้านนี้ รัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งก็มอบเงินอุดหนุนและสิ่งจูงใจเพื่อกระตุ้นให้ที่พักลงทุนเรื่องพลังงานหมุนเวียน 

การชดเชยคาร์บอนควรเป็นทางเลือกสุดท้าย แต่ในกรณีที่มีการนำแนวทางนี้มาใช้ ก็สามารถซื้อคาร์บอนเครดิตไว้ได้ เครดิตเหล่านี้สามารถใช้แลกคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2-eq) 1 ตัน และมุ่งเน้นที่การป้องกันและการกักเก็บการปล่อยคาร์บอน โดยปกติแล้ววิธีที่จะช่วยป้องกันการปล่อยคาร์บอนคือการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร การขนส่ง และแหล่งอื่น ๆ การกักเก็บคาร์บอนช่วยป้องกันไม่ให้ก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ โดยใช้วิธีปลูกต้นไม้และใช้มาตรการอื่น ๆ 

ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในการลดการปล่อยก๊าซ

ไม่มีหนทางง่าย ๆ เพียงหนทางเดียวที่จะลดการปล่อยก๊าซให้ได้ผลชะงัด เพราะต้องใช้มาตรการหลายอย่างรวมกันเพื่อความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน แม้ว่าจะต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่าย แต่มาตรการ 58% ในรายงานฉบับนี้ก็ส่งผลให้มีการใช้พลังงานลดลงในระยะยาว เท่ากับว่าที่พักสามารถประหยัดได้หากพร้อมที่จะให้ความรู้และลงทุนตั้งแต่แรกเริ่ม

ความท้าทายอีกอย่างซึ่งที่พักต้องประสบคือทุก ๆ มาตรการไม่ได้เปิดโอกาสให้ลดคาร์บอนได้อย่างเท่าเทียมกัน ในปัจจุบัน เปอร์เซ็นต์ที่ทั่วโลกนำแนวทางริเริ่มด้านการลดคาร์บอนมาใช้นั้นขึ้น ๆ ลง ๆ อยู่ที่ 30%-70% แม้ว่าแนวทางบางอย่าง (เช่น การใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน) จะเป็นบรรทัดฐานของแวดวงอยู่แล้ว วิธีที่ดีที่สุดในการลดคาร์บอนก็คือมุ่งเน้นไปที่การใช้มาตรการที่หลากหลายทั้งใหญ่และเล็ก แทนที่จะฝากความหวังทั้งหมดไว้กับแนวทางริเริ่มแนวทางเดียว

ร่วมมือร่วมใจกัน

สรุปได้ว่าที่พัก ผู้บริโภค และหน่วยงานต่าง ๆ ต้องใช้แนวทางระดับโลกเพื่อบรรลุเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หากเจ้าของที่พักและผู้ดำเนินการที่พักมีเป้าหมายที่ต่างกัน การนำแนวทางมาใช้ก็จะกลายเป็นเรื่องท้าทายยิ่งขึ้น ภาคส่วนที่พักและบุคคลภายนอกผู้ถือผลประโยชน์ร่วมต้องวางเป้าหมายร่วมกันเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในการลดคาร์บอน 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นและจะยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดในยุคของเรา โชคดีที่เจ้าของที่พักสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างมากในการลดการปล่อยก๊าซ ลดค่าใช้จ่าย แต่ยังคงมอบประสบการณ์เชิงบวกให้แก่ผู้เข้าพัก นอกจากนี้ การก้าวมาเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนจะช่วยให้ที่พักโดดเด่นเข้าตาผู้เดินทางที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน

หากผู้เล่นทั้งหมดในตลาดไม่ดำเนินการโดยทันทีและอย่างเป็นรูปธรรม เรื่องนี้ก็มีแต่จะกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนมากขึ้นไปอีก การร่วมมือกันจึงเป็นกุญแจสู่การลดคาร์บอนในแวดวง ตั้งแต่ผู้บริโภคไปจนถึงรัฐบาล หากร่วมมือกันก็จะสามารถพาแวดวงการเดินทางไปสู่เป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ภายในปี 2050 

 

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้

ประเด็นสำคัญ
  • รายงานฉบับใหม่ของ Booking.com จะช่วยให้ที่พักทราบว่าสามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้ที่จุดใดบ้าง โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อทำให้ภาคการเดินทางก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050
  • ที่พักจำนวนมากมีส่วนร่วมในมาตรการลดคาร์บอนแล้ว แต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ทำได้ 
  • ด้านหลัก ๆ 3 ด้านที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคือ การลดการใช้ทรัพยากร การให้ความรู้แก่พนักงานและผู้เข้าพัก และการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน
  • แม้ว่าจะต้องมีการลงทุนในเบื้องต้น แต่แนวทางริเริ่มส่วนใหญ่ในการลดคาร์บอนนั้นช่วยให้ที่พักประหยัดค่าใช้จ่ายได้