เทรนด์และข้อมูลเชิงลึก

ค้นพบข้อมูลสำคัญที่สุดที่ผู้เดินทางมองหาเมื่อตัดสินใจว่าจะจองที่พักใด
เราได้สำรวจการเก็บข้อมูลเมื่อไม่นานมานี้ของ Booking.com เพื่อเผยอุปนิสัยและพฤติกรรมของผู้เดินทางชาวจีน
แม้ว่าเส้นทางสู่การเปิดประเทศอีกครั้งอย่างเต็มรูปแบบในเอเชียแปซิฟิกจะยังมีความไม่แน่นอน แต่การเร่งกระจายวัคซีนก็เป็นเครื่องบ่งชี้ที่ดูมีความหวังในการฟื้นตัวในระยะยาวของภูมิภาค
Click. Magazine ฉลองครบรอบ 4 ปีโดยย้อนกลับไปดูบทความซึ่งเป็นที่นิยมที่สุดในปี 2021 ที่มุ่งเน้นเรื่องการก้าวผ่านวิกฤตและการเดินหน้าสู่การฟื้นตัว
รายงานฉบับใหม่เน้นให้เห็นถึงมาตรการซึ่งที่พักคู่ค้าสามารถทำได้เพื่อช่วยให้ภาคการเดินทางก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 โดยมี 3 ด้าน (ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้พลังงานไปจนถึงการให้ความรู้) ที่จะช่วยให้ที่พักรับมือกับความท้าทายจากการลดคาร์บอน
สหรัฐอเมริกาได้เปิดพรมแดนให้เดินทางระหว่างประเทศแล้ว ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการฟื้นตัวของแวดวงการเดินทางโดยรวม