ตอนนี้เรามีผลอยู่ในมือแล้ว! เราใกล้พร้อมฉลองให้กับผู้ได้รับรางวัล Traveller Review Awards ของปีนี้แล้ว
 

วิธีตั้งราคาเด็กแบบมาตรฐาน

อัปเดตเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

ครอบครัวถือเป็นกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่บนแพลตฟอร์มของเรา ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มนี้เข้าพักนานกว่าและมีแนวโน้มมากกว่าที่จะตัดสินใจจอง เมื่อเทียบกับลูกค้ากลุ่มอื่น เช่น ผู้เดินทางคนเดียวหรือคู่รัก แต่ครอบครัวก็มีความต้องการที่แตกต่างออกไปด้วยเช่นกัน และบ่อยครั้งก็ใช้เวลานานกว่าในการเปรียบเทียบที่พักก่อนที่จะทำการจอง

นโยบาย ห้อง และราคาคือองค์ประกอบการตั้งค่า 3 อย่างที่เป็นตัวกำหนดวิธีการแสดงที่พักและห้องพักให้ลูกค้าที่เข้าพักเป็นครอบครัวเห็น อีกทั้งยังเป็นตัวกำหนดว่าราคาสำหรับเด็กจะแสดงบนแพลตฟอร์มของเราหรือไม่ การตั้งราคาสำหรับเด็กจะทำให้ครอบครัวเห็นราคาและข้อมูลสำคัญทั้งหมดสำหรับห้องหรือยูนิตนั้น ๆ บนหน้าข้อมูลที่พักของท่าน

เปิดใช้งานราคาเด็กแบบมาตรฐาน   ดูข้อมูลเพิ่มเติม


เนื้อหาในบทความนี้:


การกำหนดนโยบายเพื่ออนุญาตให้เด็กเข้าพัก

ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้ที่พักรองรับเด็กทุกช่วงอายุ เด็กที่มีอายุมากกว่ากี่ปี หรือไม่อนุญาตให้เด็กเข้าพักเลย วิธีดำเนินการมีดังต่อไปนี้:

1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต

2. คลิกที่พัก จากนั้นไปที่นโยบาย

3. หาหัวข้อผู้เข้าพักเด็กและเตียงเสริม แล้วคลิกแก้ไขซึ่งอยู่ใต้นโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็กและจำนวนเด็กที่เข้าพักได้

4. เลือกใช่ หรือไม่ เพื่อเลือกว่าอนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าพักหรือไม่

5. หากต้องการก็สามารถเลือกได้ว่าอนุญาตให้เด็กอายุขั้นต่ำเท่าไรเข้าพักที่ที่พักได้

6. คลิกบันทึก


ตัวเลือกราคาสำหรับเด็ก

เมื่ออนุญาตให้เด็กเข้าพักในที่พักของท่านแล้ว ก็สามารถเลือกได้ระหว่างผลิตภัณฑ์ราคาสำหรับเด็ก 2 แบบ ได้แก่ ราคาเด็กแบบมาตรฐานและราคาเด็กแบบปรับได้ยืดหยุ่น

ราคาเด็กแบบมาตรฐานจะเหมาะกับท่านหากต้องการสิ่งต่อไปนี้:

 • ใช้ราคาชุดเดียวกันทั้งที่พัก
 • ใช้ราคาแบบพักฟรีหรือแบบตายตัว

ราคาเด็กแบบปรับได้ยืดหยุ่นจะเหมาะกับท่านหากต้องการสิ่งต่อไปนี้:

 • ใช้ราคาคนละชุดกันสำหรับแต่ละประเภทห้องพัก/ยูนิตและเรทแพลน
 • ใช้ราคาที่อิงตามเปอร์เซ็นต์ แบบพักฟรี หรือแบบตายตัว
 • ใช้ราคาที่ต่างกันสำหรับเด็กแต่ละคนในแต่ละกลุ่มช่วงอายุ

บทความนี้จะช่วยท่านในการตั้งราคาเด็กแบบมาตรฐาน หากต้องการตั้งราคาเด็กแบบปรับได้ยืดหยุ่น โปรดอ่านบทความนี้


การเปิดใช้งานราคาเด็กแบบมาตรฐาน

ท่านสามารถสร้างราคาสำหรับเด็กที่แตกต่างกันได้สูงสุดถึง 3 แบบสำหรับช่วงอายุต่าง ๆ ทั้งนี้ โปรดทราบว่าราคาที่ท่านกำหนดไว้แบบอิงตามช่วงอายุนั้นจะใช้กับเด็กที่เข้าพักโดยใช้เตียงที่มีอยู่แล้วเท่านั้น และไม่ใช้กับเด็กที่ใช้เตียงเสริมหรือเปลเด็ก นอกจากนี้ ท่านสามารถระบุได้ว่าช่วงอายุเท่าไร (ถ้ามี) ที่สามารถเข้าพักฟรีได้ที่ที่พักของท่าน 

ราคาเหล่านี้จะใช้กับห้องพักที่ท่านได้กำหนดจำนวนเด็กที่เข้าพักได้ไว้แล้วเท่านั้น หากยังไม่ได้ดำเนินการ ท่านจะต้องปรับจำนวนผู้เข้าพักให้นับรวมเด็กด้วย นอกจากนี้ก็สามารถเสนอเตียงเสริมหรือเปลเด็กผ่านหัวข้อแยกของเอกซ์ทราเน็ตได้เช่นกัน 

วิธีกำหนดราคาสำหรับเด็กมีดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นไปที่นโยบาย
 3. หาหัวข้อผู้เข้าพักเด็กและเตียงเสริม แล้วคลิกแก้ไขซึ่งอยู่ใต้นโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็กและจำนวนเด็กที่เข้าพักได้
 4. ในหัวข้อราคาเด็ก ให้เลือกมาตรฐานแล้วคลิกตั้งราคา
 5. เลือกอายุต่ำสุดและสูงสุดที่จะใช้กับราคาดังกล่าวและเลือกราคาที่ต้องการเรียกเก็บ
 6. หากต้องการเพิ่มอีกรายการ ให้คลิกตั้งราคารายการใหม่
 7. คลิกบันทึก

เมื่อท่านสร้างราคาเรียบร้อยแล้ว ก็จะเห็นหมายเหตุในส่วนนโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็กและจำนวนเด็กที่เข้าพักได้ซึ่งเตือนให้ปรับจำนวนผู้เข้าพักให้นับรวมเด็กด้วยและตรวจสอบการตั้งค่าราคาสำหรับเด็กของท่าน 


การปรับจำนวนผู้เข้าพักให้รวมเด็ก

ท่านสามารถกำหนดจำนวนสูงสุดของเด็กและผู้ใหญ่ที่สามารถเข้าพักในแต่ละห้องได้ นอกจากนี้ก็กำหนดจำนวนสูงสุดของผู้เข้าพักทั้งหมดสำหรับแต่ละห้องได้เช่นกัน 

ตัวอย่างเช่น หากห้องเตียงใหญ่ของท่านกำหนดไว้ว่ารองรับผู้ใหญ่สูงสุด 2 ท่านและเด็กสูงสุด 2 ท่าน โดยที่จำนวนผู้เข้าพักสูงสุดคือ 2 ท่าน เท่ากับว่าห้องดังกล่าวรองรับผู้ใหญ่ได้ 2 ท่าน หรือผู้ใหญ่ 1 ท่านกับเด็ก 1 ท่าน แต่จะไม่รองรับผู้ใหญ่ 2 ท่านที่เข้าพักพร้อมกับเด็ก 2 ท่าน

จำนวนผู้เข้าพักใดก็ตามที่ท่านกำหนดนั้นจะเป็นจำนวนสำหรับพักโดยใช้เตียงที่มีอยู่แล้ว ซึ่งไม่ควรรวมจำนวนผู้เข้าพักที่ใช้เปลเด็กและเตียงเสริม

วิธีปรับจำนวนผู้เข้าพักในห้องมีดังนี้: 

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นไปที่นโยบาย
 3. หาหัวข้อผู้เข้าพักเด็กและเตียงเสริม แล้วคลิกแก้ไข ซึ่งอยู่ใต้นโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็กและจำนวนเด็กที่เข้าพักได้
 4. ในส่วนจำนวนผู้เข้าพักที่รองรับและการตั้งค่าราคาสำหรับเด็ก ให้เลือกว่าผู้เข้าพักเด็กทุกคนหรือบางคนจะชำระในราคาสำหรับเด็ก หรือบางคนจะชำระในราคาสำหรับผู้ใหญ่
 5. เลือกชื่อของห้องหรือยูนิตที่ต้องการปรับจำนวนผู้เข้าพัก 
 6. เลือกจำนวนผู้เข้าพักรวมสูงสุด จำนวนสูงสุดของผู้ใหญ่ จำนวนสูงสุดของเด็กที่สามารถเข้าพักในห้องนี้หรือยูนิตนี้ รวมทั้งจำนวนสูงสุดของเด็กที่สามารถชำระในราคาสำหรับเด็ก
 7. ทำขั้นตอนข้างต้นซ้ำสำหรับทุกห้องที่ควรดำเนินการ
 8. คลิกบันทึก

ในส่วนตัวอย่างนโยบายของท่านที่ด้านล่างของหน้า ท่านจะเห็นตัวอย่างการตั้งค่าของท่าน อย่างไรก็ตาม ข้อความอธิบายนโยบายที่พักของท่านอาจเขียนแตกต่างออกไปเมื่อแสดงในฝั่งลูกค้าที่มีแนวโน้มจอง 


การลบราคาเด็กแบบมาตรฐานทั้งหมด

ท่านสามารถลบราคาเด็กแบบมาตรฐานที่ท่านได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้ด้วยการลบแต่ละราคาด้วยตนเอง โดยวิธีการมีดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นไปที่นโยบาย
 3. หาหัวข้อผู้เข้าพักเด็กและเตียงเสริม แล้วคลิกแก้ไขซึ่งอยู่ใต้นโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็กและจำนวนเด็กที่เข้าพักได้
 4. ในหัวข้อราคาเด็ก ให้เลือกมาตรฐาน
 5. ลบราคาแต่ละรายการด้วยตนเองโดยคลิกที่ลบราคานี้
 6. คลิกบันทึกเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงของท่าน

จากนั้นระบบจะคิดราคาเด็กทุกคนเท่ากับผู้ใหญ่


การเสนอเตียงเสริม หรือเตียง/เปลเด็ก

เตียงเสริมหรือเตียง/เปลเด็กเป็นตัวเลือกที่นอนซึ่งมีความยืดหยุ่นและสะดวก ทั้งนี้ อย่าลืมว่าราคาและจำนวนผู้เข้าพักสำหรับเตียงเสริมหรือเปลเด็กนั้นจะไม่แสดงหรือรวมอยู่ในราคาที่ปรากฏระหว่างลูกค้าทำการจอง 

วิธีเสนอเตียงเสริมหรือเปลเด็กมีดังนี้: 

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นไปที่นโยบาย
 3. หาหัวข้อผู้เข้าพักเด็กและเตียงเสริม แล้วคลิกแก้ไขใต้ตัวเลือกสำหรับเตียงเสริมและเปลเด็ก
 4. ที่หัวข้อจำนวนเปลเด็กหรือเตียงเสริมที่สามารถเพิ่มได้ ให้เลือกจำนวนเตียงเสริมหรือเปลเด็กสูงสุดที่สามารถให้บริการได้ในแต่ละห้องหรือยูนิต
 5. หากต้องการ ก็สามารถเลือกค่าบริการเปลเด็กหรือเตียงเสริมที่ต้องการเรียกเก็บจากผู้เข้าพักในช่วงอายุต่าง ๆ ได้ที่ส่วนนโยบายการใช้เปลเด็กและนโยบายการใช้เตียงเสริม
 6. คลิกบันทึก

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?