การตั้งราคาเด็กแบบมาตรฐาน

อัปเดตเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

บทความนี้จะช่วยท่านในการตั้งราคาเด็กแบบมาตรฐาน หากต้องการตั้งราคาเด็กแบบปรับได้ยืดหยุ่น โปรดอ่านบทความนี้ การตั้งราคาสำหรับเด็กจะทำให้ครอบครัวเห็นราคาและข้อมูลสำคัญทั้งหมดสำหรับห้องหรือยูนิตนั้น ๆ บนหน้าข้อมูลที่พักของท่าน

นโยบาย ห้อง และการตั้งราคาคือ 3 สิ่งที่เป็นตัวกำหนดวิธีการแสดงที่พัก ห้อง หรือยูนิตให้ลูกค้าที่เข้าพักเป็นครอบครัวเห็น อีกทั้งยังเป็นตัวกำหนดว่าราคาสำหรับเด็กจะแสดงบนแพลตฟอร์มของเราหรือไม่ 


เนื้อหาในบทความนี้:


การกำหนดนโยบายเพื่ออนุญาตให้เด็กเข้าพัก

ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้ที่พักรองรับเด็กทุกช่วงอายุ รองรับเฉพาะเด็กที่มีอายุมากกว่าที่กำหนด หรือไม่อนุญาตให้เด็กเข้าพักเลย โดยวิธีดำเนินการมีดังต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นคลิกนโยบาย
 3. ในหัวข้อผู้เข้าพักเด็กและเตียงเสริม ให้คลิกแก้ไขซึ่งอยู่ใต้นโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็ก
 4. เลือกใช่ หรือไม่ เพื่อเลือกว่าอนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าพักหรือไม่
 5. หากต้องการก็สามารถเลือกได้ว่าอนุญาตให้เด็กอายุขั้นต่ำเท่าไรเข้าพักที่ที่พักได้
 6. คลิกบันทึก

ตัวเลือกราคาสำหรับเด็ก

เมื่ออนุญาตให้เด็กเข้าพักในที่พักของท่านแล้ว ก็สามารถเลือกได้ระหว่างผลิตภัณฑ์ราคาสำหรับเด็ก 2 แบบ ได้แก่ ราคาเด็กแบบมาตรฐานและราคาเด็กแบบปรับได้ยืดหยุ่น

ราคาเด็กแบบมาตรฐานจะเหมาะกับท่านหากต้องการสิ่งต่อไปนี้:

 • ใช้ราคาชุดเดียวกันทั้งที่พัก
 • ใช้ราคาแบบพักฟรีหรือแบบตายตัว

ราคาเด็กแบบปรับได้ยืดหยุ่นจะเหมาะกับท่านหากต้องการสิ่งต่อไปนี้:

 • ใช้ราคาคนละชุดกันสำหรับแต่ละประเภทห้องพัก/ยูนิตและเรทแพลน
 • ใช้ราคาที่อิงตามเปอร์เซ็นต์ แบบพักฟรี หรือแบบตายตัว
 • ใช้ราคาที่ต่างกันสำหรับเด็กแต่ละคนในแต่ละกลุ่มช่วงอายุ

การเปิดใช้งานราคาเด็กแบบมาตรฐาน

ท่านสามารถสร้างราคาสำหรับเด็กที่แตกต่างกันได้สูงสุดถึง 3 แบบสำหรับช่วงอายุต่าง ๆ โปรดทราบว่าราคาที่ท่านกำหนดไว้แบบอิงตามช่วงอายุนั้นจะใช้กับเด็กที่เข้าพักโดยใช้เตียงที่มีอยู่แล้วเท่านั้น และไม่ใช้กับเด็กที่ใช้เตียงเสริมหรือเปลเด็ก อีกอย่างหนึ่งที่ท่านสามารถทำได้คือระบุว่าช่วงอายุเท่าไร (ถ้ามี) ที่สามารถเข้าพักฟรีได้ที่ที่พักของท่าน

ราคาเหล่านี้จะใช้กับห้องหรือยูนิตที่ท่านได้กำหนดจำนวนเด็กที่เข้าพักได้ไว้แล้วเท่านั้น หากยังไม่ได้ดำเนินการ ท่านจะต้องปรับจำนวนผู้เข้าพักให้นับรวมเด็กด้วย นอกจากนี้ก็สามารถเสนอเตียงเสริมหรือเปลเด็กในหัวข้อแยกของเอกซ์ทราเน็ตได้เช่นกัน

วิธีกำหนดราคาเด็กแบบมาตรฐานมีดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นคลิกนโยบาย
 3. ไปที่ผู้เข้าพักเด็กและเตียงเสริม จากนั้นไปที่หัวข้อนโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็กและคลิกแก้ไข
 4. ในหัวข้อราคาสำหรับเด็ก ให้เลือกมาตรฐานแล้วคลิกตั้งราคา
 5. คลิกตั้งราคา
 6. เลือกอายุต่ำสุดและสูงสุดที่จะใช้กับราคาดังกล่าวและเลือกราคาที่ต้องการเรียกเก็บ
 7. หากต้องการเพิ่มอีกรายการ ให้คลิกตั้งราคารายการใหม่
 8. คลิกบันทึก

เมื่อท่านสร้างราคาเรียบร้อยแล้ว ก็จะเห็นหมายเหตุในหัวข้อนโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็กซึ่งเตือนให้ปรับจำนวนผู้เข้าพักให้นับรวมเด็กด้วยและตรวจสอบการตั้งค่าราคาสำหรับเด็กของท่าน


การปรับจำนวนผู้เข้าพักให้รวมเด็ก

ท่านสามารถกำหนดจำนวนสูงสุดของเด็กและผู้ใหญ่ที่สามารถเข้าพักในห้องหรือยูนิตได้ นอกจากนี้ก็กำหนดจำนวนสูงสุดของผู้เข้าพักทั้งหมดสำหรับแต่ละห้องหรือยูนิตได้เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น:

ห้องเตียงใหญ่กำหนดไว้ว่ารองรับผู้ใหญ่สูงสุด 2 คน เด็กสูงสุด 2 คน โดยที่จำนวนผู้เข้าพักสูงสุดคือ 2 คน

รองรับ: ผู้ใหญ่ 2 คน หรือผู้ใหญ่ 1 คนและเด็ก 1 คน

ไม่รองรับ: ผู้ใหญ่ 2 คนและเด็ก 2 คน

จำนวนผู้เข้าพักใดก็ตามที่ท่านกำหนดนั้นจะเป็นจำนวนสำหรับพักโดยใช้เตียงที่มีอยู่แล้ว ซึ่งไม่ควรรวมจำนวนผู้เข้าพักที่ใช้เปลเด็กและเตียงเสริม

วิธีปรับจำนวนผู้เข้าพักในห้องมีดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นคลิกนโยบาย
 3. ไปที่ผู้เข้าพักเด็กและเตียงเสริม จากนั้นไปที่หัวข้อนโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็ก และคลิกแก้ไข
 4. ไปที่จำนวนผู้เข้าพักที่รองรับและการตั้งค่าราคาสำหรับเด็ก และเลือกว่าเด็กทุกคนหรือบางคนจะชำระในราคาสำหรับเด็ก หรือบางคนจะชำระในราคาสำหรับผู้ใหญ่
 5. เลื่อนไปที่แถวที่มีชื่อห้องหรือยูนิตที่ต้องการปรับจำนวนผู้เข้าพัก
 6. กำหนดรายละเอียดที่เหมาะสมในทั้ง 4 หัวข้อต่อไปนี้:
  1. จำนวนผู้เข้าพักรวมสูงสุด: จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด (ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก) ที่สามารถเข้าพักในห้องนั้น ๆ ได้
  2. จำนวนสูงสุดของผู้ใหญ่: จำนวนผู้ใหญ่สูงสุดที่สามารถเข้าพักในห้องนั้น ๆ ได้
  3. จำนวนสูงสุดของเด็ก: จำนวนเด็กสูงสุดที่สามารถเข้าพักในห้องนั้น ๆ ได้ (เด็กจะต้องอยู่กับผู้ใหญ่อย่างน้อย 1 คน และจำนวนเด็กสูงสุดสำหรับห้องหรือยูนิตใดก็ตามจะเท่ากับจำนวนผู้เข้าพักสูงสุดลบด้วย 1)
  4. จำนวนสูงสุดที่สามารถชำระในราคาสำหรับเด็ก: จำนวนเด็กสูงสุดที่สามารถชำระในราคาสำหรับเด็กได้
 7. ทำแบบเดียวกันนี้ซ้ำกับทุกห้องหรือยูนิตที่ท่านต้องการปรับจำนวนผู้เข้าพัก
 8. คลิกบันทึก

ในหัวข้อตัวอย่างนโยบายของท่าน ท่านจะเห็นตัวอย่างการตั้งค่าที่ท่านกำหนด โปรดทราบว่าข้อความอธิบายนโยบายของท่านอาจไม่ได้เขียนตามนี้ทั้งหมดเสียทีเดียวเมื่อแสดงในฝั่งของลูกค้าที่มีแนวโน้มจอง

นี่คือตัวอย่างเพิ่มเติมของวิธีที่ท่านสามารถใช้ราคาเหล่านี้: 

ตัวอย่าง

ห้องสตูดิโอที่ใช้ราคาตามจำนวนผู้เข้าพัก

ห้องครอบครัวที่ใช้ราคาตามจำนวนผู้เข้าพัก

ห้องครอบครัวที่ใช้ราคาต่อห้องแบบตายตัว

ข้อมูลราคา

ราคาต่อผู้ใหญ่ 1 คน: €90

ราคาต่อเด็ก 1 คน: €50

ราคาต่อผู้ใหญ่ 1 คน: €90

ราคาต่อเด็ก 1 คน: €50

ราคาต่อห้อง: €300

ราคาต่อเด็ก 1 คนที่เพิ่มเข้ามา: €50

จำนวนผู้เข้าพักที่รองรับและการตั้งค่าราคาสำหรับเด็ก

จำนวนผู้เข้าพักรวมสูงสุด: 3

จำนวนสูงสุดของผู้ใหญ่: 2

จำนวนสูงสุดของเด็ก: 2 (หากมีผู้ใหญ่เข้าพักเพียง 1 คน เด็กก็จะสามารถเข้าพักได้ 2 คน)

จำนวนสูงสุดที่สามารถชำระในราคาสำหรับเด็ก:

1 (ราคาสำหรับเด็กที่ท่านตั้งให้ห้องนี้ใช้ได้กับเด็ก 1 คน)

จำนวนผู้เข้าพักรวมสูงสุด: 6

จำนวนสูงสุดของผู้ใหญ่: 4

จำนวนสูงสุดของเด็ก: 5 (หากมีผู้ใหญ่เข้าพักเพียง 1 คน เด็กก็จะสามารถเข้าพักได้ 5 คน)

จำนวนสูงสุดที่สามารถชำระในราคาสำหรับเด็ก: 

2

จำนวนผู้เข้าพักรวมสูงสุด: 6

จำนวนสูงสุดของผู้ใหญ่: 4

จำนวนสูงสุดของเด็ก: 5

จำนวนสูงสุดที่สามารถชำระในราคาสำหรับเด็ก:

 

แม้ว่าห้องนี้จะรองรับผู้เข้าพักได้สูงสุด 6 คน แต่ราคายูนิตครอบคลุมผู้เข้าพักรวม 4 คน (ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก) เท่านั้น

การตั้งราคา

หากการเข้าพักมีผู้ใหญ่ 1 คนและเด็ก 2 คน จะมีเด็กเพียง 1 คนที่สามารถใช้ราคาสำหรับเด็กได้ ส่วนเด็กคนที่เหลือจะต้องชำระในราคาสำหรับผู้ใหญ่

 

ผู้ใหญ่ 1 คน: €90

เด็กคนที่ 1: €50

เด็กคนที่ 2: €90 (ไม่สามารถใช้ราคาสำหรับเด็กได้)

 

ราคารวม: €230

หากการเข้าพักมีผู้ใหญ่ 4 คนและเด็ก 2 คน เด็กทั้ง 2 คนจะชำระในราคาสำหรับเด็กเพิ่มเติมจากราคาสำหรับผู้ใหญ่ 4 คนต่อห้อง

 

ผู้ใหญ่ 4 คน: €360

เด็ก 2 คน: €100

ราคารวม: €460


 

หากการเข้าพักมีผู้เข้าพักไม่เกิน 4 คน (ไม่ว่าจะมีผู้ใหญ่หรือเด็กกี่คนก็ตาม) ห้องนี้ก็จะคิดราคาแบบตายตัวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

ราคารวม: €300

 

หากการเข้าพักมีผู้ใหญ่ 4 คนและมีเด็กเพิ่มมาอีก 2 คน (รวมทั้งหมดเป็น 6 คน) เด็ก 2 คนจะชำระในราคาสำหรับเด็กเพิ่มเติมจากราคาต่อห้อง

 

ผู้ใหญ่ 4 คน: €300

เด็ก 2 คน: €100

ราคารวม: €400

 


การลบราคาเด็กแบบมาตรฐานทั้งหมด

ท่านสามารถลบราคาเด็กแบบมาตรฐานที่ท่านได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้ด้วยการลบแต่ละราคาด้วยตนเอง วิธีการมีดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นคลิกนโยบาย
 3. ไปที่ผู้เข้าพักเด็กและเตียงเสริม จากนั้นไปที่หัวข้อนโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็กและคลิกแก้ไข
 4. ในหัวข้อราคาสำหรับเด็ก ให้ไปที่มาตรฐาน แล้วคลิกตั้งราคา
 5. ลบราคาแต่ละรายการด้วยตนเองโดยคลิกที่ลบราคานี้
 6. คลิกบันทึกเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงของท่าน

ตอนนี้เด็กทุกคนจะต้องชำระในราคาเท่ากับผู้ใหญ่


การเสนอเตียงเสริม หรือเปลเด็ก

อย่าลืมว่าราคาและจำนวนผู้เข้าพักสำหรับเตียงเสริมและเปลเด็กนั้นจะไม่แสดงหรือรวมอยู่ในราคาที่ปรากฏระหว่างลูกค้าทำการจอง

วิธีเสนอเตียงเสริมหรือเปลเด็กมีดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นคลิกนโยบาย
 3. ไปที่ผู้เข้าพักเด็กและเตียงเสริม จากนั้นไปที่หัวข้อตัวเลือกสำหรับเตียงเสริมและเปลเด็ก และคลิกแก้ไข
 4. ในหัวข้อจำนวนเปลเด็กหรือเตียงเสริมที่สามารถเพิ่มได้ ให้เลือกจำนวนเตียงเสริมหรือเปลเด็กสูงสุดที่สามารถให้บริการได้ในแต่ละห้องหรือยูนิต
 5. หากต้องการ ก็สามารถเลือกค่าบริการเปลเด็กและเตียงเสริมที่ต้องการเรียกเก็บจากผู้เข้าพักในช่วงอายุต่าง ๆ ได้ที่หัวข้อนโยบายการใช้เปลเด็กและนโยบายการใช้เตียงเสริม
 6. คลิกบันทึก

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?