สืบเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นและความพยายามของเราที่จะปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของทั้งคู่ค้าและลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และกลับมาเปิดรับผู้เดินทางอีกครั้ง ดังนั้นจึงมีผู้คนจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
เราเข้าใจดีว่าวิกฤตการณ์โคโรน่าไวรัสในขณะนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับตัวท่าน คนที่ท่านรัก รวมถึงธุรกิจของท่านเอง ด้วยเหตุนี้เอง
สืบเนื่องจากข้อติดขัดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอันเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านการเดินทางในขณะนี้ จึงทำให้มีคำขอยกเลิกการจองและคำขอเปลี่ยนวันเข้าพักเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
สืบเนื่องจากระดับการหยุดชะงักด้านการให้บริการในระดับที่เราไม่คาดคิดมาก่อน อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส Booking.com