Gabi Linden

Gabi Linden

นักเขียนของ Booking.com

Gabi Linden เป็นนักเขียนให้กับ Click. Magazine
ทริปธรรมชาติเป็นคำที่ใช้บรรยายถึงประสบการณ์นอกเมืองหลากหลายรูปแบบ แต่อะไรกันคือสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้เดินทางเลือกหลบไปพักจากทุกสิ่ง? เราจึงได้เจาะลึกผลสำรวจครั้งใหม่เพื่อหาคำตอบ
ความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องที่แวดวงการเดินทางจะมัวลังเลอีกต่อไป การสำรวจข้อมูลประจำปีของ Booking.com เกี่ยวกับความยั่งยืนแสดงให้เห็นว่าผู้เดินทางมีความจริงจังเพียงใดในการลดผลกระทบที่การเดินทางของตนเองมีต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเลือกธุรกิจที่ช่วยให้ตนเองเดินทางได้อย่างยั่งยืน