Neesha Kanaga

Neesha Kanaga

นักเขียนของ Booking.com

Neesha Kanaga เป็นนักเขียนให้กับ Click. Magazine
Click. Magazine ฉลองครบรอบ 4 ปีโดยย้อนกลับไปดูบทความซึ่งเป็นที่นิยมที่สุดในปี 2021 ที่มุ่งเน้นเรื่องการก้าวผ่านวิกฤตและการเดินหน้าสู่การฟื้นตัว
ประสบการณ์การเช็คอินเป็นตัวกำหนดบรรยากาศของทั้งการเข้าพัก เราได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาผู้เดินทางจำนวนหนึ่งที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับคัดเลือกมาเข้าร่วมการวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ของ Booking.com เพื่อค้นพบว่าผู้เดินทางวางแผนอย่างไรและมีประสบการณ์เช่นไรในวันแรกของทริป