Profile picture for the user

Amanda Zimlich

เจ้าของ Otters Pond Bed and Breakfast

Amanda Zimlich เป็นเจ้าของ Otters Pond Bed and Breakfast
Amanda Zimlich เป็นเจ้าของ Otters Pond Bed and Breakfast ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ Orcas Island ในรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เธอได้แบ่งปันขั้นตอนด้านความยั่งยืนที่ช่วยเธอลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม