Georgiana George

Georgiana George

เจ้าของ Georgiana’s Guest House

Georgiana George เป็นเจ้าของที่พัก Georgiana’s Guest House
Georgiana George เจ้าของ Georgiana’s Guesthouse ซึ่งได้รับรางวัล Traveller Review Awards มาแล้ว 5 ครั้งจะมาบอกเล่าว่าเธอทำอย่างไรให้ลูกค้ารู้สึกได้รับการต้อนรับอย่างแท้จริง