Hans van Os, Senior Business Development Manager at Belvilla Holiday Homes

Hans van Os

Senior Business Development Manager ของ Belvilla Holiday Homes

Hans van Os เป็น Senior Business Development Manager ของ Belvilla Holiday Homes ซึ่งอยู่ในเครือของ Leisure Group และตั้งอยู่ในไอนด์โฮเวน เขาทำงานที่บริษัทดังกล่าวมานานกว่า 6 ปี และเคยเป็นเจ้าของบริษัทของตนเองซึ่งให้คำปรึกษาด้านการตลาดอีกด้วย