Francesca Smith, Owner of Powder N Shine

Francesca Smith

เจ้าของ Powder N Shine

Francesca Smith เป็นเจ้าของ Powder N Shine ที่พักซึ่งประกอบด้วยชาเลต์ในพื้นที่เล่นสกีและอพาร์ตเมนต์ที่มีพื้นที่ทำอาหารในเลส์เมอนุยส์ บริเวณเทือกเขาแอลป์ในฝรั่งเศส