Morten Larsen, Head of Product Marketing, Booking.com

Morten Larsen

Head of Product Marketing ของ Booking.com

Morten Larsen เป็นหัวหน้าทีมผู้จัดการด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นทีมที่อยู่ในแผนกการชำระเงินของ Booking.com