Nicola Donovan

นักเขียน Click. Magazine

Nicola Donovan เป็นนักเขียนเรื่องการเดินทางให้กับ Click.
ด้านล่างนี้คือวิธีที่เราตอบสนองดีมานด์ที่ผู้เดินทางมีต่อที่พักแบบได้ทั้งหลัง/ยูนิต พร้อมทั้งแสดงผลให้ลูกค้าเห็นที่พักหลากหลายประเภทมากขึ้น โดยมีตั้งแต่การใช้เลเบิลเฉพาะไปจนถึงการทำให้การค้นหามีประสิทธิภาพสูงสุด
ค้นพบข้อมูลสำคัญที่สุดที่ผู้เดินทางมองหาเมื่อตัดสินใจว่าจะจองที่พักใด
คู่ค้าที่ได้รับรางวัลจะมาแบ่งปันสุดยอดเคล็ดลับในการมอบประสบการณ์แก่ลูกค้าซึ่งช่วยเพิ่มคะแนนรีวิวของตนเองได้
Booking.com ลงทุนในสหรัฐอเมริกาอย่างไรและการลงทุนดังกล่าวช่วยธุรกิจท่านอย่างไร? เราสำรวจสิ่งที่คู่ค้าจะได้รับจาก Booking.yeah แคมเปญโฆษณาใหญ่ครั้งล่าสุดของเรา
เราได้สำรวจการเก็บข้อมูลเมื่อไม่นานมานี้ของ Booking.com เพื่อเผยอุปนิสัยและพฤติกรรมของผู้เดินทางชาวจีน
แม้ว่าเส้นทางสู่การเปิดประเทศอีกครั้งอย่างเต็มรูปแบบในเอเชียแปซิฟิกจะยังมีความไม่แน่นอน แต่การเร่งกระจายวัคซีนก็เป็นเครื่องบ่งชี้ที่ดูมีความหวังในการฟื้นตัวในระยะยาวของภูมิภาค