Alain Sylvain

Alain Sylvain

CEO ของ Sylvain Labs

Alain Sylvain เป็นผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Sylvain Labs ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการออกแบบที่ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ได้ประโยชน์จากสิ่งที่ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และแบรนด์ของตนเองมีอยู่จริงในตอนนี้และสิ่งที่มีแนวโน้มสร้างขึ้นได้