sustainability

Evolve'un Sosyal Sorumluluk Direktörü sürdürülebilirliği işletmenize dahil etme konusunu ele alıyor

 | Kaydet
Maureen Hergenroether, ev sahipleri ve konuklara yönelik bir kiralık tatil yeri çözümü olan Evolve'un sürdürülebilirliği işletmesine nasıl dahil ettiğini ve sizin de bunu nasıl başarabileceğinizi anlatıyor.

Maureen Hergenroether, Kuzey Amerika'daki kiralık tatil yeri deneyimini yeniden tanımlayan bir şirket olan Evolve'da Sosyal Sorumluluk ve Etki Direktörü olarak görev almaktadır. Kendisi bu yazımızda, Evolve'un daha sürdürülebilir olmak için neler yaptığını ve bunun ev sahiplerine nasıl fayda sağladığını açıklıyor. 

Bize biraz kendinizden ve Evolve'dan bahseder misiniz?

Evolve konuklar, ev sahipleri ve hizmet ortaklarına yönelik olarak Kuzey Amerika'da en hızlı büyüyen kiralık tatil yeri ağıdır. 750 seyahat noktasında yaklaşık 30.000 konaklama yerimiz mevcut. Kiralık tatil yeri sürecine dahil olan herkes için daha iyi bir deneyim yaratmaya önem veriyoruz.

Sosyal sorumluluğa oldukça bütünsel bir düzeyden bakıyoruz. Bulunduğum pozisyon gereğince sadece sürdürülebilirliği değil, yardımseverliği, çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı da gözetiyorum.

Evolve sürdürülebilirliğe nasıl yaklaşıyor?

Evolve'un konuklarını, ev sahiplerini ve ekip arkadaşlarını, sürdürülebilirliği benimsemeleri ve sorumlu tüketiciler olmaları yönünde destekliyoruz. Hem kendi işlerimizde hem de bunların ötesinde fark yaratan daha sürdürülebilir girişimleri teşvik ediyoruz.

Evolve sürdürülebilirliği işlerine nasıl dahil ediyor?

Sürdürülebilirliği iş modelimize dahil etmek için sosyal sorumluluk beyanımızı ve misyonumuzu genişlettik. Bizim için her şey güven inşa etmekle ilgili. Başka bir deyişle, Evolve'da benimsediğimiz vizyonumuz en güvenilir olmak. İşimizi gerçek anlamda “güven çalışması” olarak görüyoruz.

Kendimize, “Gelecek nesiller için nasıl daha sıcak bir ortam inşa edebiliriz?” diye soruyoruz. Bilgi temin etmek ve sürdürülebilirliğe yönelik iş gerekçesi oluşturmak için ev sahiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik için tüketimimizi duyarlı şekilde gerçekleştiriyoruz. Daha sorumlu bir tüketici olmak için her gün kurum olarak yaptığımız seçimlere odaklanıyoruz. Sorumlu tüketim, sadece tek seferlik bir eylem değildir. Sürekli yaptığımız şeylere bakıyor ve kendimize “Bu yaptıklarımız sosyal sorumluluk modelimize nasıl uyuyor?” diye soruyoruz.

Sosyal sorumluluk çalışmalarımızı Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile de uyumlu hale getirdik. Bu hedeflere ulaşarak sadece kendimize fayda sağlamanın da ötesine geçip beyanlarımızı uygulamaya koyduğumuzdan ve daha yüksek bir amacın parçası olduğumuzdan emin oluyoruz. 
 

sustainability click


Evolve, ev sahiplerini daha sürdürülebilir uygulamalar benimsemeye nasıl teşvik ediyor?

Bu nokta gerçekten uğraş gerektiriyor. Kurum içinde eğitime odaklanıyoruz. Çalışanlarımızın sürdürülebilirliği kavrayabilmesini ve önemini anlayabilmesini sağlıyoruz. Ev sahiplerine gelince, bu nokta; gerçekten bu yöndeki iş gerekçesini oluşturmayı sürdürmekle ilgili. Bu da Booking.com'un araştırmalarından yararlanmayı ve teşvikleri bilmeyi kapsıyor. Şu bir gerçek ki daha sürdürülebilir olmak ev sahiplerine para kazandırabilir ve hatta vergi indirimleriyle kazanç elde etmelerini sağlayabilir. Birçok insan bunu hala bilmiyor. Ayrıca piyasadaki talebe dikkat çekmeye ve ev sahiplerine daha sürdürülebilir olmanın kendilerine gerçekten fayda sağlayacağını anlatmaya çalışıyoruz.

Pratik bir bakış açısıyla daha sürdürülebilir uygulamaları daha erişilebilir hale getiren farklı ortaklıkları değerlendiriyoruz. Hangi ürün ve hizmetlerle ortak olabileceğimizi düşünüp bunları ev sahiplerine sunuyoruz. Küçük değişikliklerin gerçekten büyük farklar yaratabileceğini görmelerine yardımcı olmak istiyoruz.

Ayrıca nasıl daha sürdürülebilir bir gezgin ve konuk olunacağına dair daha fazla eğitim materyali yayınlamamız gerekiyor. Ev sahibi, kiraladığı yerin banyosuna düşük akışlı duş başlığı taksa bile konuklar dişlerini fırçalarken musluğu açık bırakıyorsa bunun bir anlamı kalmıyor.

Önümüzdeki yıl neyin daha yaygın olmasını istersiniz?

Bence markaların uyum sağlaması, rekabeti bir süreliğine kenara bırakması ve sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda birbirlerine yardım etmeyi kabul etmesi gerekiyor. Bilgileri ve içgörüleri paylaşmamız lazım. Burada anahtar kelime uyum. Önümüzdeki yıl içinde konunun daha fazla ele alındığını ve görünürlüğünün arttığını görmek istiyorum.

Sürdürülebilirlik konusunda hala şüpheleri olan birçok insan var. Markalar olarak ne kadar çok uyum sağlar ve konuyu ele almaya devam edersek en iyi ve en sürdürülebilir konuk deneyimini o kadar çok sunabiliriz.
 

Building a credibly sustainable travel industry
Seyahatte sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi edinin

Click.2023’ün “Güvenilir bir şekilde sürdürülebilir seyahat endüstrisi oluşturma” konulu oturumunu izleyin.

Şimdi izle

Bu sayfa hakkında ne düşünüyorsunuz?

Önemli noktalar
  • Evolve, sürdürülebilirliği bu sürece dahil etmeye çalışırken daha iyi bir kiralık tatil yeri deneyimi yaratmaya odaklanıyor
  • Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na uyumlu hale gelmesinin ardından Evolve'un kendi sosyal sorumluluk çalışmaları sürdürülebilirlik, yardımseverlik, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı da içine alacak şekilde genişledi
  • Evolve, ev sahiplerini uzun vadede tasarruf etmeyi de kapsayan daha sürdürülebilir olmanın faydaları konusunda eğitmek için aktif olarak çalışıyor