Couple in hotel lobby

Avrupa’nın konaklama sektörünün sürdürülebilirlik yaklaşımı

 | Kaydet
Booking.com’un ve Statista'nın yeni araştırması, Avrupa konaklama sektörünün sürdürülebilirlik ile dekarbonizasyon konularında ne hissettiğini ortaya koyuyor. Hazır olsun ya da olmasın, kıtadaki otellerin enerji ihtiyaçlarını şebekeden bağımsız olarak karşılamaktan ve sürdürülebilirliğe önem veren gezginleri çekmekten kazanacağı çok şey var.

2023 Yaz Sezonu Avrupa Konaklama Barometremiz* kapsamında, 2023 baharında on Avrupa bölgesindeki 1.040 tesisle anket yaptık. Sektörün daha büyük sürdürülebilirlik çabalarına yönelik ilerlemesi ve zorlukların devam ettiği yerler hakkındaki sonuçlarımız burada.

Avrupa genelinde sürdürülebilirliğe hazırlık

Daha sürdürülebilir bir konaklama modeline doğru yolculuk uzun süredir devam ediyor. Şu anda Avrupalı ​​otelcilerin %42'si, 2022'ye kıyasla %3 artış göstererek sürdürülebilirlik ve dekarbonizasyon ile ilgili zorluklara karşı kendilerini oldukça hazırlıklı hissediyor. Diğer taraftan, otelcilerin yalnızca %15'i hazırlıksız hissediyor; bu da 2022'de %18 olan oranda %3'lük bir düşüşe işaret ediyor. İlerleme cesaret verici olmakla birlikte, katılımcıların tümü daha fazlasının yapılması gerektiği konusunda hemfikir.

İtalya, otelcilerin %58'inin sürdürülebilirlik ve dekarbonizasyon ile ilgili zorluklarla yüzleşmeye hazırlıklı olma durumlarını iyi ya da çok iyi olarak değerlendirmesiyle, hazırlık sıralamasında üst sırada yer alıyor. Hemen ardından %46 ile İspanya ve %45 ile Kuzey ülkeleri geliyor. Hazırlıklı olma durumlarını sırasıyla %5 ile %6 oranlarıyla kötü ya da çok kötü olarak değerlendiren İtalya ve Kuzey ülkeleri, sıralamanın diğer ucundaki güçlü konumlarını koruyor. Ankete katılan ülkeler arasında Yunan otelciler hazırlıklı olma konusunda en az güven duyduklarını ifade ederken, Fransa en büyük farkla hazırlıksız olduğunu hissediyor. Almanya, 2022'ye kıyasla kendisini daha az hazırlıklı olarak değerlendiren tek ülke olarak öne çıkıyor. Diğer tüm bölgelerde ise iyileşme görülüyor.

Preparedness for sustainability and decarbonisation

Ülkeler arasındaki farklılıkların kesin nedenlerini tespit edebilmek zor. Ancak araştırmamız, Yunanistan örneğinde, Yunan işletmelerinin sermayeye sınırlı erişim konusunda Avrupa'daki benzerlerine göre daha fazla endişe duyduğunu ortaya koyuyor. Konaklama sektöründe sürdürülebilirliğe yapılan yatırımların çoğu kendini amorti ediyor ancak finansman seçeneklerinin erişilebilirliği ve bulunabilirliği hala önem taşıyor. Daha sürdürülebilir hale gelmenin her zaman pahalı olması gerektiği şeklindeki yanlış algıyı ele almak, özellikle küçük değişikliklerin bile hızlı bir şekilde fark yaratabilmesi nedeniyle bölgede çok önemli.

Sürdürülebilirlik ve dekarbonizasyon yatırımları

Otelcilerin %52'si sürdürülebilir uygulamalara yönelik yatırımlarını 2022 ile aynı seviyelerde tutmayı planlarken, küçük bir kesim (%13) daha az harcama yapmayı düşünüyor. Öte yandan katılımcıların %32'si önümüzdeki altı ay içinde sürdürülebilir operasyonlara daha fazla yatırım yapmak konusunda istekli.

Aşağıdaki kabarcık grafiğine bakıldığında, konaklama sağlayıcıların yatırımlarını dekarbonizasyon ve daha sürdürülebilir uygulamalara yönelik nasıl dağıtmayı planladıkları görülüyor.

Majority of European hoteliers convey plans to invest in energy efficiency


Raporumuz, enerji maliyetlerini yüksek bir farkla en büyük zorluk olarak değerlendiren Avrupalı tesislerin 2022'de %80 olan oranının %86'ya yükseldiğini gösteriyor. Dolayısıyla enerji verimliliğinin sürdürülebilir yatırım hedeflerinde %60'a yakın bir oranla en başta gelmesi şaşırtıcı değil.

Yatırım için hedeflenen sonraki en büyük alanlar ise atık azaltımı ve su tasarrufu. Bu kaynak tahsisi, uzun vadeli finansal tasarrufların, işletmelerin değişiklik yapması için güçlü bir motivasyon kaynağı olduğuna işaret ediyor.

Sürdürülebilirlik gelişmelerine yönelik motive edici faktörler

Anketimize katılan otelciler, enerji verimliliğini sürdürülebilir iyileştirmeler alanında en önemli yatırım önceliği olarak değerlendiriyor. Otelciler, fahiş elektrik faturaları karşısında işletmelerini fiyat dalgalanmalarından koruma yolları arıyor. Bu durum, alternatif enerji kaynaklarına geçmeye ve verimliliği artırmaya ilişkin bir teşvik sağlayabilir.

Konaklama sağlayıcıların %46'sının 2023'ün gelir açısından rekor kıracak bir yıl olacağını beklemesiyle, yeni ve geri gelen konukları çekmek konusunda güçlü bir motivasyon görülüyor. Hazırladığımız 2023 Sürdürülebilir Seyahat Raporu, gezginlerin çoğunun (%76) bu yıl daha sürdürülebilir şekilde seyahat etmek istediğini ve önemli bir kısmının (%46) bunun için daha fazla harcama yapmaya istekli olduğunu gösteriyor. Konaklama işletmeleri, giderek büyüyen bu gezgin kategorisine yönelik fırsatları takip ederek yüksek fayda sağlayabilir. 

Avrupa'nın sürdürülebilirlik fırsatları

Raporumuzda, Avrupalı ​​konaklama sağlayıcılarından 2023 için öncelikli fırsatlarını belirlemelerini istedik. Sürdürülebilirlik çabalarını daha geniş bir topluluğa bağlayan bir hedef olan “yerel deneyimler sunmanın” katılımcıların %55'i için önemli olduğunu görüyoruz. Bunu, %53 ile “daha sürdürülebilir ürün ve hizmetlere olan ilginin artması” takip ediyor. Tesislerin %55’inin belirlediği bir diğer önemli fırsat da “Z Kuşağı gezginlerini çekmek”. İklim değişikliği ve karbon ayak izinin azaltılması konularında en fazla endişe duyan demografik grup bu olduğundan; daha sürdürülebilir girişimler uygulamak, tesislerin genç konuklarının ihtiyaçlarını karşılayıp tercihlerine hitap edebilmesi için harika bir yoldur. 

Emerging opportunities ranked by European hoteliers


Raporumuz, Avrupa turizminin salgın sonrası yükseliş seyrini sürdürdüğünü ve birçok konaklama sağlayıcısının rekor kıracak bir yıl beklediğini vurguluyor. Bu bağlamda, hükümetlerin daha güçlü sürdürülebilirlik çabaları ve dekarbonizasyon arayışındaki konaklama işletmelerine nasıl yardımcı olabileceklerini araştırmaları yararlı olacaktır. Ankete katılanların %42'si mali ödüllerin ve vergi ödüllerinin daha sürdürülebilir uygulama yöntemlerine yönelik planlarını hızlandırmaya yardımcı olacağına inanırken, %36'sı sermaye ve finansmana daha iyi erişim çağrısında bulunuyor.

Kıta genelinde ilerleme kaydedilmeye devam etse de; ankete katılan ülkeler arasından İtalya, konaklama sağlayıcıların çoğunluğunun sürdürülebilirlik ve dekarbonizasyon ile ilgili zorluklara yeterince hazırlıklı hissettiği tek Avrupa bölgesi olmaya devam ediyor. Sürdürülebilir seyahate yönelik talebin artması, sektörün Covid-19 salgınından cesaret verici bir şekilde kurtulması ve enerji maliyetlerinin karı azaltması ile birlikte, artık işletmelerin sürdürülebilirliğe olan bağlılıklarını yeniden değerlendirmelerinin yanı sıra yatırımları artırabilecekleri ve yeni uygulama yöntemleri sunabilecekleri alanları belirlemeleri için ideal bir zamandayız.


*Bu anket Statista tarafından 28 Mart ve 15 Mayıs 2023 tarihleri ​​arasında telefon görüşmeleri yoluyla gerçekleştirilmiştir. Ankete, Avrupa seyahat konaklama sektöründen toplam 1.040 müdür ve yönetici katılmıştır.
 

Woman paying at hotel reception
Analizleri derinlemesine inceleyin

Raporumuzun tamamı, salgın sonrası büyümenin Avrupa'daki oteller üzerindeki etkisini ortaya koyuyor, hükümetlerin rolünü inceliyor ve büyük zincirler ile bağımsız tesisler arasındaki farklılıkları vurguluyor. 

Raporun tamamını indirin

Bu sayfa hakkında ne düşünüyorsunuz?

Önemli noktalar
  • Giderek artan sayıda Avrupalı ​​otelci, sürdürülebilirlik ve dekarbonizasyon ile ilgili zorluklarla yüzleşmeye hazır olduğunu düşünüyor ancak daha fazla ilerlemeye ihtiyaç var.
  • İtalya, İspanya ve Kuzey ülkeleri hazırlıklı olduklarından eminken, Yunanistan ve Fransa bu kadar emin değil; Almanya ise ilerlemenin hız kestiğini düşünüyor.
  • Otelcilerin %32'si 2023'te enerji verimliliği, atık azaltma ve su tasarrufu konularına öncelik vererek sürdürülebilirlik yatırımlarını artırmayı planlıyor.
  • Yüksek enerji maliyeti, yatırım kararlarını yönlendiren güçlü bir motive edici faktör. Sürdürülebilirliğe önem veren gezginlerin sayısındaki artış da bir teşvik oluşturuyor.
  • Otelciler; yerel deneyimlerdeki, daha sürdürülebilir tekliflerdeki ve Z kuşağı gezginlerini çekmedeki fırsatları görüyor.