People on a hike

Booking.com araştırması: Gezginlerin iyimserliği aşılar sayesinde artıyor

 | Kaydet
Booking.com’un yeni araştırması, kısıtlamalarla geçen bir yılın ardından dünyanın farklı köşelerinden insanların seyahatle ilgili umutlarını ve beklentilerini ortaya koyuyor.

COVID-19 nedeniyle karşı karşıya kaldığımız güçlükler hayatımızı hiç düşlemediğimiz şekillerde etkiledi. Dünyanın dört bir yanında uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle evlerimize hapsolduk ve sosyal etkileşimlerimiz farklılaştı. Bunun sonucunda hem kişisel hem de profesyonel hayatlarımız çarpıcı bir değişim geçirdi. Yeni gerçekleştirilen Booking.com araştırmasına* göre, bu zorlu zamanlarda dünyayı keşfetme iştahımız arttı. Aşı programlarının dünya çapında yayılması sayesinde gezginler sonunda tünelin ucundaki umut ışığını görmeye başlıyor ve tüketicilerin güveni de artış eğilimi gösteriyor. 

Toparlanma yolculuğunun hala oldukça uzun olduğunu bilmelerine rağmen, dünya çapındaki gezginlerin üçte ikisi (%66) aşılama faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte 2021 yılında seyahat etme konusunda daha umutlu hissediyor. Aynı oranda gezgin (%66), 2020 yılında özgürce seyahat edememiş olmalarının 2021 yılında seyahat etme arzularını daha da artırdığını belirtiyor. 

Salgın sonrasındaki öncelikler

Ankete katılanların %64’üne göre, seyahat şu anda salgın öncesine kıyasla çok daha önemli. Hatta o kadar ki, gezginlerin %71’i gerçek aşkı bulmak yerine 2021’de tatile çıkmayı tercih ettiklerini belirtti. Ayrıca %66’lık bir grup, seyahati iş hayatındaki başarılarının önüne koyacağını ve terfi almaktansa tatile çıkmayı tercih edeceğini söyledi. 

Gezginlerin yarısından fazlası (%53) evde geçirdikleri ekstra zamanı gelecekteki seyahatlerini planlamak için kullanırken, yarısına yakın bir kısmı da (%45) daha fazla tatil günü biriktirdikleri için 2021’de daha uzun tatillere çıkmayı heyecanla bekliyor. Aynı zamanda plaj tatilleri popülerlik kazanmaya devam ediyor ve her on kişiden altısı (%61) en geç 2021 yılının yaz sezonunda sahilleri ziyaret edebileceklerinden emin.

Gezginler tekrar seyahat edebilmeyi dört gözle bekliyor olsalar da aşı konusu güven ortamının oluşması noktasında büyük bir rol oynamaya devam ediyor. Dünya çapındaki gezginlerin yarısından fazlası (%59) aşı olmadan yurt dışına seyahat etmeyeceklerini söylüyor ve bu oran 55 yaş üzeri gezginler arasında %68’e çıkıyor. Buna ek olarak, dünya çapındaki gezginlerin %55’i sadece aşı programı uygulamasını hayata geçiren ülkelere seyahat edeceklerini belirtiyor. 

Family
Six in ten (61%) global travellers feel confident that they’ll be able to hit the beach by summer 2021.

 

Sağlık ve güvenlik konuları önemini koruyor

Salgın döneminde bastırılan bu talep gözlerden kaçmıyor; konaklama tesisi sağlayıcılarının %62’si** 2021 yılında seyahate gösterilen ilginin artmasını bekliyor. Durum ne olursa olsun, bu sağlayıcılar gezginlerin konaklamaları sırasında kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak için paylarına düşeni yapmaya devam ediyorlar. Bu doğrultuda, tesislerin yaklaşık %70’i şimdiden sağlık ve güvenlik önlemlerini artırdı ve temizlik prosedürlerini daha iyi hale getirdi. 

Tesislerdeki artan tedbirlerin yanı sıra, gezginler de gelecek seyahatlerinde önlem almaya devam etme konusunda istekli ve bu gezginlerin %73’ü seyahat ederken maske takmayı kabul edeceklerini belirtiyor. Hatta yarısından fazlası (%64) “maskesiz seyahat” yasağını (muaf olanlar hariç olmak kaydıyla) destekleyeceğini söylüyor. Üçte ikisi (%66) de sadece 2-6 kişilik küçük gruplar halinde seyahat etmeye istekli olacağını paylaşıyor. 

Sektörün toparlanmasına yardımcı oluyoruz

Salgının seyahat sektörü üzerindeki etkisinin ardından, gezginlerin %95’i sektörün toparlanma sürecinde desteklenmesi gerektiğini düşünürken üçte ikisi (%66) de seyahatin yeniden canlanmasına yardımcı olmak için artık hükümet tarafından finanse edilecek mali teşviklere ihtiyaç olduğuna inanıyor. Pratik düzenlemeler hususunda, gezginlerin %72’si seyahat öncesinde yapılan COVID-19 testlerine erişimin artırılması gerektiğini belirtirken %70’i de hükümetlerin daha tutarlı standartlar belirlemek için seyahat dernekleri ve sağlayıcılarıyla iş birliği yapması gerektiğini söylüyor. 

Tüketiciler tekrar seyahat etmeye hazır olduklarında, sektöre doğrudan destek olmak istiyorlar. %31’i daha az ziyaret edilen seyahat noktalarını seçmeyi planlıyor ve %27’si de yerel işletmelere destek olmak için bağımsız konaklama tesislerine ya da kendi şehirlerinde veya yakınlarında bulunan konaklama tesislerine rezervasyon yapmak istiyor (%20).

* Araştırma, gelecek 12 ayda seyahate çıkmayı planlayan bir grup yetişkin arasında Booking.com tarafından yürütüldü. Ankete 28 farklı ülke ve bölgeden toplam 28.042 kişi katıldı. Katılımcılar Ocak 2021’de online bir anket doldurdu.

** Araştırma, Booking.com konaklama tesisi ortaklarından oluşan bir grup arasında Booking.com tarafından yürütüldü. Ankete 20 farklı ülke ve bölgeden toplam 3.491 kişi katıldı. Katılımcılar Şubat 2021’de online bir anket doldurdu.

Bu sayfa hakkında ne düşünüyorsunuz?

Önemli noktalar
  • Booking.com’un yeni araştırması, bir yıl süren kısıtlamaların ardından dünyanın farklı köşelerinden insanların gelecek seyahatlerle ilgili umutlarını ve beklentilerini gözler önüne seriyor. 
  • Dünya çapındaki gezginlerin üçte ikisi (%66) COVID-19 aşılarının başarısıyla ilgili haberler sayesinde 2021 yılında seyahat etme konusunda daha umutlu hissediyor
  • %64’ü seyahatin şu anda salgın öncesine kıyasla daha önemli olduğunu söylüyor
  • Her on kişiden altısı (%61) en geç 2021 yılının yaz sezonunda sahilleri ziyaret edebileceklerinden emin