Travellers

Yeni araştırma, Asya-Pasifik’in en öz güvenli gezginlerini ortaya koyuyor

 | Kaydet
Booking.com'un Seyahat Güven Endeksi, güçlü bir biriken seyahat arzusuna rağmen, sınır ötesine gitme konusundaki güvenin Asya ve Okyanusya'da hem değişken olduğunu hem de farklılık gösterdiğini ortaya koyuyor

Asya ile Okyanusya birkaç yıldır süren sınır kapaması ve sıkı karantina süreçlerini geride bırakırken, Asya-Pasifik bölgesindeki müşterilerin seyahat duyarlılığı ve güveni açısından gösterdiği çeşitlilik daha da belirgin bir hale geldi. 

Bölgedeki müşterilerin dünyayı yeniden keşfetme konusunda ne kadar öz güvenli hissettiklerinin yanı sıra, ülkelerine yurt dışından düzenlenen seyahatleri kabul etme konusundaki anlık durumu göstermek adına, Booking.com ilk APAC Seyahat Güven Endeksini yayınladı. 

Seyahat Güven Endeksi; Asya-Pasifik bölgesindeki müşterilerin genel rahatlık düzeylerini, motivasyonlarını ve endişelerinin yanı sıra bunların bölge genelinde nasıl değiştiğini de inceliyor. Tescilli veriler ve analizlerle birleştirilen bu araştırma için Nisan ila Mayıs 2022 tarihleri arasında Asya ve Okyanusya'daki 11 ülkeyle bölgeden 11.000 gezgine anket yapıldı.

Traveller Confidence Index

 

Hintli gezginlerin %86’sının önümüzdeki 12 ay içinde seyahat etmeyi planladıklarını belirtmesiyle birlikte, anket yürütülen 11 pazar içinde en öz güvenli ülkenin Hindistan olduğu ortaya çıktı. Vietnam ve Çin ise Hindistan’ın hemen ardından geliyor. Kore, Tayvan ve Japonya gibi Kuzey Asya pazarları genel öz güven açısından endekste daha düşük sıralarda yer alırken, katılımcıların seyahat niyeti nispeten yüksek çıktı (%60'ın üzerinde). 

Araştırma; Hintli, Vietnamlı ve Çinlilerin kısıtlamalar ile seyahat masrafları da dahil olmak üzere insanları seyahat etmekten caydıran önemli unsurlara katlanmaya ya da bunları göz ardı etmeye en istekli katılımcılar olduğunu gösteriyor. Buna karşılık, Japon katılımcıların çoğunluğu (%75) sınırların yeniden açılması konusunda ve ülkelerinin uluslararası gezginleri güvenli bir şekilde ağırlamaya hazır olup olmamasıyla ilgili kararsızlıklarını ifade etti (%82). 

Booking.com'da Asya-Pasifik’ten Sorumlu Direktör Laura Houldsworth, “Çoğu sınır kısıtlamasının hafifletilmesiyle birlikte Asya-Pasifik'te seyahatlerin yeniden başladığını görmek gerçekten hoş ve heyecan verici.” diyor. “Bu sadece müşterileri değil, genel olarak seyahat sektörünü de yeniden canlandırdı. APAC Seyahat Güven Endeksimiz, seyahat niyeti güçlü kalsa da seyahat güveninin Asya’daki ülkelerde çeşitli nedenlerle farklılık gösterdiğini vurguluyor. Bu, gezginlerin genel olarak güvenlerini artırmak adına sektörün benimseyebileceği ve uygulayabileceği fırsatları ortaya koyan umut verici bir göstergedir. Böylece, gerçekten de herkesin tekrar seyahat ederek dünyayı keşfetmesini sürdürülebilir bir şekilde kolaylaştırabiliriz.” 

En iyi seyahat motivasyonları

Seyahat arzusu genel olarak Asya-Pasifik gezginleri arasında yoğun olarak devam ederken, seyahat planlayıp rezervasyon yapma kolaylığı ve maliyet en önemli iki nokta arasında. Kısıtlamalar bölge genelinde hafiflemeye devam etse bile her ikisi de tüm pazarlarda sürekli olarak üst sıralarda yer aldı.

İki yıllık karantinadan sonra hızla gelişen seyahat ortamıyla birlikte, “sadece tatil yapma” arzusunun (%46) APAC müşterilerinin en büyük seyahat motivasyonu olduğu ortaya çıktı. Bunu, katılımcıların %36'sı için geçerli olan “zihinsel olarak dinlenme tatili” izledi. Bu gibi tatiller diğer tüm pazarlardan çok daha yüksek bir oranla, Tayland'daki katılımcıların %76’sı için birincil motivasyon oldu. 

Seyahatten en çok caydıran unsurlar

Sürekli değişen COVID-19 durumundan kaynaklanan belirsizliğin gezginleri rahatsız etmeye devam ettiği açık. En önemli endişeleri ve seyahat rezervasyonu yapmalarını neyin engelleyeceği sorulduğunda, tüm katılımcıların %38’i tarafından belirtilen bir numaralı caydırıcı unsur “seyahat maliyeti” oldu. Bunu, “karantinaya girmek zorunda kalma korkusu” (%37) ve “sık sık değişen sınır düzenlemeleri nedeniyle bir yerde takılı kalma olasılığı'” (%37) izledi. 

Traveller Confidence Index - APAC

 

Birçok ülke için en büyük endişeler önemli oranda değişiyor. Singapur, Çin ve Hong Kong'da (sırasıyla %61, %53 ve %55) en büyük endişe, gidilen yerde çıkarılan yeni sınır düzenlemeleri nedeniyle orada takılı kalma olasılığıydı. Japonya'da ise ankete katılanların %47'si, en büyük endişelerinin seyahat ederken hastalanmak olduğunu belirtti.

İlginç bir şekilde, Japonya'daki (%47) ve Güney Kore'deki (%32) katılımcıların yaklaşık yarısı, kısıtlamaları artık seyahatin bir parçası olarak kabul edip etmedikleri sorusuna "hayır" yanıtını verdi. Sadece bu iki pazarın yanıtı bu şekildeydi.

 

Bu sayfa hakkında ne düşünüyorsunuz?

Önemli noktalar
  • Booking.com, Asya-Pasifik bölgesindeki müşterilerin genel rahatlık düzeylerini, motivasyonlarını ve endişelerini inceleyen APAC Seyahat Güven Endeksini yayınladı
  • Hintlilerin %86’sı önümüzdeki 12 ay içinde seyahat etmek istediklerini söyleyerek bölgenin en öz güvenli gezginleri olarak belirlendi
  • Kore, Tayvan ve Japonya gibi Kuzey Asya pazarları, genel güven açısından endekste daha düşük sıralarda yer aldı
  • Araştırma için Nisan ila Mayıs 2022 tarihleri arasında Asya ve Okyanusya'daki 11 ülkeyle bölgeden 11.000 gezgine anket yapıldı