Enerji tüketimini azaltmak ve yeşil enerji kullanmak

Gezegenin hızla ısınması ve bunun hem çevre hem de ekonomiler üzerindeki etkisi, enerji kaynakları ile verimliliği sürdürülebilirliğin başlıca öncelikleri haline geliyor. Ancak enerji tüketimini azaltmak ve geri kalan enerji ihtiyaçlarınızı yenilenebilir kaynaklardan karşılamak sadece gezegene fayda sağlamakla kalmaz. Ayrıca operasyonel masraflarınızı da düşürebilir.

header_energy.jpeg

Topluluklar ve ekonomiler büyüdükçe enerji talebi de artıyor. Ne yazık ki bu enerji talebi hala temel olarak fosil yakıt gibi yenilenemeyen kaynaklardan karşılanıyor. Fosil yakıt, sonunda tükenecek bir kaynak olmasının yanı sıra atmosferde ısıyı hapseden ve gezegenin ısınmasını hızlandıran sera gazı (GHG) emisyonunun önemli miktarda salınmasına da neden olur. Bu sürecin hava durumu, biyolojik çeşitlilik ve insan hayatı üzerindeki yıkıcı etkisini ise şimdiden görüyoruz.

Otel sektörü önemli miktarda enerji kullanır. İlgili tüketimin başlıca iki nedeni oda sıcaklığı kontrolü ve aydınlatmadır. Sonuç itibarıyla bu durum oda alanında metrekare başına 160-200 kg CO2 salınımına yol açarak sera gazı emisyonuna önemli ölçüde neden olur. Gereksiz kayıp ve atıklardan kısarak sağlanan hızlı kazanımlar dahil olmak üzere enerji tasarrufu için pek çok imkan bulunmakta. Fakat gerçekten sürdürülebilir bir endüstri aynı zamanda daha uzun vadeli, küresel çözümlere yatırım yapmayı da gerektirir.

Enerji tüketimini azaltmak ve yenilenebilir kaynaklara geçiş yapmak, 2050 yılına kadar net sıfır emisyonlara ulaşmak için büyük önem taşımaktadır. Felaket derecesindeki sıcaklık artışlarını önlemek için bu hedefe ulaşmamız gerekir. Küresel konaklama sektörü üzerine yapılan kapsamlı bir araştırma, endüstri olarak bu noktaya ulaşmak için dört önemli adım atabileceğimizi tespit etti.

Bu bölümde enerji tüketiminizi azaltmanın hem işletmeniz hem de çevre için olan faydalarını inceleyeceğiz. Ayrıca tüketiminizi azaltmak ve işletmenizin sürdürülebilirliğini daha iyi hale getirmek için alabileceğiniz bazı farklı önlemlerden de bahsedeceğiz.

Enerji tüketiminizi azaltmanın sağladığı dört fayda

 

1. Masrafları azaltacaksınız

Enerji tüketiminin azaltılmasıyla potansiyel olarak kayda değer bir oranda tasarruf elde edersiniz. Avrupa’daki oteller üzerinde yapılan analizlere göre ısıtmada %20’ye, soğutmada %30’a, sıcak suda %70’e ve aydınlatmada %60’a varan potansiyel enerji tasarrufunun sağlanabileceği ortaya konulmuştur. Bu oranlar, operasyonel masraflarda kayda değer bir tasarruf elde edilebileceği anlamına gelir. Sahadan bir örnek olarak Galt House Hotel, akıllı enerji yönetim sistemi kurduktan sonra yıllık oda elektrik masrafını %39 düşürdü ve bu da işletme maliyetlerinde 100.000 dolardan fazla tasarruf sağladı.

2. Karbon ayak izinizi azaltacaksınız

Daha az enerji kullanmak, daha az atık üretme ve dolayısıyla da çevresel ayak izinizi azaltma anlamına gelir. Enerji kaynağınız fosil yakıt ise tüketimi azaltmak aynı zamanda daha az sera gazı emisyonu oluşması da demektir. Örneğin Host Hotels & Resorts; bina otomasyon sistemleri, LED aydınlatma güçlendirmeleri, HVAC (ısıtma, havalandırma ve klima) iyileştirmeleri ve yenilenebilir enerji yatırımları dahil olmak üzere bir dizi enerji tasarrufu girişimi yoluyla sera gazı emisyonunu fit kare başına %35 azalttı.

3. Akıllı enerji sistemleri konuk ve çalışan konforunu artırır

Enerji verimliliğini artırmak için çoğu otomasyon merkezli olan birçok yüksek teknoloji çözümü bulunmaktadır. Bu teknolojiler enerji tüketimini azaltmanın yanı sıra konuklarınızın konforunu artırabilir ve çalışanlarınızın işini kolaylaştırabilir. Otomatik güç kontrolleri oda boş olduğunda elektrikli cihazları kapatır ve çalışanlarınızın bunu manuel olarak yapmak zorunda kalmasını önler. Öte yandan bina otomasyon sistemleri ise nem veya hava basıncına bağlı otomatik ayarlamalar yaparak ısıtmayı, havalandırmayı ve klimayı (HVAC) kontrol eder. Bu sistemler konforlu bir iç mekan ortamı sağlayarak konukların konforunu artırır.

4. Yenilenebilir enerji sizi geleceğe hazır hale getirir

Fosil yakıt sadece gezegenin ısınmasına yol açan bir enerji kaynağı değil, aynı zamanda bir gün tükenecek olan, sınırlı bir kaynaktır. Dünyanın dört bir yanındaki özel sektör kuruluşları ve kamu kurumları bu gerçeği kabul ettikçe, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına her geçen gün daha fazla yatırım yapılmaktadır. Aynı şekilde siz de yenilenebilir enerji kaynaklarına geçip fosil yakıta olan bağlılığınızı azaltarak tesisinizi geleceğe hazır hale getirebilirsiniz.

solar panels

Enerji tüketiminizi nasıl azaltabilirsiniz?

 

Enerji tüketiminizi analiz edin

Enerji tüketiminizi yönetmenin ilk adımı ölçüm yapmaktır. Ana veri kaynağınız enerji faturalarınız olacaktır. Süzme sayaçlar size alan/departman başına enerji kullanımını daha ayrıntılı şekilde gösterebilir. Mevcut enerji tüketiminizi ölçüp zaman içindeki gidişatını takip ederek tüketiminiz hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Ayrıca enerji tasarrufu fırsatlarını tespit edebilecek ve daha sonra da aldığınız önlemlerin etkinliğini değerlendirebileceksiniz.

Enerji tedarikçinize enerji tüketiminin ölçülüp takip edilebileceği bir panel sunup sunmadığını sorun. Sunmuyorsa, topladığınız verileri kullanarak tesisinizin enerji performansını endüstri standartlarıyla karşılaştırın ve enerji açısından ne kadar verimli olduğuna göz atın. Otel Karbon Ölçüm Girişiminin (HCMI) ücretsiz metodolojisini ve aracını kullanarak tesisinizdeki gecelemelerin ve toplantıların karbon ayak izini hesaplayabilirsiniz. Farklı olanaklara sahip olan ve farklı hava koşullarında bulunan tesisler arasında doğru bir karşılaştırma yapmak için ölçümlerinizi hava durumu gibi faktörlere göre ayarladığınızdan emin olun. 

Enerji tasarruflu aydınlatmaya geçin

Otellerde yaygın şekilde kullanılan akkor ve halojen lambalar enerji açısından oldukça verimsizdir; enerjinin sadece %20'si ışığa dönüştürülür, geri kalan %80'i ise ısı olarak kaybolur.

Kompakt floresan lambalar (CFL), floresan tüp lambalar veya ışık yayan diyotlar (LED) gibi daha verimli aydınlatma seçeneklerine geçerek enerji kullanımını %70'e varan oranda azaltabilirsiniz. CFL'ler daha düşük enerji tüketimine ek olarak daha az ısı üretir; bu da klimaya olan talebi düşürüp enerji kullanımınızı daha da azaltabilir. LED'ler ise floresan ampullere göre üç kata kadar daha uzun ömürlüdür ve geri dönüşümü kolaydır*.

* Bazı ampuller cıva gibi tehlikeli maddeler içerir, dolayısıyla bunları çöp arazilerine taşınabilecek genel amaçlı çöp kutularına atmak yerine geri dönüştürmek önemlidir.

Kullanıma bağlı kontroller uygulayın

Çoğu kişi otellerde kendi evlerinde olduğundan farklı davranır. Işıkları kapatmayı unutmak buna bir örnektir. Kullanıma bağlı aydınlatma kontrolü sayesinde ışıklar yalnızca dolu veya kullanımda olan alanlarda açık olur. Farklı senaryolar için geçerli olabilecek, kullanım durumuna bağlı birkaç kontrol yöntemi vardır:

  • Anahtar kartları - Anahtar kart sistemi, odanın kullanılmadığı zamanlarda elektrik beslemesini kapatma yöntemiyle çalışır. Konuklar odaya giriş yaptıklarında anahtar kartını duvara monte edilmiş bir cihaza takarlar ve elektrik açılır. Kartı çıkarıp odayı terk ettiklerinde ise elektrik otomatik olarak kesilir.

Anahtar kart sistemlerine ve güç kontrollerine geçiş yapmak, oda içi elektrik kullanımını %30'a varan oranda azaltabilir. Ancak bu sistemler önemli miktarda atığa neden olma potansiyeline sahiptir. 200 odalı tipik bir otel, yılda yaklaşık 12.000 adet plastik kart değiştirmek zorunda kalır. Plastik atıkların artmasını önlemek için yeşil anahtar kartlarını kullanmayı düşünebilirsiniz. Geri dönüştürülmüş plastikten, biyolojik olarak parçalanabilir plastikten ve hatta kağıttan yapılmış kartlar da dahil olmak üzere birçok seçenek mevcuttur.

  • Aydınlatma zamanlayıcıları - Işıkları önceden belirlenmiş zamanlarda her gün açmak veya kapatmak için zamanlayıcılardan yararlanabilirsiniz. Bu zamanlayıcılar restoranlar veya konferans/toplantı odaları gibi her gün aynı saatlerde kullanılan alanlarda işe yarayabilir.
  • Hareket sensörleri - Hareket sensörleri, hareket algılandığında ışıkları açar ve önceden belirlenmiş bir hareketsizlik süresinin ardından kapatır. Bu sensörler ortak kullanım alanlarındaki tuvaletler gibi hareketin seyrek olduğu alanlarda kullanışlıdır ve bir odanın enerji kullanımında %60'a varan oranda tasarruf sağlayabilir.
  • Fotosel kontrolü - Bir fotosel anahtarı yeterli doğal ışık olup olmadığını algılar ve duruma göre ışıkları kısar ya da kapatır. Aydınlatmak istediğiniz alanın büyüklüğüne bağlı olarak farklı türler mevcuttur.

Akıllı sıcaklık yönetim sistemi benimseyin

Termostat ayarlarını sadece birkaç derece değiştirmek büyük enerji tasarrufu sağlayabilir. Kışın termostatı 1 ºC düşürmek, ısıtma enerjisi tüketimini %10 azaltabilir. Yazın ise klimayla benzer tasarruflar sağlanabilir. Hareket ve ısı algılama teknolojisini, boş odaların sıcaklığını otomatik olarak düşüren bir enerji yönetim termostatına entegre ederek bu süreci otomatikleştirebilirsiniz.

Yeşil enerji kullanın

Bu süreçte küresel sıcaklık artışını sınırlamak kritik bir önceliktir ve enerji arzını sürdürülebilir hale getirmek ise önemli bir bileşendir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmak, operasyonel işlemlerden doğan emisyonunuzu önemli ölçüde azaltacak ve daha da önemlisi, doğru şekilde yapıldığında bölgenizdeki yenilenebilir enerji talebini artıracaktır. Bu da dolaylı olarak elektrik şebekesine yenilenebilir kaynakların eklenmesine katkıda bulunur. Enerjiye yönelik küresel talebi nihayetinde yeterli yenilenebilir arzla karşılamak ve fosil yakıtı aşamalı olarak azaltmak bakımından bu oldukça önemlidir.

Ne yazık ki, aslında öyle olmasa da ürettikleri enerjinin temiz ve yenilenebilir olduğunu iddia eden birçok enerji sağlayıcısı bulunmaktadır. Dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynaklarını seçerken bunların gerçekten sürdürülebilir olduğundan emin olmak ve fosil yakıtın olmadığı bir dünyaya katkıda bulunmak için aklımızda olması gereken birkaç nokta var:

  • Mümkün olduğunda, tesis bünyesine kurulmuş, yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih edin. Şebekeye yeni ve temiz enerjinin aktarılması sağlandığı için bu kaynaklar maksimum pozitif etkiye sahiptir. En yaygın örnek ise güneş panelleridir.
  • Tesis bünyesine kurulum mümkün değilse ikinci en iyi alternatif, yerel bölgede üretilen ve doğrudan tüketiciye satılan yenilenebilir enerjidir. En iyi yaklaşım, yerel olarak oluşturulan yeni yenilenebilir enerji programlarından faydalanmaktır. Yenilenebilir enerjiye yatırım yaparken, yurt dışından gelen yenilenebilir enerji sertifikalarının (REC'ler) veya menşe garantilerinin (GO'lar) ilave yenilenebilir enerji tedarikine katkıda bulunmayabileceğini unutmayın.
  • %100 yenilenebilir enerji satın almanın mümkün olmadığı ülkelerde veya pazarlarda, yenilenebilir enerjiyi kullanılabilir hale getirmek için sıkı bir şekilde çalışan şirketlerden satın alım yaparak yerel yeşil enerji kaynaklarına katkıda bulunabilirsiniz. Yenilenebilir enerji sağlayıcılarının bağımsız sürdürülebilirlik sıralaması, belirli bir şirketin enerjisini satın almanın yaratacağı etkiyi ve ürünün genel sürdürülebilirliğini anlamanıza yardımcı olabilir.

Yaptıklarınızı gezginlere gösterin

Yeşil enerji kullanmak ve tüketiminizi azaltmak için önlemler uygulamaya başladığınızda (ya da zaten uyguluyorsanız) bunu platformumuz aracılığıyla gezginlerle paylaşabilirsiniz.

Enerjiden tasarruf etmek veya sera gazlarını azaltmak için aşağıdakilerden herhangi birini uyguladınız mı?

Bisiklet kiralama imkanı sunmak
Bisiklet park yeri sunmak
Elektrikli araç şarj istasyonu sunmak
Oda anahtar kartı veya hareket kontrollü elektrik kullanmak
Tesisteki tüm pencerelerde çift cam kullanmak
Gıdaların en az %80'ini bölgenizden yerel olarak temin etmek
Aydınlatmanın en az %80'i için enerji tasarruflu LED ampuller kullanmak
Tesisinizin tamamında %100 yenilenebilir enerji kullanmak

Sürdürülebilirlik hakkındaki diğer rehberlerimizi keşfedin:


 

plastic in water

Plastik tüketimini azaltmak

Tesisinizi plastik kullanmadan işletmek hiç bu kadar önemli olmamıştı. Üstelik bunu yapmak artık her zamankinden daha kolay. Plastik hem vahşi yaşama ve çevreye zarar verir hem de parçalanması yıllar sürer. Bu rehber size plastik tüketiminizi azaltarak doğayı nasıl koruyabileceğinizi gösterecek.

Nasıl başlayabilirim?

Apple farm

Gıda atıklarını azaltmak

İnsan tüketimi için üretilen gıdaların yaklaşık üçte biri kayboluyor veya atık haline geliyor. Gıdanın önemli bir gider kalemi olabileceği düşünüldüğünde, atıkları azaltmanın büyük bir tasarruf potansiyeline ve çevresel ayak iziniz üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Nasıl yapılacağını öğren

water

Su tüketimini azaltmak

Tatlı su oranı gitgide azalıyor. Bu nedenle hemen şimdi su tüketimini azaltmaya başlamalıyız. Konuklardan havluları tekrar kullanmalarını rica etmekten fazlasını yapmanız gerekecek. Ancak hem çevresel hem de mali avantajlar yapacağınız yatırıma değer.

Daha fazla bilgi