Hayvan refahı

World Animal Protection ile birlikte kaleme alınmıştır

Animal welfare

Bir Booking.com ortağı olarak, Hayvan Refahı Standartlarımıza muhtemelen halihazırda uygunluk gösteriyorsunuz. Bu ilkeler, aracılık ettiğimiz seyahat deneyimlerinde hayvanların refahını öncelik haline getirme konusuna olan bağlılığımızı yansıtmaktadır. Hazırladığımız bu makalede hayvan refahı konusunu ayrıntılı şekilde ele alıyor; sadece yapılması ve kaçınılması gereken unsurları değil, ayrıca hayvan refahının neden bu denli önem taşıdığına ve sektörümüzün uzun vadeli devamlılığı için neden zaruri bir etken olduğuna da değiniyoruz.

Gezegenimizin sunduğu muazzam vahşi yaşam çeşitliliğini tecrübe etmek, seyahat deneyimini zenginleştiren bir faktör olabilir. Maalesef, pek çok popüler turistik noktada ve aktivitede hem zulüm hem de istismar içeren faaliyetler hayvan haklarının ihlal edilmesiyle sonuçlanıyor. Turistik noktalar ve aktiviteler kapsamında özellikle problem teşkil eden unsur, insanların vahşi hayvanlarla yakın temas kurmasını veya bu hayvanların sergiledikleri gösterileri izlemesini sağlayan vahşi yaşam eğlence etkinlikleridir. Bu etkinliklerde genellikle hayvanların stres yaşamasına neden olan veya doğal olmayan ya da zararlı davranışlar göstermesine yol açan prosedürler uygulanmaktadır.

Hayvan refahı, hem esaret altındaki hem de vahşi doğadaki hayvanlara gösterilen muameleyi ve bu muamelenin fiziksel ve mental sağlıkları konusunda hayvanlar üzerindeki etkisini ifade eden bir terimdir. Bu terim; Tayland’daki fillerden Akdeniz’deki deniz kaplumbağalarına, Tel Aviv’de bulunan bir hosteldeki kedilerden Central Park’taki ördeklere kadar her bağlamdaki tüm hayvanlar için geçerlidir.
 

Orijinal Beş Özgürlük aracını temel alan Beş Etki Alanı modeli, hayvan refahı konusunu anlamak için güzel bir genel çerçeve sunar. Bu çerçeve, hayvanların refah ihtiyaçlarını karşılarken gözetilmesi gereken beş temel refah boyutunu ana hatlarıyla ortaya koyar. Ancak yine de, vahşi hayvanların duyduğu ihtiyaçların tam anlamıyla sadece vahşi doğada karşılanabileceğini unutmamak gerekir.
 

 

Beş Özgürlük Beş Etki Alanı
1. Beslenme ve su içme özgürlüğü 1. Beslenme - Hayvanların hem yeterli ve dengeli hem de çeşitli ve temiz yiyeceklerle suya erişiminin sağlanmasını içeren faktörler.
2. Konfor özgürlüğü 2. Ortam - sıcaklık, altyapı, alan, hava, koku, gürültü ve öngörülebilirlik aracılığıyla konforu sağlayan faktörler.
3. Acı, yaralanma veya hastalıktan ari olma özgürlüğü 3. Sağlık - hem hastalık, yaralanma ve sakatlığın önlenmesi hem de iyi bir form seviyesi aracılığıyla hayvanların sağlıklı olmasını sağlayan faktörler.
4. Azami ölçüde normal davranış sergileme özgürlüğü 4. Davranış - duyusal girdiler, keşif, yiyecek arama, bağ kurma, oyun oynama, inzivaya çekilme ve diğer türden çeşitli, yenilikçi ve cazip çevresel dürtülere imkan tanıyan faktörler.
5. Korku ve stresten uzak olma özgürlüğü 5. Mental Durum - yukarıda belirtilen dört işlevsel etki alanında pozitif koşulların sağlanmasıyla birlikte hayvanların mental durumunun keyif, konfor ve canlılık gibi çoğunlukla olumlu hallerden faydalanması; korku, hüsran, açlık, acı veya sıkıntı gibi yaşanabilecek olumsuz durumların azaltılması gerekir.

Hayvan refahı neden önemlidir?

Hayvan refahı; sadece diğer canlılara saygı göstermenin temel öneminden ötürü değil, ayrıca seyahat ve konaklama sektörlerinin uzun vadeli devamlılığında da öneme sahip olduğu için sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımıza dahildir. Booking.com olarak, sektörümüzün hem gezegeni hem de içinde yaşayan canlıları olumsuz şekilde etkilememesini sağlamanın ve dünya güzelliklerinin gelecek nesillere korunmuş halde aktarılmasının bizim sorumluluğumuzda olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Hayvan Refahı Standartlarımız birlikte çalışacağımız kişileri seçme noktasında önemli bir rol oynuyor.

İster hayvanları içeren turistik aktiviteler düzenliyor olun ister tesisinizde baktığınız hayvanlar olsun, söz konusu hayvanların olumsuz şekilde etkilenmemesi kritik bir önem taşıyor. Yer aldığımız sektörler, vahşi yaşam turizminin ve eğlencelerinin devamlılığında büyük bir rol oynadığı için olumlu bir değişim oluşturma amacıyla da kendimizi iyi şekilde konumlandırmış bulunuyoruz.

İçinde yaşadığımız ve dünyanın dört bir yanındaki turistlerin ilgisini çeken ortamlar, buralarda yaşayan diğer canlılar sayesinde hayatta kalıyor. Hayvanların refahını korumak için birlikte çalışarak bu ortamların sürekliliğini sağlayabiliriz.

Turtle

Hayvan refahına öncelik vermenin sağladığı dört fayda

1. Gelecekteki gelirinizi garanti altına alacaksınız


Farklı hayvanları görebilecek olmak, yeni bir yere seyahat etme konusunda heyecan verici bir unsur olmaya devam edecek. 2019 yılında yaptığımız anket, küresel çaptaki gezginlerin %81’inin seyahat noktası seçimlerinde olağanüstü doğal manzarayı başlıca bir etmen olarak düşündüğünü ortaya koydu. Yerli hayvanlar, bu deneyim üzerinde doğrudan etkiye sahip. Aynı zamanda, gezginler de karşılaştıkları hayvanların refahı konusunda gitgide daha bilinçli ve duyarlı davranıyorlar. 2019 yılında yapılan Kantar TNS anketine göre, turistlerin %85’i tur operatörleri tarafından gerçekleştirilip vahşi hayvanların acı çekmesine neden olan aktivitelerin önlenmesi gerektiğine inanıyor.


Uyguladığınız hayvan refahı standartlarını açık şekilde göstererek kendinizi pazar lideri olarak konumlandırmış olursunuz. Aynı Kantas TNS anketine göre, gezginlerin %64’ü herhangi bir tur operatörünün eğlence amacıyla vahşi hayvanların kullanımını teşvik ettiğini bilirse bu şirketi tercih etmeyeceğini, hayvan zulmüne tanıklık eden %79’luk kesim ise hayvanların acı çekmeyeceğini bildikleri bir aktivite için daha fazla ödeme yapmaya razı olacaklarını belirtti.

 

2. İtibarınızı koruyacaksınız


Gezginler belirli konuları önemser ve bunlara ilişkin paylaşımlarda bulunur. Hayvan zulmüne tanıklık eden insanlar bu deneyimleri daha yaygın şekilde online ortamda paylaşıyor, hatta seyahatleri sırasında şahit oldukları kötü uygulamalarla mücadele etmek için kampanyalar başlatıyor. Sosyal medya ve diğer halka açık forumlar sayesinde bu mücadeleler her zamankinden daha fazla görünürlük elde ediyor. Dolayısıyla hayvan refahı standartları uygulamak, markanızın itibarı için de uzun vadeli bir yatırım olacaktır.

 

3. Dayanıklı ve sorumlu bir turizm ekonomisi inşa etmeye yardımcı olur


Doğal dünyaya olan bağımlılığımız günümüzde çok daha az görünür olabilir ancak önemini korumaya devam ediyor. Yeraltı tatlı su havzalarımızın beslendiği sulak alanları oluşturan kunduzlar örneğindeki gibi, bu gerçeklik genellikle hemen göze çarpan cinsten değildir. COVID-19 örneği gibi diğer durumlarda ise insanlarla doğal dünya arasındaki hassas ilişki bariz şekilde görülmektedir.


İçinde bulunduğumuz çevrenin dengesi bozulduğunda biz de durumdan kaçınılmaz olarak etkileniyoruz, dolayısıyla hem vahşi hayvanları hem de doğal yaşam alanlarını korumak hepimizin lehine olacaktır. Bu ekosistemlerin geleceğini muhafaza etmek hem yaşadığımız hem de çalıştığımız yerlerin geleceğini de korumaya yardımcı olur. Bu sorumluluğu üstlenerek seyahat ve konaklama sektörlerinin dayanıklılığına destek oluyoruz.

 

4. İnsan sağlığını koruyan davranışları teşvik eder


Hem insanların ve hayvanların hem de ekosistemlerin sağlığıyla refahı birbirine bağlıdır. Mevcut durumda insanları etkileyen tüm hastalıkların yaklaşık %60’ı ve yeni ortaya çıkan hastalıkların yaklaşık %75’i zoonoz özellik taşımaktadır, yani hayvanlardan insanlara sıçrayan patojenler nedeniyle oluşur. Dolayısıyla hayvan refahı standartlarını korumak ahlaki ve mali bir zorunluluktan daha fazlasıdır. Bu sayede bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkması ve yayılması azaltılarak insanlar güvende tutulmuş olur. Esaret altındaki vahşi canlıların eğlence amaçlarıyla kullanımının aşamalı olarak kaldırılması bu noktada kritik bir öneme sahiptir.

Elephant

Hayvan refahını öncelik haline getirmeye nasıl başlayabilirsiniz?

Hayvan refahı koşullarına ilişkin bir taslak hazırlayın
 

Hayvan refahını odak noktası haline getirmeye başlamanın en iyi yolu, bu önceliği işletmenizin misyonuna ve vizyonuna entegre etmektir. Hayvan refahıyla ilgili koşullardan oluşan bir taslak hazırlamak hem planlarınızı somut hale getirir hem de ekibinize ve ortaklarınıza neyin kabul edilip edilemeyeceğine dair net kurallar sağlar. World Animal Protection; hayvan refahı koşullarınıza ilişkin taslak hazırlamanıza, bu koşulları değerlendirmenize ve iyileştirmenize yardımcı olabilecek bir rehber sunmaktadır (Ek 2’yi inceleyin).
 

Ortaklarınızı ve tedarikçilerinizi denetleyin
 

Açıkça anlaşılır koşullar uygulamaya başladıktan sonra, kendi kurallarınız kapsamında mevcut ortaklıklarınızı değerlendirebilirsiniz. Hayvan refahı koşullarınızda ana hatlarıyla belirttiğiniz standartlar tüm tedarikçileriniz tarafından karşılanıyor mu? Geliştirebileceğiniz alanlar neler? Geçerli olduğu durumlarda, vahşi yaşam bağlamındaki eğlenceleri tedarik zincirinizden kademeli olarak kaldırmaya başlayabilir ve bunun yerine sorumlu turizm aktiviteleri sunabilirsiniz.

 

Konuklarınızın hayvan refahını anlamalarına yardımcı olun
 

En az sizin kadar konukların da hayvanlara karşı sorumluluğu vardır. Konuklara sürdürülebilir, hayvan dostu deneyimler sunarak yerel çevrenizi koruma konusunda büyük yol kat edersiniz. Sorumlu vahşi yaşam turizmine dair işaretler koyup broşürler paylaşmak da hem tesisinizdeki konaklamaları sırasında hem de gelecekteki seyahatlerinde sergiledikleri davranışlar konusunda gezginlere yol göstermeye yardımcı olabilir.

Yaptıklarınızı gezginlere gösterin

Vahşi hayvanların tesisinizde tutsak edilmemesini, tüketilmemesini, satılmamasını, sergilenmemesini veya bu hayvanlarla etkileşime geçilmemesini sağladınız mı? Bu bilgiyi platformumuz aracılığıyla gezginlerle paylaşabilirsiniz.

Olanakları güncelle

Sürdürülebilirlik hakkındaki diğer rehberlerimizi keşfedin:

Reducing food waste

Gıda atıklarını azaltmak

İnsan tüketimi için üretilen gıdaların yaklaşık üçte biri kayboluyor veya atık haline geliyor. Gıdanın önemli bir gider kalemi olabileceği düşünüldüğünde, atıkları azaltmanın büyük bir tasarruf potansiyeline ve çevresel ayak iziniz üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Nasıl yapılacağını öğren

Energy consumption

Enerji tüketimini azaltmak ve yeşil enerji kullanmak

Gezegenin hızla ısınması ve bunun hem çevre hem de ekonomiler üzerindeki etkisi, enerji kaynakları ile verimliliği sürdürülebilirliğin başlıca öncelikleri haline geliyor. Ancak enerji tüketimini azaltmak ve geri kalan enerji ihtiyaçlarınızı yenilenebilir kaynaklardan karşılamak sadece gezegene fayda sağlamakla kalmaz. Ayrıca operasyonel masraflarınızı da düşürebilir.

Nasıl başlanacağını öğren

Reducing plastic consumption

Plastik tüketimini azaltmak

Tesisinizi plastik kullanmadan işletmek hiç bu kadar önemli olmamıştı. Üstelik bunu yapmak artık her zamankinden daha kolay. Plastik hem vahşi yaşama ve çevreye zarar verir hem de parçalanması yıllar sürer. Bu rehber size plastik tüketiminizi azaltarak doğayı nasıl koruyabileceğinizi gösterecek.

Nasıl başlayabilirim?