Asıl faturamdaki tutar düzeltildiğinde yeni bir fatura alacak mıyım?

Asıl faturanızın düzeltilmesi gerekiyorsa yeni bir fatura almayacaksınız. Bunun yerine asıl faturanız geçerli kalacak ve aynı zamanda ayrı bir kredi notu düzenleyip belirtilen tutarın asıl faturanızdan düşülmesi gerektiğini bildireceğiz.