Konuk değerlendirmelerini anlamak

Konuk değerlendirmelerinin işletmeniz için neden önemli olduğunu, bunlara nasıl doğru bir şekilde yanıt vereceğinizi ve tesis sayfanıza nasıl daha olumlu yorumlar alacağınızı öğrenin.

Yardim
Konuk değerlendirmelerini anlamak
Onaylanmış yorumları içeren tüm değerlendirmeleri yanıtlama fırsatınız vardır*. Verdiğiniz tüm yanıtlar sayfanızda değerlendirmenin altında gösterilir. Bir
Yardim
Konuk değerlendirmelerini anlamak
Genel değerlendirme puanınız online olarak gösterilen tüm verilmiş puanlara dayalı olarak hesaplanır. Sayfanızda en az 5 değerlendirme olduğunda tesisinizin
Yardim
Konuk değerlendirmelerini anlamak
Değerlendirmeler, değerlendirme sayfanızda 24 ay boyunca kalır. Bu süreden sonra ise otomatik olarak kaldırılır. Bir değerlendirme kaldırıldığında genel