Điều khoản của Chương trình Miễn phí Hoa hồng

Cập nhật 1 năm trước
Lưu

Vui lòng xem bên dưới các điều khoản và điều kiện của chương trình Miễn phí Hoa Hồng do Booking.com cung cấp cho và vì lợi ích của Đơn vị Chỗ nghỉ đủ điều kiện và quan tâm đến việc tham gia chương trình Miễn phí Hoa Hồng (vào bất cứ lúc nào trên cơ sở tự nguyện thông qua việc lựa chọn tham gia (nếu đủ điều kiện; nếu áp dụng) do Đơn vị Chỗ nghỉ tự quyết định) (“Chương trình Miễn phí Hoa Hồng” hoặc “Chương trình”).

 

 1. Định nghĩa và giải thích

 

 1. Trừ khi được quy định khác trong các điều khoản này của Chương trình Miễn phí Hoa hồng (“Điều khoản Chương trình”), các thuật ngữ viết hoa có cùng ý nghĩa như được nêu trong Hợp đồng Chỗ nghỉ giữa Đơn Vị Chỗ Nghỉ và Booking.com (“Hợp đồng”).
 2. Trừ khi có quy định khác trong tài liệu này, các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng vẫn không thay đổi và có hiệu lực đầy đủ.

 

 1. Chương trình Miễn phí Hoa hồng

 

 1. Chương trình Miễn phí Hoa Hồng của Booking.com là một chương trình ưu đãi cho các Đơn vị Chỗ nghỉ mới. Thời hạn tham gia Chương trình là đến 31/12/2022.
 2. Đơn vị Chỗ nghỉ cần tuân thủ các yêu cầu sau đây để đủ điều kiện tham gia Chương trình:
 • Đơn vị Chỗ nghỉ (hay pháp nhân) là đối tác kinh doanh mới của Booking.com, đang tiến hành quy trình tự đăng ký (các) Đơn vị Chỗ nghỉ (hay còn hiểu là chỗ nghỉ) lần đầu tiên trên Nền tảng và đã được mời tham gia chương trình Miễn phí Hoa hồng, đồng thời chấp thuận các Điều khoản trong quy trình đăng ký
 • Khi được sử dụng trên Nền tảng, mỗi Đơn vị Chỗ nghỉ (hay chỗ nghỉ) có thể được phân loại thành một trong các loại hình chỗ nghỉ sau đây:
  • Căn hộ
  • Khách sạn căn hộ
  • Biệt thự 
  • Nhà nghỉ dưỡng
  • Chalet
  • Gite
  • Căn hộ chung cư cao cấp; hoặc 
  • Nhà tranh
 • Mỗi Đơn vị Chỗ nghỉ (hay chỗ nghỉ) cần phải nằm ở Úc, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh hoặc Hoa Kỳ. Những Đơn vị Chỗ nghỉ nằm ở các quốc gia khác sẽ không đủ điều kiện;
 • Đơn vị Chỗ nghỉ (hay pháp nhân) có thể đăng ký tối đa 20 Đơn vị Chỗ nghỉ thuộc các loại hình chỗ nghỉ đã nêu ở trên; 
 • Mỗi Đơn vị Chỗ nghỉ đủ điều kiện cần phải hoàn thành việc đăng ký và có trạng thái đang hoạt động (“có thể đặt được”) trên Nền tảng trước khi kết thúc 31/12/2022.
 1. Booking.com có quyền kiểm tra thông tin do Đơn vị Chỗ nghỉ cung cấp để xác minh tính trung thực và tính chính xác của thông tin đó, nhằm xác định Đơn vị Chỗ nghỉ đủ điều kiện tham gia Chương trình.

 

 1. Ưu đãi

 

 1. Nếu Đơn vị Chỗ nghỉ đủ điều kiện tham gia Chương trình, thì mức Hoa hồng cho Đơn vị Chỗ nghỉ đủ điều kiện sẽ là 0% (“Ưu đãi”) áp dụng cho các đặt phòng được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày Ưu đãi bắt đầu đến ngày Ưu đãi kết thúc.
 2. Ưu đãi chỉ áp dụng cho Hoa hồng và không áp dụng cho phí xử lý thanh toán đối với các khoản thanh toán của khách.
 3. Ưu đãi có hiệu lực kể từ ngày hoàn tất đăng ký Đơn vị Chỗ nghỉ (có nghĩa là chỗ nghỉ), đến hết ngày Ưu đãi kết thúc. Ngày kết thúc Ưu đãi được nêu rõ trong email mời tham gia Chương trình được gửi đến khi đăng ký Đơn vị Chỗ nghỉ, cũng như trong trang Hợp đồng của Đơn vị Chỗ nghỉ trên extranet Booking.com. 
 4. Sau ngày hết hạn Ưu đãi, Đơn vị Chỗ nghỉ sẽ phải trả phí Hoa hồng theo các mức tiêu chuẩn do Booking.com quy định tùy thuộc vào vị trí của Đơn vị Chỗ nghỉ.
 5. Ưu đãi sẽ được thể hiện trên hóa đơn hằng tháng do Booking.com phát hành cho Đơn vị Chỗ nghỉ ở dạng chiết khấu trên tổng số tiền của hóa đơn.

 

 1. Các điều khoản khác

 

 1. Booking.com có thể toàn quyền quyết định ngừng cung cấp Chương trình cho Đơn vị Chỗ nghỉ.
 2. Các Điều khoản này của Chương trình (i) tùy từng thời điểm có thể được Booking.com đơn phương toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc bổ sung với điều kiện thông báo trước một khoảng thời gian hợp lý cho những người tham gia có liên quan, (ii) là và tạo thành một phần không tách rời của Hợp đồng (nếu được áp dụng) (bao gồm các Điều khoản Chung như được sửa đổi theo thời gian), và phải được đọc hiểu cùng với hợp đồng đó, và (iii) có thể được chấp nhận trực tuyến, nhưng trong mọi trường hợp, sẽ áp dụng theo lựa chọn tham gia và sử dụng Chương trình của Đơn vị Chỗ nghỉ. Trong trường hợp có xung đột giữa điều khoản của Hợp đồng với các Điều khoản này của Chương trình, thì các Điều khoản này của Chương trình sẽ được ưu tiên áp dụng.

Bài viết này có hữu ích không?