Chào đón mọi du khách

Chúng tôi đang thực hiện sứ mệnh giúp mọi người trải nghiệm thế giới dễ dàng hơn. Tìm hiểu cách Quý vị có thể làm để tất cả du khách đều cảm thấy được chào đón tại chỗ nghỉ, cũng như cách để trở thành đối tác Proud Certified.

8 bài viết

Vẫn còn rất nhiều điều ngành du lịch có thể làm để cộng đồng LGBTQ+ cảm thấy được hỗ trợ nhiều hơn khi đi du lịch. Chúng tôi đang mở rộng chương trình Travel Proud nhằm giúp các đối tác dễ dàng nâng cao hơn nữa trải nghiệm du lịch bình đẳng và hòa nhập