Click. 2021

Xem nội dung nổi bật và các buổi đối thoại theo yêu cầu từ hội nghị đối tác Click. hàng năm nơi các lãnh đạo Booking.com từ khắp nơi trên thế giới chia sẻ thông tin để chuẩn bị cho một trong những năm quan trọng nhất của lịch sử ngành du lịch.

1 bài viết

Hội nghị đối tác hàng năm của chúng tôi đã diễn ra theo phương thức truyền phát từ xa trong năm nay, mang đến nội dung trực tuyến và theo yêu cầu cho đối tác. Trong phần tổng hợp này, chúng tôi xin phép chia sẻ những điểm nổi bật chính trong 3 ngày của hội nghị