Trees

Xây dựng hệ thống du lịch bền vững cho chỗ nghỉ

 | Lưu
Thông qua các quan hệ hợp tác toàn cầu, các sáng kiến trong ngành và phát triển sản phẩm, Booking.com đang thúc đẩy cam kết của mình về du lịch bền vững. Bea de Andres, Head of Sustainability - Core Business, chia sẻ cách các đối tác được hỗ trợ trong hành trình này

Như chúng ta đã biết, tình hình hiện tại đang mang đến nhiều thách thức cho ngành du lịch, nhưng điều quan trọng là chúng ta cần hướng đến tầm nhìn dài hạn. Du lịch là nhu cầu cơ bản của chúng ta. Mặc dù có thể mất một thời gian nữa du lịch mới có thể quay lại trạng thái như thời điểm trước COVID-19, sẽ đến lúc cuộc khủng hoảng này kết thúc và mọi người sẽ du lịch trở lại như trước - có lẽ, theo một cách ý nghĩa hơn bao giờ hết. 

Du lịch có tiềm năng vô hạn, giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn, trau dồi sự hiểu biết và mở ra nhiều cơ hội kết nối, nhưng nó cũng mang theo nhiều ảnh hưởng đến những nơi mà chúng ta đặt chân tới. Chúng tôi tin rằng mình cần phải có trách nhiệm với hành tinh của chúng ta, đảm bảo rằng các ảnh hưởng đó sẽ giúp bảo vệ và phát triển những điểm đến đó cho cả các thế hệ mai sau. Nói một cách đơn giản, chúng tôi muốn biến du lịch bền vững trở thành lựa chọn mà mọi người đều có thể thực hiện.

Cam kết du lịch bền vững

Khi nói đến sự bền vững, chúng tôi có cách tiếp cận mang tính tổng thể, trong đó chúng tôi chỉ ra tầm quan trọng của việc giải quyết các yếu tố môi trường, xã hội và kinh tế xuyên suốt các trải nghiệm du lịch. Thông qua việc du lịch có trách nhiệm, chúng ta có thể bảo tồn và tôn vinh môi trường tự nhiên và đa dạng sinh học; củng cố cộng đồng địa phương – đảm bảo lợi ích của du lịch được phổ biến một cách công bằng trong các cộng đồng tại các điểm đến; và bảo tồn di sản văn hóa, tôn vinh sự khác biệt giữa các nền văn hóa của chúng ta. Những trụ cột này có phạm vi bao quát rộng, nhưng có thể được áp dụng ở cấp địa phương để giải quyết các vấn đề có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng của một điểm đến.

Du lịch bền vững luôn được đề cao trong kế hoạch phát triển của chúng tôi trong nhiều năm nay, được đưa vào thực tiễn thông qua các sáng kiến như chương trình Booking Booster. Trong ba năm qua, chúng tôi đã hỗ trợ hơn 450 tổ chức quan tâm đến phát triển bền vững bằng việc tài trợ, cố vấn, thông qua các chương trình tình nguyện của Booking Cares và cùng với các chương trình hỗ trợ dành cho các công ty khởi nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận của chúng tôi. Hệ thống phúc lợi động vật và sự hợp tác của chúng tôi với các chính quyền địa phương đã giúp khởi xướng nhiều phong trào tích cực. 

Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng đúc rút ra được rằng “du lịch bền vững” có ý nghĩa khác nhau với mỗi người, và sự đa dạng trong cách định nghĩa và tiêu chuẩn có thể tạo ra nhiều băn khoăn cho người trong ngành cũng như người tiêu dùng. Vì thế, đây chính là điểm chúng tôi đang cố gắng cải thiện trong năm 2021. 

Một cách giúp chúng tôi thúc đẩy việc này là thông qua việc bắt đầu thực hiện các sáng kiến và hợp tác mới trong ngành như Travalyst, công ty chúng tôi đồng sáng lập cùng với Công tước xứ Sussex, Trip.com, Skyscanner, TripAdvisor và Visa. Cùng nhau, mục tiêu chung của chúng tôi là sử dụng ngành du lịch như một yếu tố xúc tác để hướng tới những điều tốt đẹp, từ đó thay đổi tương lai của ngành du lịch cho tất cả mọi người. 

Sustainability
'Sau nhiều tháng nghiên cứu và thử nghiệm, gần đây chúng tôi vừa cho ra mắt 32 hành động bền vững mới mà Quý vị có thể thêm vào trang chỗ nghỉ của mình.'

 

Sự bền vững tại chỗ nghỉ

Dữ liệu cho chúng tôi biết rằng khách hàng muốn có thêm thông tin và lựa chọn liên quan đến chỗ nghỉ bền vững. Trên thực tế, 70% du khách toàn cầu sẽ chọn một chỗ nghỉ cụ thể nếu họ biết nơi đó đang thực hiện các biện pháp mang tính bền vững. Vì vậy, trong năm 2020, chúng tôi đã thực hiện cam kết nhằm hỗ trợ Quý vị, các đối tác của chúng tôi, để nâng cao tác động tích cực từ hoạt động của chỗ nghỉ Quý vị - và nhờ đó, giúp khách hàng của chúng ta dễ dàng đưa ra các lựa chọn bền vững hơn. Ngoài việc cung cấp các công cụ để giúp Quý vị đi xa hơn trên hành trình phát triển bền vững, chúng tôi muốn giúp Quý vị chia sẻ các biện pháp mình đang thực hiện với khách hàng dễ dàng hơn. 

Sau nhiều tháng nghiên cứu và thử nghiệm, gần đây chúng tôi vừa cho ra mắt 32 hành động bền vững mới mà Quý vị có thể thêm vào trang chỗ nghỉ của mình. Các hành động này được chia thành năm nhóm – chất thải, năng lượng và khí nhà kính, nước, hỗ trợ cộng đồng địa phương và bảo vệ thiên nhiên – thiết lập một nền tảng vững chắc để Quý vị có thể bắt đầu áp dụng vào các biện pháp mang tính bền vững, đồng thời làm nổi bật các biện pháp mà Quý vị đang áp dụng tới khách. Quý vị có thể cho biết những biện pháp nào Quý vị áp dụng và không áp dụng trong phần Tiện nghi & Dịch vụ trên extranet. Biện pháp nào không được áp dụng sẽ không được hiển thị tới khách, nên Quý vị sẽ không bị ảnh hưởng xấu vì không áp dụng tất cả các biện pháp. Thông tin này sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn các đối tác của mình đang ở đâu trên hành trình vì sự bền vững của họ. 

Đối với các đối tác có chứng nhận sinh thái đã đạt được những thành tựu lớn, giờ đây chúng tôi hiển thị cả thông tin chứng nhận vì sự bền vững cho các chỗ nghỉ được công nhận bởi Green Tourism, EU Ecolabel và GSTC. Tương tự, các chuỗi chỗ nghỉ đủ điều kiện cũng có thể làm nổi bật các chương trình vì sự bền vững của họ

Cùng với những phát triển này, gần đây chúng tôi đã cho ra mắt Du lịch Bền vững - Cẩm nang Ngành Du lịch và Khách sạn, đây là nguồn thông tin toàn diện được thiết kế để hướng dẫn Quý vị thực hiện các sáng kiến như giảm lượng tiêu thụ nước hoặc năng lượng. Cẩm nang này sẽ tiếp tục được cập nhật khi chúng ta tiến xa hơn trên con đường hướng tới trải nghiệm du lịch bền vững. Cùng với đó, chúng tôi sẽ tiếp tục cộng tác với các chuyên gia trong ngành, các chuyên gia trong lĩnh vực phát triển bền vững và cả Quý vị, các đối tác của chúng tôi, để giúp mang tới cho Quý vị những nguồn thông tin và cơ hội học hỏi phù hợp.

Dù chỗ nghỉ của Quý vị đã áp dụng các phương pháp thực hành bền vững ngay từ đầu, hay còn đang chuẩn bị đưa ra các sáng kiến mới, có rất nhiều ý tưởng và sáng kiến sẽ giúp biến tầm nhìn của chúng ta về du lịch bền vững trở thành hiện thực. Ngay cả những bước nhỏ nhất cũng có thể tạo ra sự khác biệt đối với tác động về mặt môi trường và xã hội mà du lịch mang lại. Đây là thời điểm quan trọng để toàn ngành cùng nhau hướng tới sự thay đổi mang tính hệ thống, giúp mang du lịch bền vững đến với tất cả mọi người.

 

the grand12
Giới thiệu các phương pháp thực hành bền vững tới du khách

Hiển thị các biện pháp vì sự bền vững bằng cách cho biết Quý vị áp dụng những phương pháp nào trong mục Tiện nghi & Dịch vụ trên extranet. 

Cập nhật các biện pháp

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Trọng tâm
  • Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng 70% du khách toàn cầu sẽ chọn một chỗ nghỉ cụ thể nếu họ biết nơi đó đang thực hiện các biện pháp mang tính bền vững
  • Chúng tôi đang tiếp tục hỗ trợ du lịch bền vững bằng cách khởi xướng các sáng kiến và bắt tay hợp tác với các đối tác mới trong ngành như Travalyst
  • Gần đây, chúng tôi vừa cho ra mắt 32 hành động bền vững mới mà đối tác có thể thêm vào trang chỗ nghỉ của họ
  • Chúng tôi cũng đã tạo ra Du lịch Bền vững - Cẩm nang Ngành Du lịch và Khách sạn, đây là nguồn thông tin toàn diện được thiết kế để hướng dẫn các đối tác thực hiện các sáng kiến vì sự bền vững