Genius

Khám phá cách mà chương trình tiếp thị mạnh nhất của chúng tôi có thể giúp Quý vị phát triển doanh nghiệp, nổi bật trong thị trường cạnh tranh và thu hút khách hàng có giá trị cao.

10 bài viết

Trong phiên video này từ Click. 2021, chúng tôi chia sẻ tầm nhìn về tương lai của chương trình khách hàng thân thiết Genius – và vì sao đây sẽ là công cụ quan trọng trong giai đoạn phục hồi cũng như trong tương lai xa hơn
Lưu
Genius_t

Genius

Chương trình đối tác mạnh nhất của chúng tôi

Tiếp cận các khách đặt có giá trị nhất
Nổi bật với các ưu đãi độc quyền
Tùy chỉnh để đạt được mục tiêu
Lưu
genius_business_t

Genius cho khách đi công tác

Thu hút khách đi công tác đáng tin cậy, có mức chi tiêu cao

Thu hút khách đi công tác
Nâng hạng phòng quanh năm
Bật và tắt ưu đãi bất cứ lúc nào